Cáo Phó. Oremus Pro Defunctis. Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Toà Tổng Giám Mục Saigon kính báo: Linh mục Giuse Maria Đỗ Đình Ánh, sinh ngày 03 tháng 04 năm 1954 tại Hà Nam Ninh,

chịu chức linh mục ngày 27 tháng 06 năm 1992 tại  Đại chủng viện Thánh Giuse.

đã trở về Nhà Cha vào chiều ngày thứ Hai 24 tháng 04 năm 2017, tại Nhật Bản, hưởng thọ 63 tuổi, sau 25 năm linh mục.

Hiện tại, Toà Tổng Giám Mục đang hoàn tất những thủ tục cần thiết để chuyển xác ngài về Việt Nam.

Thánh lễ An táng sẽ được thông báo sau.

Xin quý Cha trong giáo phận dâng một Thánh lễ cầu cho linh hồn linh mục Giuse.

Toà Tổng Giám Mục, ngày 25.04.2017

Linh mục Tổng Đại Diện

(đã ký và đóng dấu)

Inhaxiô HỒ VĂN XUÂN

Mục vụ :

·        Phó xứ Giáo xứ Tân Hoà          1992 - 1995

·        Đại chủng viện Thánh Giuse    1995 - 1999

·        Du học Rôma                            1999 - 2005

·        Đại chủng viện Thánh Giuse    2005 - 2008

·        Thư ký Toà Tổng Giám Mục    2008 - 2014

·        Đại chủng viện Thánh Giuse    2014 - 2017

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch