Năm A

Title Filter 

Display # 
# Article Title Date Author Hits
1 CN 13 TN, A: Làm việc vì vinh danh Chúa 2017-06-28 Lm Trần Bình Trọng 137
2 Lễ Chúa Ba Ngôi, A: Vì yêu, mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi được bầy tỏ 2017-06-07 Lm Trần Bình Trọng 220
3 CN 7 PS, A: Nguyện Xin cho danh Chúa được vinh hiển 2017-05-24 Lm Trần Bình Trọng 221
4 CN 5 PS, A: Theo Chúa là đường, là sự thật và là sự sống 2017-05-10 Lm Trần Bình Trọng 258
5 Lễ Giáng Sinh A: Việc Chúa Giáng Sinh có ảnh hưởng gì đến đời sống bạn? 2016-12-21 Lm Trần Bình Trọng 729
6 Lễ Chúa Kitô Vua, A: Đối diện trước toà phán xét 2014-11-19 Lm Trần Bình Trọng 1538
7 Lễ Cung Hiến Đền Thờ Latêranô, A: Vào đến thánh Chúa 2014-11-06 Lm Trần Bình Trọng 1690
8 CN 30 TN, A: Để yêu Chúa và tha nhân, phải biết yêu mình 2014-10-22 Lm Trần Bình Trọng 1563
9 CN 28 TN, A: Chấp nhận lời mời dự tiệc Nước Trời 2014-10-08 Lm Trần Bình Trọng 1577
10 CN 26 TN, A: Thi hành ý Chúa bằng việc làm 2014-09-24 Lm Trần Bình Trọng 1490
11 Lễ Thánh Giá, A: Chúa dùng Thánh Giá chuộc tội loài người 2014-09-11 Lm Trần Bình Trọng 1495
12 CN 22 TN, A: Theo Chúa phải từ bỏ mình và vác thập giá 2014-08-26 Lm Trần Bình Trọng 1549
13 CN 20 TN, A: Ơn Cứu Độ đến với Dân Ngoại 2014-08-13 Lm Trần Bình Trọng 1518
14 CN 18 TN, A: Cho người đói ăn 2014-07-31 Lm Trần Bình Trọng 1326
15 CN 16 TN, A: Chung đụng với lúa miến và cỏ lùng 2014-07-16 Lm Trần Bình Trọng 1961
16 CN 14 TN, A: Làm sao đến với Chúa để được bổ sức 2014-07-02 Lm Trần Bình Trọng 1486
17 CN 7 PS, A: Nguyện xin cho danh Chúa được vinh hiển 2014-05-30 Lm Trần Bình Trọng 1345
18 CN 4 PS, A: Xin được ở lại trong 'chuồng chiên' Giáo Hội 2014-05-07 Lm Trần Bình Trọng 2980
19 CN 2 PS, A: Tin là dựa vào thế giá của người đáng tin 2014-04-23 Lm Trần Bình Trọng 1492
20 CN Lễ Lá, Năm A: Xin vâng theo thánh ý Chúa 2014-04-09 Lm Trần Bình Trọng 1690

Page 1 of 4

  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  Next 
  •  End 
  • »