00-00-chatuat-3Được tin Linh mục Trần Ngọc Tuất, thánh danh Đa Minh, mới lìa bỏ trần thế, Mục Vụ Văn Bút cho đăng lại tin Cáo phó, mấy dòng tiểu sử và chương trình tang lễ để độc giả hiệp thông trong lời nguyện cầu cho linh hồn Cha Đa Minh được hưởng ơn nghĩa trong Nước Chúa hằng sống.

00-00-chatuat

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

I. Thứ Sáu, ngày 10/03/2017

Cầu nguyện âm thầm (Diêm Điền)

17h00 : Thánh lễ

II. Thứ Bảy, ngày 11/03/2017

05h00 : Thánh lễ

08h00 : Nghi thức phát tang, nhập quan

08h30 : Các hội đoàn kính viếng và cầu nguyện, Thánh lễ của các giáo xứ ( Đăng ký với Ban Lễ Tang)

17h00 : Thánh lễ

III. Chúa Nhật, ngày 12/03/2017

05h00 : Thánh lễ (Diêm Điền)

Các hội đoàn kính viếng và cầu nguyện,

Thánh lễ của các giáo xứ đã đăng ký trước

15h00 : Thánh lễ đồng hương Giao Thủy

17h00 : Thánh lễ (Diêm Điền)

IV. Thứ Hai, ngày 13/03/2017

05h00 : Thánh lễ (Diêm Điền)

07h00 : Di quan vào nhà thờ

09h00 : Thánh lễ An táng, Thi hài được an táng tại khuôn viên nhà thờ Diêm Điền

Nguồn: VP Toà GM Bùi Chu

----------------------------------------------------------------------

Một số hình ảnh tang lễ được bổ túc sau khi đăng tin Cáo Phó. Nguồn ảnh:gpbuichu.org

img_1813 img_1829

img_1842 dsc_4962

img_1872 dsc_5039

dsc_5017 dsc_5050

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch