Bản tin Hiệp Thông của Hội đồng Giám mục Việt Nam vừa phát hành số 97 (tháng 11 & 12 năm 2016) với chuyên đề “Mục vụ di dân”.

HT209720CoverChuyên đề do Ủy ban Mục vụ Di dân trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam thực hiện với các bải:

 

Thần học Mục vụ cho Di dân: Thách đố và Cơ hội (Trần Quốc Anh, S.J., Học Viện Dòng Tên – Đại học Santa Clara, Hoa Kỳ);

 

Hỏi và đáp về Giáo luật trong Mục vụ Di dân (Lm. Giuse Vũ); Lưu xá sinh viên (Trần Văn Đôn); Người giáo dân di dân: những thao thức và nguyện vọng (Bạch Vân – Minh Huy) và Di dân Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ: Một thoáng nhìn (Lê Sinh).

 

Ngoài các bài về đề tài Thần học, Triết học, Thánh kinh, Giáo dục... trong mục Thời sự, Hiệp Thông số này giới thiệu Thư chung gửi Cộng đồng Dân Chúa và Biên bản Đại hội lần thứ XIII của Hội đồng Giám mục diễn ra vào đầu tháng Mười vừa qua;

 

Tuyên ngôn chung Công giáo–Tin Lành Luther trong dịp kỷ niệm 500 năm cuộc Cải Cách Tin Lành (31-10-2016) và Huấn thị mới nhất của Bộ Giáo lý Đức tin về việc mai táng và lưu giữ tro hỏa táng, Ad Resurgendum Cum Christo (15-08-2016).

Trân trọng giới thiệu cùng quý độc giả.

Hiệp Thông dày 240 trang, khổ A5, bán tại một số nhà sách Công giáo (25.000đ/quyển).

WHĐ

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch