Lm_DC_HuynhĐược tin Linh mục Giuse Đinh Công Huỳnh, tạ thế 30 Tháng 11, 2016 tại Philadelphia, hưởng thọ 76 tuổi, Mục Vụ Văn Bút cho đăng vài dòng tiểu sử và Chương trình Tang Lễ để độc giả cùng phân ưu với tang quyến và hiệp thông trong lời nguyện cầu cho linh hồn Giuse Cha Cố.

Vài dòng tiểu sử:

Theo Kỉ Yếu La Vang 2006 của Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kì, Lm Đinh Công Huỳnh sinh 30/12/1940, thánh danh Giuse, tại Bùi Chu, Việt Nam; thụ phong linh mục 1967 tại Sài Gòn. Từ khi sang Mĩ đã phục vụ trong Tổng Giáo Phận Philadelphia tại những Giáo xứ: St Carthage (2 năm), St Madeline Sophie (5 năm), St Thomas Aquinas (18 năm cho tới 2006), rồi tiếp tục cho tới khi tạ thế trong vị thế Phó xứ và tuyên úy cho Cộng đoàn VN trong Giáo xứ. Hiện tại Ngài là Chủ Tịch Liên Đoàn Công Giáo Miền Trung Đông Hoa Kì. Mục Vụ Văn Bút cũng được biết Cha Huỳnh cùng học sáu năm (2 năm triết học và 4 năm thần học) tại Đại Chủng Viện Sài Gòn với Đ.Ô. Phạm Văn Phương và Lm Chu Quang Minh. Cả 3 vị đều phụng sự và phục vụ chừng 2 phần 3 đời linh mục tại Hoa Kì.

Mục Vụ Văn Bút

----------------------------------

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

do Ông Đinh Văn Chính, Đại diện Ban Thường Vụ Giáo dân, Liên Đoàn Công Giáo VN Miền Trung Đông Hoa Kì sắp xếp với Đ.Ô. Shields, Chánh xứ St Thomas Aquinas và một số linh mục VN tại Philadelphia.

1. Tối thứ Năm 1/12/2016 lúc 7:00 PM tại nhà thờ St. Thomas Aquinas (1719 Morris St, Philadelphia, PA 19145:

- Thánh Lễ Phát Tang cho gia đình huyết tộc

Chủ Tế:  Cha Giuse Nguyễn Phú An, Chính Xứ Most Precious Blood tức Giáo Xứ Máu Châu Báu Chúa,  Collingswood, NJ

Đồng Tế: Đức Ông Giuse Trịnh Minh Trí (Phối Trí Mục Vụ Việt Nam, TGP Philadelphia), Cha Đôminicô Trần Minh Đức (CĐ Nữ Vương Mân Côi & CĐ Đức Mẹ Lên trời)  và Cha Phaolô Đinh Chí Hiền (Giáo Phận Xuân Lộc). Ca Đoàn: Giáo Xứ Máu Châu Báu Chúa

2. Tối thứ sáu 2/12/2016 lúc 7:00 PM tại nhà thờ St. Thomas Aquinas;

- Thánh Lễ Phát Tang cho Cộng Đoàn Thánh Thomas Aquinas sẽ do Cha Phaolô Đinh Chí Hiền chủ tế và Quý Cha Khách đồng tế

- Ca Đoàn: Ca Đoàn Thánh Phaolô Khoan (CĐ Thánh Thomas Aquinas)

3. Tối thứ bảy 3/12/2016 lúc 7:30 PM tại nhà thờ St. Thomas Aquinas:

- Thánh Lễ cầu nguyện của LĐCGVN Miền Trung Đông Hoa Kỳ do Cha Phêrô Nguyễn Xuân Quýnh, Tổng Thư Ký Miền chủ tế và Quý Cha Khách đồng tế

- Ca Đoàn: Ca Đoàn Thánh Phaolô Khoan

4. Chúa Nhật 4/12/2016 lúc 3:00 PM tại  nhà thờ St. Helena (Phụng Vụ Chúa Nhật II Mùa Vọng):

- Thánh Lễ Cầu Nguyện của Cộng Đồng CGVN/TGP Philadelphia do Đức Ông Giuse Trịnh Minh Trí, Phối trí Mục Vụ Việt Nam TGP Philadelphia chủ tế và Quý Cha đồng tế.

- Ca Đoàn: Ca Đoàn Tổng Hợp TGP Philadelphia

- Đại diện 7 Cộng Đoàn đọc 7 lời nguyện giáo dân (Thày Phó tế Giuse Trần Công Huấn giúp soạn lời nguyện)

- Dâng của Lễ: Chị Maria Hạnh Nguyễn giúp

- Phân Ưu Cuối Lễ: Chủ Tịch 7 Cộng Đoàn TGP Philadelphia (mỗi người nói 2 - 3 phút)

5. Sáng thứ hai lúc 11:00 AM có Nghi Thức Tẩn Liệm tại nhà quàn (Cha Giuse Nguyễn Phú An) cùng gia đình thân quyến

6. Tối thứ hai 5/12/2016 lúc 6:00 PM tại nhà thờ St. Thomas Aquinas (thay đổi khác với đã thông báo):

- Thánh lễ cầu nguyện do Cha Giuse Nguyễn Châu (Nghĩa Tử của Cha Cố Giuse Đinh Công Huỳnh) chủ tế

- Ca Đoàn: Ca Đoàn Thánh Phaolô Khoan

- Sau đó, cũng vào tối thứ hai 5/12/2016 có chương trình Viewing (Viếng Xác)  từ 7:30 - 9:30 PM tại Nhà Quàn Baldi Funeral Home, 1331 South Broad St, Philadelphia PA 19147 (góc đường Reed & Broad)

- Phân Ưu của các hội đoàn, đoàn thể

7. Chiều thứ ba 6/12/2016 tại nhà thờ St. Thomas Aquinas:

- Theo chương trình của Tổng Giáo Phận (Reception Program), viếng xác (viewing) sẽ từ 4:00 PM đến 6:50 PM tại nhà thờ St. Thomas Aquinas.

- Sau đó Thánh Lễ dành cho các sắc dân thuộc Cộng doàn giáo xứ St. Thomas Aquinas sẽ vào lúc 7:00 PM do Đức Ông Hugh Joseph Shields chủ tế. Công tác đóng góp của các sắc dân trong thánh lễ sẽ được Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ thông báo nội bộ.

- Sau Thánh Lễ là phần phân ưu của các hội đoàn, đoàn thể. Đặc biệt Hội Thức Hóa Miền Trung Đông Hoa kỳ (ông Đinh Quang Thoại) sẽ có giờ cầu nguyện cho Cha Cố Giuse lúc 9:00 PM.

8. Sáng thứ tư 7/12/2016 tại nhà thờ St. Thomas Aquinas:

- 9:00 - 10:45 AM: Viewing (Viếng Xác)

- 11:AM: Thánh lễ an táng do Đức Tổng Giám Mục Charles Chaput chủ tế, có Đức Cha Edward M. Deliman và Quý Cha đồng tế.

- Sau thánh lễ, mọi người xuống lower hall ăn trưa trước khi ra nghĩa trang St. Peter & Paul Cemetery. Tiệc khoản đãi do Tổng Giáo Phận  khoản đãi

- Địa chỉ: Sts Peter and Paul Cemetery

1600 S. Sproul Road, Springfield, PA 19064

--------------------------

GHI CHÚ:  Các vòng hoa phúng điếu có thể đem đến nhà thờ St. Thomas Aquinas, 1719 Morris St, Philadelphia PA 19145 lúc 5:00 PM chiều thứ hai 5/12/2016.

Đ/T liên lạc:

- Đinh Văm Chính: cell 267-467-7271

- Lâm Lan Hương: cell 215-870-1257

- Nguyễn Duy Tân: cell 215-519-8551

- Nguyễn Trần Hồng Vân: cell 215-983-8609

- Lâm Thu Hà: cell 267-349-9475

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một số hình ảnh lễ an táng được bổ túc sau khi đăng tin phân ưu và chương trình tang lễ. Photo courtesy of Trực Trâm

Cha_HUynh-1b Cha_HUynh-2

Cha_HUynh-3 Cha_HUynh-4

Cha_HUynh-5 Cha_HUynh-6

Cha_HUynh-7 Cha_HUynh-8

 

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch