ChaNhuTrong niềm tin tưởng vào Đức Kitô Phục Sinh Văn Phòng Tòa Giám Mục Xuân Lộc kính báo Cha Cố Gioan Phạm Đình Nhu, Nguyên Giám đốc Tiểu Chủng viện Thánh Phaolô Xuân Lộc,

Đã được Chúa gọi về vào lúc 5g45 sáng nay, 13.03.2017, tại Sài Gòn.

Nghi thức tẩn liệm (và Thánh lễ) được cử hành lúc 15g00 chiều nay, tại An Dưỡng viện – Phát Diệm, số 212 Lê Đức Thọ, Gò Vấp, Tp. HCM

Chiều mai, thứ Ba, 14.03.2017, lúc 15g00, linh cữu Cha cố Gioan sẽ được đưa từ An Dưỡng viện về Nhà Hưu dưỡng Linh mục Gp. Xuân Lộc, Gx. Gia Viên, để cầu nguyện và kính viếng.

Sau Thánh lễ 8g00 sáng thứ Năm, 16.03.2017, linh cữu Cha Cố sẽ được đưa về Nhà thờ Chính Tòa để cầu nguyện và kính viếng.

Thánh lễ an táng sẽ được cử hành vào lúc 8g30 sáng thứ Sáu, 17.03.2017 tại Nhà thờ Chính Tòa.

Xin hiệp lời cầu nguyện cho Cha cố Gioan sớm được về hưởng nhan thánh Chúa.

Văn Phòng Tòa Giám Mục Xuân Lộc

----------------------------------------------

Bổ túc cuả MVVB:

Theo Cáo Phó của An Dưỡng Viện Phát Diệm ghi lại, thi Cha Cố Phạm Đình Nhu:

-          Sinh năm 1928 tại Hướng Đạo, Kim Sơn, Ninh Bình

-          Thụ phong Linh mục ngày 07.03.1959 tại Sàigòn

-          Linh mục gốc Phát Diệm, nhập Gp. Xuân Lộc

-          Nhạc sĩ sáng tác bài hát “Giuse trong xóm nhỏ khó nghèo”

-          Hưởng thọ 89 tuổi – Linh mục 58 năm

Theo nguồn tin riêng của Mục Vụ Văn Bút thì sau khi được thụ phong linh mục, Cha Nhu nhận bài sai làm:

- Phó xứ Kim Thượng, Gia Kiệm, Xuân Lộc

- Phó xứ Túc Trưng, Xuân Lộc

- Giám Đốc Tiểu Chủng Viện Thánh Phao-lô, Xuân Lộc.

------------------------------------------------------------------------------------

Một số hình ảnh tang lễ được bổ túc sau khi đăng tin Cáo Phó: Nguồn ảnh:giaophanxuanloc.net

DSC_0034 DSC_0065

DSC_0077 DSC_0057

DSC_0102 DSC_0182

DSC_0260 DSC_0342

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch