DiAnhChaHuanCáo Phó: Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, Toà Giám Mục Đà Lạt, Linh tông và Huyết tộc kính báo: Cha Gio-an Baotixita Trần Thái Huân, đã an nghỉ trong Chúa lúc 22 giờ 00, thứ Sáu, ngày 31 tháng 3 năm 2017,

tại Nhà Nghỉ dưỡng Linh mục Giáo phận, Lộc Thanh, Bảo Lộc, Lâm Đồng, hưởng thọ 87 tuổi, 56 năm linh mục.

Cha Gioan Baotixita:

Sinh ngày: 24/6/1930 tại Giáo xứ Văn Giáo, Giáo phận Bùi Chu

§ Thụ phong linh mục:  ngày 20 tháng 12 năm 1961 tại Rôma.

§ 16/8/1963 – 15/8/1971: Quản lý và giáo sư Tiểu Chủng viện Simon Hòa Đà Lạt

§ 15/8/1971 –  19/3/1975: Giám Đốc Tiểu Chủng Viện Simon Hòa Đà Lạt

§ 15/5/1975 – 06/6/1978 : Quản xứ Thánh Tâm Lộc Phát, Quản hạt Bảo Lộc

§ 01/9/1979 – 14/7/1995 : Quản lý Giáo Phận

§ 15/7/1995 – 13/5/2013 : Quản xứ Thánh Tâm Lộc Tiến

§ 14/3/2013 đến nay : Nghỉ hưu tại Nhà Nghỉ dưỡng Linh mục Giáo phận

·         Nghi thức nhập quan và thánh lễ lúc 14 giờ 00

o   thứ Bẩy ngày 01 tháng 4 năm 2017, tại Nhà Nghỉ dưỡng Linh mục Giáo phận.

·         Thánh lỄ an táng tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Thanh

o   lúc 09 giờ 30, thứ Hai, ngày 03 tháng 4 năm 2017.

·         An táng tại Nghĩa trang Linh mục, Thanh Xuân, Lộc Thanh, Bảo Lộc.

Kính mời quý cha và quý cộng đoàn tham dự Thánh lễ an táng Cha Gioan Baotixita  và hiệp ý cầu nguyện cho ngài sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Tòa Giám Mục Đà Lạt

Linh tông và Huyết tộc đồng kính báo.

Xin quý cha Giáo phận dâng 3 Thánh Lễ cầu cho Cha Gioan Baotixita theo qui định của Giáo phận.

Nguồn: simonhoadalat.com

---------------------------------------------------------------------------------------------

Một số hình ảnh tang lễ được bổ túc sau khi đăng tin tin Cáo Phó. Nguồn ảnh: simonhoadalat.com

Hinh05 Hinh21

Hinh06 Hinh15

Hinh19 Hinh20

Hinh34 Hinh39

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch