Lm Đinh Công Dũng đã ra đi vĩnh viễn tại Bình Long

E-mail Print
Font Size Larger Font Smaller Font

Được tin Linh mục Đinh Quang Dũng, thánh danh Phêrô, mới kết thúc cuộc lữ hành trần thế 10/07/2017, Mục Vụ Văn Bút xin hiệp thông trong lời nguyện cầu cho linh hồn Cha Phêrô được hưởng ơn nghĩa trong Nước Chúa hằng sống.

Mục Vụ Văn Bút sẽ cho đăng bổ túc tin Cáo phó, chương trình lễ an táng và vài dòng tiểu sử của linh mục quá cố do Toà GM Phú Cường sắp xếp.

Comments (0)
Write comment
Your Contact Details:
Comment:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img]   
Security
Please input the anti-spam code that you can read in the image.

BÀI MỚI HƠN - NEWER ARTICLES:
BÀI CŨ HƠN - OLDER ARTICLES:

Last Updated ( 2017-07-19 )