VuDuy_THongCáo Phó: Trong niềm tin yêu vào Đức Kitô Phục Sinh, Giáo Phận Phan Thiết trần trọng lính báo Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống, Giám Mục Chính toà Giáo phận Phan Thiết đã được về cùng Chúa,

Lúc 8g00, thứ Tư ngày 01 tháng 3 năm 2017 tại Sài Gòn

Hưởng thọ 65 tuổi,

32 năm Linh mục, 16 năm Giám mục

Thánh lễ an táng vào lúc 9g00 sáng thứ Hai, ngày 06 tháng 3 năm 2017

Tại  Nhà Thờ Chánh Tòa Phan Thiết.

-----------------------------------------------

TIỂU SỬ ĐỨC CHA GIUSE VŨ DUY THỐNG, Giám Mục Giáo phận Phan Thiết

Bút hiệu: Thông Vi Vu

«Tình yêu Chúa Kitô thúc bách chúng tôi» (2Cr 5,14)

Sinh ngày 02 tháng 7 năm 1952 tại Cao Mộc, Thái Bình.

Năm 1964: học tiểu chủng viện Long Xuyên.

Năm 1971: học Đại học Văn Khoa Sài Gòn, tốt nghiệp cử nhân triết.

Năm 1978: tu học tại Đại Chủng Viện thánh Giuse, Sài Gòn.

26-10-1985: Thụ phong Linh mục, do Ðức TGM. Phaolô Nguyễn Văn Bình.

1985-1992 : Phụ tá giáo xứ Tân Mỹ, Hóc Môn, Sài Gòn.

1987-1992 : Ðặc trách xứ Bạch Ðằng, Hóc Môn, Sài Gòn.

1992-1993 : Phụ khảo tại Ðại Chủng Viện Thánh Giuse, Sàigòn.

1993-1998 : Du học tại Paris-Pháp, đậu văn bằng Thạc sĩ Thần học.

1998-2001 : Giáo sư tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse, Sàigòn.

14-07-2001: Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Giám mục phụ tá Tổng Giáo Phận Sài Gòn, hiệu tòa Tortiboli.

17-08-2001: Lễ tấn phong tại Vương Cung Thánh Đường Ðức Bà Sàigòn. Chủ phong: Đức Tổng Giám mục GB. Phạm Minh Mẫn; phụ phong: ĐGM. GB. Bùi Tuần và ĐGM. Giuse Ngô Quang Kiệt.

25-07-2009: Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI bổ nhiệm làm Giám mục Chính tòa Giáo phận Phan Thiết.

03-9-2009 : Thánh lễ nhậm chức Giám mục Chính toà Phan Thiết tại Nhà thờ Chính toà Phan Thiết.

01-3-2017: Về an nghỉ trong Chúa.

Trong Hội Đồng Giám Mục Việt Nam: Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Văn Hóa, trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, liên tục trong 6 nhiệm kỳ: từ nhiệm kỳ VIII (2001-2004) đến nhiệm kỳ XIII (2016-2019).

CHƯƠNG TRÌNH DÂNG THÁNH LỄ VÀ CẦU NGUYỆN

Thánh lễ tẩn liệm và phát tang: Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ chủ tế, lúc 19g00, ngày 01-03-2017.

Trong các ngày kính viếng:

+ Tại Tòa Giám Mục Phan Thiết :

Thứ ngày

Giờ

Phiên trực và Thánh lễ

Ghi chú

Thứ Năm

(02-3-2017)

7g00

Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ và Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn

 

09g00

Giáo hạt Phan Thiết

 

15g00

Giáo hạt Bắc Tuy

 

Từ 19g00

Giáo xứ Thanh Hải

Trực đêm

Thứ Sáu

(03-3-2017)

09g00

Giáo hạt Hàm Thuận Nam

 

15g00

Giáo hạt Hàm Tân

 

Từ 19g00

Gx. Vinh Phú và Gx. Vinh Thủy

Trực đêm

21g00

Nhóm nghệ sĩ Công giáo Sài Gòn

Tâm sự với Đc. Giuse

+ Tại Nhà Thờ Chính Tòa Phan Thiết:

  • Di quan từ Tòa Giám mục đến Nhà thờ Chính Tòa vào lúc 7g00, thứ Bảy ngày 04-3-2017.

Thứ ngày

Giờ

Phiên trực và Thánh lễ

Ghi chú

Thứ Bảy

(04-3-2017)

09g00

Giáo hạt Đức Tánh

 

15g00

Đan Viện Xitô Châu Thủy

 

Từ 19g00

Gx. Kim Ngọc và Gx. Thánh Mẫu

Trực đêm

 

 

 

Chúa Nhật

(05-3-2017)

9g00

Liên Tu Sĩ gp. Phan Thiết

 

15g00

Chủng viện St. Nicôla

 

Từ 19g00

Gx. An Bình và Gx. Đức Thắng

Trực đêm

Thánh lễ An táng:

- Thời gian: lúc 9g00 sáng thứ Hai, ngày 06 tháng 3 năm 2017
- Địa điểm: tại Nhà Thờ Chánh Tòa Phan Thiết.

- Chủ tế: Đức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc.

- Giảng lễ: Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Toản

- Nghi thức phó dâng và từ biệt: Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn.

- Tại phần mộ: Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng.

Tòa Giám Mục Phan Thiết

Nguồn: gpphanthiet.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Một số hình ảnh tang lễ được bổ túc sau khi đăng tin Cáo Phó. Nguồn hình: baoconggiao.net

17191531_1233073426747474_4728 37

38 17155705_1233073503414133_9253

17190661_123307_6112792372 16996276_123307317_3503017818

17155455_12330986_5479760806 17190858_1233098_2893191462

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch