DV_CANĐược tin Linh mục Đinh Vương Cần, Thánh danh Enselmô, Dòng Đồng Công VN tại Hoa Kì, mới qua đời 29-01-2017 tại Bệnh Viện Mercy, Joplin, Missouri,

Mục Vụ Văn Bút loan báo ai tín để độc giả hiệp thông Phân Ưu với Dòng Đồng Công và tang quyến và Nguyện Cầu cho linh hồn Cha Enselmô được hưởng ơn nghĩa trong Nước Chúa hằng sống. Linh mục Đinh Vương Cần sinh 17/01/1941 tại Nam Định; thụ phong linh mục 1977 tại Hoa Kì.

Mục Vụ Văn Bút cho đăng lại hai tin sau đây do Dòng Đồng Công cung cấp:

Hoạt Động Tông Đồ của Lm Linh mục Enselmô M. Đinh Vương Cần, CMC

1976-1978 Phụ Tá II Chi Dòng ĐCHK, Carthage, MO

1977 Giám Đốc Trại Thiên Mẫu / Phụ Tá II, Ash Grove, MO

1977 Trưởng Ban Tổ Chức Ngày Thánh Mẫu, Carthage, MO

1978-1979 Quản Nhiệm Cộng Đoàn Oklahoma City, OK

1979-1980 Coi Trại Thiên Mẫu, Ash Grove, MO

1980-1981 Giám Đốc Nhà In Houston, Houston, TX

1981-1985 Quản Nhiệm Cộng Đoàn Denver, Denver, CO

1985-1986 Giám Đốc Tu Xá Mẹ Mân Côi, Springfield, MO

1988-1990 Thay thế Phụ Tá I, Carthage, MO

1994 Trưởng Ban Tổ Chức Ngày Thánh Mẫu, Carthage, MO

1997-1998 Trưởng Ban Tổ Chức Ngày Thánh Mẫu, Carthage, MO

1994-2015 Phục vụ dạy học, bếp, mộc, điện, vườn, tại Tỉnh Dòng ĐC Hoa Kỳ, Carthage, MO

2015-2017 Bị tai biến mạch máu, nghỉ hưu tại Tỉnh Dòng Đồng Công, Carthage, MO.

Chương Trình Cầu Nguyện và Thánh Lễ Phát Tang và An Táng:

Thứ Sáu: 03/02/2017

8:30 p.m. Nghi thức phát tang và giờ canh thức cầu nguyện tại Nhà Nguyện của Tỉnh Dòng.

Thứ Bảy 04/02/2017

10:00 a.m. Thánh Lễ An Táng và Tiễn Đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch