Cáo Phó: Trong niềm tin yêu vào Đức Kitô  Phục sinh, Giáo phận Phan Thiết trân trọng kính báo: Linh mục Phêrô Phạm Tiến Hành:

-          Sinh: 18.11.1930

-          Chịu chức linh mục: 31.5.1960

  đã được về cùng Chúa lúc 22g30, thứ Sáu ngày 05 tháng 5 năm 2017 tại Nhà Hưu Dưỡng Giáo phận Phan Thiết.

Hưởng thọ 87 tuổi, 57 năm Linh mục.

Thánh lễ Tẩn liệm vào lúc 19g00, thứ Bảy ngày 06 tháng 5 năm 2017

Tại Tòa Giám mục Phan Thiết.

Thánh lễ An táng vào lúc 8g30 thứ Ba, ngày 09 tháng 5 năm 2017

Tại  Nhà thờ Giáo xứ Vinh An, Giáo phận Phan Thiết.

NB. Kính xin quý Cha thuộc Giáo phận Phan Thiết dâng 03 lễ cầu nguyện cho Cha cố Phêrô.

Nguồn: gpphanthiet.com

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch