Cha_HaiCáo Phó: Oremus Pro Defunctis. Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Toà Tổng Giám Mục Thành phố Hồ Chí Minh kính báo: Linh mục Phêrô Nguyễn Hoàng Hai

-          sinh ngày 24-12-1934 tại Lái Thiêu-Bình Dương,

-          chịu chức linh mục ngày 23-04-1962 tại Nhà Thờ Chánh Toà Đức Bà Sàigòn,

-          đã trở về Nhà Cha lúc 00g15 sáng hôm nay, thứ sáu ngày 27-01-2017, tại bệnh viện Đồng Nai, hưởng thọ 83 tuổi, sau 55 năm linh mục.

Nghi thức tẩn liệm lúc 15g00 cùng ngày tại giáo xứ Hiền Hoà, giáo hạt Long Thành, giáo phận Xuân Lộc.

Thánh lễ An táng sẽ cử hành vào lúc 9g00 thứ hai 30-01-2017 tại giáo xứ Hiền Hoà.

Sau đó sẽ di quan về an táng ngài tại đất thánh Lái Thiêu.

Xin quý Cha trong giáo phận dâng một Thánh lễ cầu cho linh hồn linh mục Phêrô.

Toà Tổng Giám Mục, ngày 27.01.2017

Linh mục Tổng Đại Diện

(đã ký và đóng dấu)

Inhaxiô HỒ VĂN XUÂN

-----------------

Mục vụ:

• Phó xứ Hoà Hưng: 10.04.1962 - 20.06.1967

• Cha sở Phước Khánh: 30.06.1967 - 30.07.1970

• Quản lý TGP Sàigòn: 10.08.1970 - 1980

• Cha sở Phaolô Q.10: 24.05.1980 - 07.04.1985

• Nghỉ bệnh : 1985 - 1992

• Cha sở Bình Lợi : 1992 - 17.06.1995

• Cha sở Mai Khôi Q.5 :  1995 - 1999

• Cha sở Bình Xuyên: 1999 - 2009

• Nghỉ hưu tại giáo xứ Hiền Hoà, giáo hạt Long Thành, giáo phận Xuân Lộc, từ ngày 10.07.2010 - 27.01.2017

Nguồn: tgpsaigon.net

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một số hình ảnh tang lễ được bổ túc sau khi đăng tin Cáo Phó. Nguồn ảnh: tgpsaigon.net

H01 H1

H3 H10

H11 H13

H14 H18

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch