phuc_sinh_210_115Lạy Chúa Giêsu Kitô, “Đấng vì con mà Ngài đã không tha thứ cho chính bản thân Ngài. Vì thế, xin khắc ghi trên con cuộc khổ nạn của Ngài mà bất cứ ở đâu con cũng hướng tới, con cũng ngắm nhìn thương tích Ngài, và chỉ tìm gặp ở nơi Ngài không ngừng nghỉ sự trầm ngắm nỗi đau khổ của Ngài”. (Th. Bonaventura).

Sau khi chịu khổ nạn và chết thảm thương trên thập gía - rồi mai táng trong mồ và Ngài đã sống lại. Đó quả là một biến cố vĩ đại, làm nền tảng cho niềm tin của mọi niềm tin. Cũng như Chúa đã tiên báo: “Con Người sẽ phải đau khổ, chết và sống lại”. (x.Mc 8,31 + 9,31 + 10,34).

Thánh Phaolô còn xác định: “Nếu Đức Kitô đã không sống lại, thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng, và cả đức tin của anh em cũng trống rỗng - và lòng tin của anh em thật hão huyền, và anh em vẫn còn sống trong tội lỗi của anh em. Hơn nữa, cả những người đã an nghỉ trong Đức Kitô cũng bị tiêu vong. Nếu chúng ta đặt hy vọng vào Đức Kitô chỉ vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người”. (1Cr 15,14.17-19).

Qua dòng Thiên Thánh Sử, từ khi Adong Evà phạm tội bất tuân Lời Thiên Chúa, Thiên Chúa đã hé lộ cho một tia hy vọng chiến thắng về phía loài người - và vì điều này “Con Thiên Chúa đã tỏ hiện” (x. St 3,15 + Rm 5,12-19 + 1Ga 3,8) ...

Vì thế Đức Kitô đã nhập thế làm người, chịu đóng đinh vào thập gía, đã chết thảm thiết và đã sống lại. Ngài đã sống lại, đã hiện ra cho Maria Mácdala (x. Ga 20, 11- 18). Hiện ra với các phụ nữ đi viếng mồ Ngài (x. Mt 28,9-10 + Mc 16,9 + Ga 20,11-18). Hiện ra với 2 môn đệ trên đường về Emmau (x. Mc 16,12-13 + Lc 24,13-35). Hiện ra với các môn đệ khi các ông đang họp kín, trong đó có Tôma (x. Ga 20,19-29). Hiện ra bên bờ hồ Giênêdarét - phép lạ đánh cá (x. Ga 21,1-14). Hiện ra tại Galilê, sai các môn đệ đi rao giảng Tin Mừng (x. Mt 28,16-20 + Mc 16,14-18 + Lc 24,36-49 + Ga 20,19-23 + Cv 1,6-8) v.v...

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh,

Xin cho con một lòng trung tín khẳng định rằng - Chúa đã sống lại và xác tín qủa quyết chỉ có một Chúa, là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần trong Một Chúa Ba Ngôi Duy nhất. Một Thiên Chúa tạo dựng nên đất trời và loài người, dựng nên muôn vật hữu hình và vô hình. Một Thiên Chúa yêu thương con người, đến độ không “lỡ bẻ gẫy cây sậy đã giập nát, không lỡ dập tắt tim đèn còn le lói” (Mt 3-20).

Ngoài Chúa ra, bất kỳ Chúa nào khác đều đến từ Satan, bất kể bề ngoài nó hấp dẫn như thế nào. Bất kể kẻ nào trước hoặc sau  Friedrich Nietzsche qủa quyết rằng: “Thiên Chúa đã chết” - ý là - Chúa không còn là thần minh, không còn là tiêu chuẩn về đạo đức, không còn lối sống chân, thiện, mỹ của con người nữa - cũng có nghĩa là - Chúa đã chết rồi, không cần phải tôn thờ, không còn gì phải ràng buộc, không còn lề luật nào với Chúa, con người cứ sống, cứ sinh hoạt theo “quyền của con người - quyền tự do của con người, và không một chúa nào có quyền trên con người”. Qủa thật, chúa đó đều đến từ Satan và những kẻ theo nó, chính là môn đồ của nó.

Lạy Chúa,

Tội lỗi lớn nhất trong các tội là không tin Chúa, không chấp nhận Lời Chúa và không thực thi các Mệnh Lệnh của Chúa. Xin Chúa tha thứ cho những người hằng xúc phạm đến Chúa, không tôn thờ và chống đối Chúa qua nhiều hình thái: xỉ vả, riếc róc, hạ nhục, bôi nhọ, xuyên tạc, mạ lỵ, phạm thánh v.v.... Xin Chúa tác động và cảm hóa họ biết thống hối ăn năn và quay trở về với Chúa.

Lạy Chúa,

Con yêu Chúa

Không phải vì mong được vào thiên đàng

Cũng chẳng phải vì sợ vào hỏa ngục

Chúa đã chịu đóng đinh trên thập gía

Đổ mồ hôi máu lúc hấp hối

Đã bị mũi đòng đâm thâu cạnh sườn

Chịu bao đau thương sỉ nhục

Chúa là Thiên Chúa, mà Chúa đã chết vì con, vì tội lỗi con

Làm sao con không yêu Chúa được

Chúa đã yêu con như thế

Con muốn yêu Chúa như Chúa đã yêu con

Xin cho con được ở bên Chúa bây giờ và mãi mãi.

Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh. Amen.

Vũ Công Chính

Mùa Phục Sinh 2017

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch