Năm A

Title Filter 

Display # 
# Article Title Date Author Hits
1 Lễ Giáng Sinh A: Việc Chúa Giáng Sinh có ảnh hưởng gì đến đời sống bạn? 2016-12-21 Lm Trần Bình Trọng 574
2 Lễ Chúa Kitô Vua, A: Đối diện trước toà phán xét 2014-11-19 Lm Trần Bình Trọng 1327
3 Lễ Cung Hiến Đền Thờ Latêranô, A: Vào đến thánh Chúa 2014-11-06 Lm Trần Bình Trọng 1516
4 CN 30 TN, A: Để yêu Chúa và tha nhân, phải biết yêu mình 2014-10-22 Lm Trần Bình Trọng 1407
5 CN 28 TN, A: Chấp nhận lời mời dự tiệc Nước Trời 2014-10-08 Lm Trần Bình Trọng 1417
6 CN 26 TN, A: Thi hành ý Chúa bằng việc làm 2014-09-24 Lm Trần Bình Trọng 1341
7 Lễ Thánh Giá, A: Chúa dùng Thánh Giá chuộc tội loài người 2014-09-11 Lm Trần Bình Trọng 1322
8 CN 22 TN, A: Theo Chúa phải từ bỏ mình và vác thập giá 2014-08-26 Lm Trần Bình Trọng 1379
9 CN 20 TN, A: Ơn Cứu Độ đến với Dân Ngoại 2014-08-13 Lm Trần Bình Trọng 1365
10 CN 18 TN, A: Cho người đói ăn 2014-07-31 Lm Trần Bình Trọng 1174
11 CN 16 TN, A: Chung đụng với lúa miến và cỏ lùng 2014-07-16 Lm Trần Bình Trọng 1720
12 CN 14 TN, A: Làm sao đến với Chúa để được bổ sức 2014-07-02 Lm Trần Bình Trọng 1347
13 CN 7 PS, A: Nguyện xin cho danh Chúa được vinh hiển 2014-05-30 Lm Trần Bình Trọng 1214
14 CN 4 PS, A: Xin được ở lại trong 'chuồng chiên' Giáo Hội 2014-05-07 Lm Trần Bình Trọng 2736
15 CN 2 PS, A: Tin là dựa vào thế giá của người đáng tin 2014-04-23 Lm Trần Bình Trọng 1345
16 CN Lễ Lá, Năm A: Xin vâng theo thánh ý Chúa 2014-04-09 Lm Trần Bình Trọng 1537
17 CN 4 MC, A: Xin cho được thấy ánh sáng 2014-03-26 Lm Trần Bình Trọng 2906
18 CN 2 MC, A: Xin cho được lên núi thánh 2014-03-12 Lm Trần Bình Trọng 1355
19 CN 7 TN, A: Sống theo luật thương xót thay vì luật báo thù báo oán 2014-02-19 Lm Trần Bình Trọng 1461
20 CN 5 TN, A: Sao trở nên ánh sáng thế gian và muối cho đời 2014-02-05 Lm Trần Bình Trọng 2764

Page 1 of 3

  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  Next 
  •  End 
  • »