Boston, Massachusetts – Ngày 15/11, lễ thánh Alberto, bổn mạng các nhà khoa học, hội các nhà khoa học Công giáo sẽ tổ chức Thánh lễ “vàng” đầu tiên tại nhà nguyện của Học viện kỹ thuật (viết tắt là MIT).

Sự kiện được đồng tài trợ bởi cộng đồng Công giáo của MIT và nhóm sinh viên Công giáo MIT. Các giáo sư khoa học và sinh viên được mời tham dự Thánh lễ.

REUTERS1766360_ArticoloKhuôn viên học viện kỹ thuật MIT - REUTERS

Hội các nhà khoa học Công giáo là nhóm mới thành lập, gồm các nhà khoa học Công giáo Hoa kỳ cũng như các sinh viên đại học, sau đại học, các nghiên cứu sinh tiến sĩ đang nghiên cứu về khoa học tự nhiên. Hội được Đức tổng giám mục Charles Chaput và hội đồng 7 khoa học gia hướng dẫn.

Hội khoa học gia Công giáo nhắm làm chứng về sự hòa hợp giữa ơn gọi của các khoa học gia và đời sống đức tin. Nhóm khoa học gia này còn nhắm phát triển tình liên đới giữa các khoa học gia Công giáo và phục vụ như là diễn đàn thảo luận cho những ai có câu hỏi về đức tin và khoa học. Hội xác định “luôn liên kết với đức tin của Hội thánh Công giáo và luôn hoạt động theo giáo huấn của Giáo hội.”

Theo Boston Pilot, lý do thánh lễ đầu tiên của Hội được gọi là Gold Mass (lễ vàng) vì đó là màu của mũ trùm của những người đậu tiến sĩ khoa học và cũng vì thánh Alberto là một nhà luyện kiem đã chế biến kim loại thành vàng. Gold Mass theo truyền thống của các Thánh lễ của các ngành khác, như Red Masses (lễ đỏ) cho các luật sư, White Masses (lễ trắng) cho ngành y và Blue Masses (lễ xanh) cho các cảnh sát.

Cha Nicanor Austriaco dòng Đaminh sẽ cử hành lễ “vàng” đầu tiên hy vọng là thánh lễ và hội khoa học sẽ tỏ cho người trẻ thấy rằng họ không phải chọn lựa giữa khoa học và đức tin. Cha nói: “Đức tin và lý trí đều là qua tặng của Thiên Chúa. Khoa học chỉ là một diễn tả cách thế con người dùng lý trí để tìm hiểu thực tế.”

Cha Daniel Moloney, linh hướng của MIT nhận định là thánh Alberto và các khoa học gia Công giáo đã hiểu rằng Chúa đã thêm một trật tự hợp lý xác đáng vào vũ trụ. (CNA 12/11/2016)

Hồng Thủy

Nguồn: vietvatican.net

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch