LM_NV_DoanCáo phó: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống” (Ga 11, 25). Trong niềm tín thác vào Chúa Kitô Phục Sinh,

Tòa Giám mục Xã Đoài - Giáo phận Vinh kính báo: Linh Mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Đoàn, Sinh ngày 06 tháng 12 năm 1937 tại giáo xứ Mỹ Dụ, giáo hạt Cầu Rầm, Giáo phận Vinh (xã Hưng Châu, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An)

Đã được Chúa gọi về lúc 21h35', Chúa nhật ngày 01 tháng 01 năm 2017 (Nhằm ngày 04 tháng Mười Hai năm Bính Thân) tại giáo xứ Đồng Troóc, Giáo phận Vinh Hưởng thọ 81 tuổi, 50 năm linh mục.

Thánh lễ An táng Cha Phanxicô Xaviê sẽ được cử hành vào lúc 9h30', thứ Tư ngày 04 tháng 01 năm 2017 (Nhằm ngày 07 tháng Mười Hai năm Bính Thân) tại nhà thờ giáo xứ Đồng Troóc, Giáo phận Vinh (xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình).

Xin quý Cha trong giáo phận dâng 02 Thánh lễ và xin quý Tu sỹ, Chủng sinh và Anh Chị Em hiệp ý cầu nguyện cho Cha Phanxicô Xaviê. Cậy vì Danh Chúa nhân từ ban cho Cha Phanxicô Xaviê được nghỉ yên bên Chúa cùng các Thánh trên Quê Trời.

R.I.P

TIỂU SỬ CHA PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN VĂN ĐOÀN

Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Đoàn sinh ngày 06/12/1937 tại giáo xứ Mỹ Dụ, giáo hạt Cầu Rầm, giáo phận Vinh (xã Hưng Châu, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An).

Từ năm 1944 – 1946: Học Chủng viện Dự bị Xuân Phong.

Từ năm 1946 – 1952: Học Tiểu Chủng viện Xã Đoài.

Từ năm 1954 – 1967: Học Đại Chủng viện Xã Đoài.

Năm 1967: Thụ phong linh mục.

Từ năm 1967 – 1971: Quản xứ Phúc Lộc.

Từ năm 1971 – 1975: Quản xứ Đan Sa, kiêm các giáo xứ Văn Phú và Tân Mỹ.

Từ năm 1975 – 2002: Quản xứ Đồng Troóc, kiêm các giáo xứ: Tam Trang, Khe Gát, Chày, Yên Giang và Hà Lời.

Từ năm 2002 – 2008: Quản xứ Tân Mỹ.

Từ năm 2008 – 2013: Quản xứ Thanh Hải.

Từ năm 2013 – 2015: Nghỉ dưỡng tại giáo xứ Sen Bàng.

Từ năm 2015 – nay: Nghỉ dưỡng tại giáo xứ Đồng Troóc.

Cha Phanxicô Xaviê đã được Chúa gọi về lúc 21h35’ ngày 01/01/2017 (tức ngày 04 tháng 12 năm Bính Thân), hưởng thọ 81 tuổi, 50 năm linh mục.

TGM. Giáo phận Vinh

Nguồn: giaophanvinh.net

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một số hình ảnh thánh lễ an táng được bổ túc sau khi đăng tin Cáo Phó. Nguồn ảnh: conggiao.info

Vinh-chaDoan-02 Vinh-chaDoan-08

Vinh-chaDoan-10 Vinh-chaDoan-11

Vinh-chaDoan-12 Vinh-chaDoan-13

Vinh-chaDoan-16 Vinh-chaDoan-17

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch