chatanCáo Phó: Trong niềm tín thác vào Chúa Kitô Phục Sinh Giáo phận Phát Diệm kính báo: Cha cố Giuse Phạm Đức Tấn, sinh ngày 03-12-1917 tại giáo xứ Nam Biên xã Khánh Mậu, Yên Khánh, Ninh Bình,

được Chúa gọi về lúc 14g30 thứ Sáu, 10-3-2017

hưởng thọ 100 tuổi với 35 năm Linh mục.

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TÒA PHÁT DIỆM

♦  Lễ Nhập quan : 10g00 thứ Bảy, 11-3-2017 – Thánh lễ

♦  Lễ viếng từ 11g30 thứ Bảy, 11-3-2017 đến 8g00 thứ Hai, 13-3-2017

♦  Thánh lễ hiệp nguyện :  8g00, 10g00, 14g00 và 16g00 , thứ Bảy, 11-3-2017

Và 8g00, 14g00, Chúa Nhật, 12-3-2017

♦   Di quan và thánh lễ An táng : 8g30 thứ Hai, 13-3-2017 tại nhà thờ Chính tòa Phát Diệm

An nghỉ tại đất thánh Phát Diệm.

Tòa Giám mục Phát Diệm

Lưu ý:

-  Xin mỗi cha trong giáo phận dâng 3 lễ cầu nguyện cho ngài

-  Xin các Dòng tu, các cộng đoàn giáo xứ dự lễ và lần hạt 50, cầu nguyện cho ngài.

*********************

TIỂU SỬ CHA CỐ GIUSE PHẠM ĐỨC TẤN

·  Sinh ngày 03-12-1917 tại giáo xứ Nam Biên, giáo phận Phát Diệm

·  1933 : Học trường Thầy giảng- Phát Diệm

·  1940 : Quản lý đồn điền nhà chung tại Khoan Dụ

·  1953-1955 : Phụ tá Quản lý nhà chung Phát Diệm

·  1955-1973 : Lao động cải tạo

·  1973-1982 : Lao động tại gia đình

·  13-5-1982 : Thụ phong Linh mục tại Phát Diệm, do Đức Cha Phaolô Bùi Chu Tạo

·  1982-1994 : Làm lễ tại gia đình

·  1994-2002 : Chính xứ Hiếu Thuận, quản nhiệm xứ Phúc Hải

·  Từ 2002: Hưu dưỡng tại Nhà Tĩnh Dưỡng linh mục Phát Diệm

·  14g30, 10-3-2017 : Được Chúa gọi về, tại nhà Tĩnh dưỡng linh mục Phát Diệm,

hưởng thọ 100 tuổi với 35 năm linh mục.

Nguồn: phatdiem.org

-----------------------------------------------------------------------------------------

Một số hình ảnh tang lễ được bổ túc sau khi đăng tin Cáo Phó. Nguồn hình: phatdiem.org

8 10

5_copy 9_copy

12_copy 14

15_copy 16_copy

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch