Nồi cháo tình thương ở trung tâm phục hồi chức năng tâm thần, được quý chị thuộc Caritas Phát Diệm, Hội Huynh Đệ bác ái và Ban Caritas giáo xứ Quảng Phúc nhận trách nhiệm nấu và phục vụ bệnh nhân vào mỗi sáng Chúa Nhật lúc 6 giờ sáng,

bệnh viện có 3 khoa nam và 2 khoa nữ, mỗi khoa khoảng 60 -70 bệnh nhân.

Xem hình

Không tính trước, nhưng như là ơn Chúa xếp đặt, lần phục vụ thứ 10 vào đúng ngày Chúa Nhật lễ kính Lòng Chúa Thương Xót. Có lẽ Chúa mời gọi các tình nguyện viên tiếp tục hang say mang tình thương xót của Chúa đến cho anh chị em nghèo khổ, như lời kinh mà trong đạo Công giáo vẫn đọc: “Thương người có mười bốn mối”

Thương xác bảy mối:

Thứ nhất: Cho kẻ đói ăn
Thứ hai: Cho kẻ khát uống
Thứ ba: Cho kẻ rách rưới ăn mặc
Thứ bốn: Viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc
Thứ năm: Cho khách đỗ nhà
Thứ sáu: Chuộc kẻ làm tôi
Thứ bảy: Chôn xác kẻ chết

Thương linh hồn bảy mối:

Thứ nhất: Lấy lời lành mà khuyên người
Thứ hai: Mở dậy kẻ mê muội
Thứ ba: Yên ủi kẻ âu lo
Thứ bốn: Răn bảo kẻ có tội
Thứ năm: Tha kẻ dể ta
Thứ sáu: Nhịn kẻ mất lòng ta
Thứ bảy: Cầu cho kẻ sống và kẻ chết

Các chị em tình nguyện viên của Caritas Phát Diệm, Hội Huynh đệ Bác ái và Ban Caritas giáo xứ Quảng Phúc mặc dù phải  hy sinh giấc ngủ dạy sớm nấu cháo cho ngon, phải xắp xếp công việc nhưng ai cũng cảm thấy vui và hạnh phúc vì đem niềm vui, nụ cười đến với những hoàn cảnh kém may mắn.

VP Caritas Phát Diệm

 

 

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch