cha-nghiem1Cáo Phó: Trong niềm tin tưởng vào Chúa Kitô Phục sinh, Văn Phòng Toà Giám Mục Vĩnh Long trân trọng báo tin: Cha Gioakim Hoàng Minh Nghiệm, Linh mục hưu dưỡng Giáo Phận Vĩnh Long.

Sinh ngày : 08/02/1942

Tại: Tân Phú Tây - Tỉnh Kiến Hòa

Chịu chức Linh mục ngày 20/12/1972 do Đức Cha Giacôbê Nguyễn Văn Mầu.

 Đã được Chúa gọi về lúc 19 giờ 30 Thứ hai, ngày 27 tháng 3 năm 2017 tại Bến Tre, hưởng thọ

75 tuổi, với 45 năm Linh Mục.

 Nghi thức Tẩn Liệm lúc 08 giờ 00 Thứ ba, ngày 28 tháng 3 năm 2017 tại nhà xứ Bến Tre.

 Sau Nghi thức Tẩn Liệm, Linh cửu Cha Gioakim sẽ được đưa về và quàn tại Nhà thờ Phường

4, Tp. Vĩnh Long.

 Thánh lễ An Táng tại Nhà Thờ Chánh Tòa, lúc 09 giờ 30 thứ năm, ngày 30 tháng 3 năm 2017.

 An táng tại phần mộ các Linh Mục trong Đất Thánh Tân Ngãi.

Xin Quí Cha, Quí Tu sĩ Nam Nữ, Anh Chị em giáo dân hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Cha GIOAKIM được an nghỉ đời đời.

Kính báo

NB: Xin Quý Cha trong Giáo Phận dâng 03 lễ cầu nguyện cho linh hồn Cha Gioakim theo Quy Chế LM Giáo phận Vĩnh Long.

------------------------

TIỂU SỬ CHA GIOAKIM HỒNG MINH NGHIỆM

Linh Mục : GIOAKIM HỒNG MINH NGHIỆM

Ngày sinh: 08/02/1942

Tại: Tân Phú Tây - Tỉnh Kiến Hòa

Họ Đạo: Tân Phú Tây – Giáo Phận Vĩnh Long

Tên Cha: Giuse Hồng Phước Trương

Tên Mẹ: Maria Lê Thị Liễu

Rửa Tội tại: Tân Phú Tây - ngày 25/02/1942

Thêm Sức tại: Trúc Giang

Vào Tiểu Chủng viện Vĩnh Long: ngày 02/6/1962

Vào Đại Chủng viện : Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt, ngày 20/7/1964

Chịu chức Linh mục: ngày 20/12/1972 (tại Vĩnh Long) do Đức Cha Giacôbê Nguyễn V.Mầu

Từ khi chịu chức LM đã phục vụ : Từ năm Đến năm

1. Giáo Sư TCV Vĩnh Long 1973-1975

2. Phụ trách Họ Fatima 1975-1991

3. Phụ tá Cái Đôi 1991-1995

4. Ẩn cư ĐV Phước Sơn, Đơn Dương 1995-2005

5. Nghỉ ở Chủng Viện 2005

Qua đời lúc 19g30 ngày 27/3/2017

Nơi qua đời: Bệnh viện Bến Tre

Mai táng: phần mộ các Linh mục trong Đất Thánh Tân Ngãi

VP Toà Gm Vĩnh Long

Nguồn: giaophanvinhlong.net

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một số hình ảnh tang lễ được bổ túc sau khi đăng tin Cáo Phó. Nguồn ảnh: giaophanvinhlong.net

img7008 img7041

img7042 img7027

img7034 img7035

img7065 img7078

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch