Cáo Phó: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống” (Ga 11, 25). Trong niềm tín thác vào Chúa Kitô Phục Sinh, Tòa Giám mục Xã Đoài - Giáo phận Vinh kính báo:

Linh Mục Phêrô ĐẬU ĐÌNH TRIỀU. Sinh ngày 16 tháng 03 năm 1923 tại giáo họ Tân Hưng, nay là giáo xứ Tân Yên, giáo hạt Xã Đoài, Giáo phận Vinh (xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An).

Đã được Chúa gọi về lúc 22h45', thứ Tư ngày 16 tháng 8 năm 2017

(Nhằm ngày 25 tháng Sáu năm Đinh Dậu)

tại giáo họ Hạnh Tiến, giáo xứ Văn Hạnh, Giáo phận Vinh

Hưởng thọ 94 tuổi, 60 năm linh mục.

Thánh lễ An táng:

Sẽ được cử hành vào lúc 9h00', thứ Bảy ngày 19 tháng 08 năm 2017 (Nhằm ngày 28 tháng Sáu năm Đinh Dậu) tại nhà thờ giáo họ Hạnh Tiến, Giáo xứ Văn Hạnh, Giáo phận Vinh (xã Thạch Trung, Thành phố Hà Tĩnh).

Xin quý Cha trong giáo phận dâng 02 Thánh lễ và xin quý Tu sỹ, Chủng sinh và Anh Chị Em

hiệp ý cầu nguyện cho Cha Phêrô.

Cậy vì Danh Chúa nhân từ ban cho Cha Phêrô được nghỉ yên bên Chúa cùng các Thánh trên Quê Trời.

R.I.P

***

TIỂU SỬ CHA PHÊRÔ ĐẬU ĐÌNH TRIỀU

Cha Phêrô Đậu Đình Triều sinh ngày 16/03/1923 tại giáo họ Tân Hưng, nay là giáo xứ Tân Yên, giáo hạt Xã Đoài, Giáo phận Vinh (xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An).

Năm 1937 vào Trường Tập Xuân Phong.

Năm 1940 vào Tiểu Chủng viện Xã Đoài.

Năm 1951 học tại Đại Chủng viện Xã Đoài.

Ngày 21/11/1957 thụ phong Linh mục.

Từ năm 1957 – 1960: Quản xứ Làng Truông.

Từ năm 1960 – 1972: Quản xứ Chúc A.

Từ năm 1972 – 1984: Quản xứ Quý Hòa.

Từ năm 1984 – 1991: Quản xứ, quản hạt Kỳ Anh.

Từ năm 1991 – 1994: Quản xứ, quản hạt Vạn Lộc.

Từ năm 1994 – 2004: Quản xứ, quản hạt Văn Hạnh.

Từ năm 2004 đến nay: Nghỉ dưỡng tại giáo họ Hạnh Tiến, Giáo xứ Văn Hạnh.

Cha Phêrô đã được Chúa gọi về lúc 22h45’ ngày 16/08/2017 (tức ngày 25 tháng 6 năm Đinh Dậu), hưởng thọ 94 tuổi, 60 năm linh mục.

TGM. Giáo phận Vinh

Nguon: giaophanvinh.net

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch