nguyen-son-doaiTrong niềm hiệp thông phân ưu và cầu nguyện, Mục Vu Văn Bút cho đăng lại tin Cáo Phó, Chương trình Lễ an táng và mấy dòng Tiểu sử cuả cố linh mục do Toà Giám Mục Vĩnh Long sắp xếp như sau:

 

 

 

 

 

Cao_pho_NS_Doai

 

Tieu_Su_NS_Doai

------------------------------------------------------------------------

Một số hình ảnh tang lễ được bổ túc sau khi đăng tin Cáo Phó.

IMG_3595 IMG_3610

IMG_3612 IMG_3613

IMG_3630 IMG_3632

IMG_3666 IMG_3660

Toà Gm Vinh Long

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch