Phân Ưu /Cầu Nguyện: Mục Vụ Văn Bút mới nhận tin sơ khởi là Linh mục Lại Văn Đoàn, Thánh danh Giu-se mới tạ thế 4 Tháng 5, 2017 tại San Diego, California.

Theo Kỷ Yếu La Vang của Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, xuất bản 2006 trang 285, Linh Mục Lại Văn Đoàn:

-           Sinh 27/01/1946 tại Nam Định

-          Phục vụ: Phươóc Khánh, Sàigòn

-          Phó Xứ Holy Spirit thuộc Giáo Phận San Diego, Hoa Kỳ

Khi có tin Cáo phó, Chương trình Lễ An táng và Tiểu sử của Ngài, Mục Vụ Văn Bút sẽ cho đăng lại để độc giả hiệp thông trong tâm tình phân ưu và lời nguyện cầu cho linh hồn Cha.

Mục Vụ Văn Bút

-----------------------------------------------

Cáo Phó: “Chính lúc chết đi, là khi vui sống muôn đời” (Thánh Phanxicô Assisi). Với niềm cậy tin nơi Đức Kitô Phục Sinh và lòng thương mến vô vàn,

Gia đình chúng con xin kính báo tới qúi Đức Cha, qúi Cha, qúi Thầy Sáu, qúi Tu Sĩ nam, nữ, qúi Cộng Đồng Dân Chúa cùng thân quyến và bạn hữu.

Linh Mục Giuse Lại Văn Đoàn:

-          Sinh ngày 27 tháng 1 năm 1946 tại Quần Phương, Việt Nam

-          Thụ Phong Linh Mục ngày 28 tháng 4 năm 1973 thuộc Tổng Giáo Phận Sài Gòn.

-          Quản Nhiệm Cộng Đoàn Chúa Thánh Linh, San Diego, từ 1992 tới 2017.

-          Đã về Nhà Chúa lúc 11:45 sáng ngày 4 tháng 5 năm 2017 tại San Diego, California, sau 44 năm phục vụ Cộng Đoàn Dân Chúa.

-          Hưởng thọ 71 tuổi.

Kính xin qúi Đức Cha, qúi Linh Mục, qúi Tu Sĩ và Cộng Đồng Dân Chúa cầu nguyện cho Linh Hồn Cha Giuse, Linh Mục của Chúa.

*Mọi nghi thức thăm viếng, cầu nguyện, và Thánh Lễ sẽ được cử hành tại

Thánh Đường Giáo Xứ Chúa Thánh Linh - Holy Spirit Church 2755 54th San Diego, CA 92105.

Tang Gia

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch