Không Còn Phi Lý Nữa! Không Còn Phi Lý Nữa! Không Còn Phi Lý Nữa! Không Còn Phi Lý Nữa! Không Còn Phi Lý Nữa! Không Còn Phi Lý Nữa!

Tôi dìm mình trong dòng đời chen chúc

Cố vươn lên để giành lấy tương lai

Hiến nỗ lực cho cuộc sống ngày mai

Bằng mọi gía phải theo điều tôi muốn

Thành hiện thực, như mọi điều tính toán

Đạt vinh vang và mãn nguyện mọi điều

Ðược phú qúy! Ðược vênh vểnh vinh vang ! ...

Nhưng thời gian vội vàng đi mau qúa

Ba mươi ngày trôi qua là giấc ngủ

Hết ngày ngày, tháng tháng lại năm năm

Họa hiếm chăng, giầu có vì vận may

Ôi! cuộc đời lên hương tuyệt diễm qúa !

Có nhà cửa vinh sang chỗm chuệ...

Nhưng cái đó được bao lâu tồn tại?

Bất thình lình mạng sống tôi kết thúc

Thế là hết, xác tôi vùi lòng đất

Với tuổi đời, dài lắm chưa đầy trăm...

Rồi khi ấy, tôi về đâu không rõ?!

Có may chăng dăm ba người thầm nhớ

Tên tuổi tôi giỏi lắm đựợc vài năm.

Uổng công thay! ký cóp một đời toi!

Khi sự sống không còn cho tôi nữa

Tôi tự hỏi : đời có gì vĩnh cửu?

Và có gì tồn tại mãi về sau?

Mà đời : vui chưa đến, khổ về thêm!

Nay đây mai đó, long đong trọn kiếp

Tính thời gian, ôi cha! đời ngắn ngủi

Tài sản tôi như bèo bọt mây trôi

Một cơn gió thoảng đời mi tơi bời!

Vậy cuộc đời, cớ sao kết thúc?!

Phi lý qúa ! Cuộc đời phi lý qúa! ...

Nhưng tôi tin, phải có Ðấng Tối Cao

Chỉ dạy tôi Chân lý phúc đời sau

Ðó chính là Chúa Giêsu Cứu Thế

Dìu dắt tôi và muôn vàn thế hệ

Ði vào Ðường hạnh phúc thật thiên thu

Thôi gĩa từ mọi kiếp sống phù du

Sống theo Ngài, không còn phi lý nữa.

Vũ Công Chính

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch