32_Giuse_Nguyen_Ngoc_PhiCáo Phó: Trong niềm tin vào Đức Giêsu Kitô Phục Sinh, Phụ tỉnh dòng Đaminh Việt Nam cùng Tang quyến đồng kính báo: Linh mục Giuse Nguyễn Ngọc Phi, O.P.

Sinh ngày 25 tháng 1, 1950 tại Hải Dương, Việt Nam

Khấn dòng ngày 15 tháng 8, 1970 • Chịu chức linh mục ngày 5 tháng 9, 1981

Đã về Nhà Cha lúc 3 giờ sáng, thứ hai, ngày 27 tháng 3, 2017

Tại bệnh viện Good Samaritan, Puyallup, Washington, USA.

Hưởng thọ 67 tuổi, 47 năm khấn Dòng, và 36 năm linh mục.

Chương Trình Thăm Viếng và Lễ An Táng

Thứ năm, ngày 30 tháng 3, 2017

 

Tại Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo VN

 

6841 S. 180 St., Tuwila, WA 98188

 

Thăm viếng từ 2:00 PM đến 9:00 PM

 

Lễ phát tang – 6:00 PM

 

Thứ sáu, ngày 31 tháng 3, 2017

Tại Nhà quàn Price Helton Funeral Home

702 Auburn Way N., Auburn, WA 98022

Thăm viếng từ 10:00 AM đến 9:00 PM

 

THÁNH LỄ AN TÁNG

Thứ bảy, ngày 1 tháng 4, 2017

Lúc 12:00 trưa

Tại Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

6841 S. 180 St., Tuwila, WA 98188

Mai táng tại nghĩa trang Holyrood Cemetery

205 N.E. 205 St., Shoreline, WA 98155

Đồng Kính Báo: Phụ tỉnh Đaminh Việt Nam

Em gái Nguyễn Thị Mai Hoa và chồng Hồ Văn Thuận

VP Phụ Tỉnh Dòng Đa Minh

--------------------------------------------

Một số hình ảnh tang lễ được bổ túc sau khi đăng tin Cáo Phó. Nguồn ảnh: vmpwa.org

NN_Phi10

NN_Phi-5

NN_Phi-9

NN_Phi-11

NN_Phi-2

NN_Phi-1

NN_Phi-7

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch