Năm A

Title Filter 

Display # 
# Article Title Date Author Hits
21 CN 4 MC, A: Xin cho được thấy ánh sáng 2014-03-26 Lm Trần Bình Trọng 3162
22 CN 2 MC, A: Xin cho được lên núi thánh 2014-03-12 Lm Trần Bình Trọng 1470
23 CN 7 TN, A: Sống theo luật thương xót thay vì luật báo thù báo oán 2014-02-19 Lm Trần Bình Trọng 1584
24 CN 5 TN, A: Sao trở nên ánh sáng thế gian và muối cho đời 2014-02-05 Lm Trần Bình Trọng 2991
25 CN 3 TN, A: Xin cho được lòng sám hối tội lỗi gồm tội chia rẽ 2014-01-22 Lm Trần Bình Trọng 1530
26 Lễ Chúa nhận Phép Rửa, A: Phép Rửa đánh dấu sứ mệnh Người tôi tớ đau khổ 2014-01-08 Lm Trần Bình Trọng 1530
27 Lễ Mẹ TC: Mẹ cũng là mẹ người tính hữu 2013-12-30 Lm Trần Bình Trọng 1966
28 Lễ Thánh Gia, A: Noi gương Gia đình thánh 2013-12-28 Lm Trần Bình Trọng 1460
29 CN 3 MV, A: Còn phải đợi ai? 2013-12-11 Lm Trần Bình Trọng 1980
30 Thứ Sáu Chịu Nạn, B: Tình yêu biến đổi đau khổ thánh giá 2012-04-04 Lm Trần Bình Trọng 2499
31 CN 33 TN, A: Đầu tư vào của cải, tài năng, ân huệ Chúa ban 2011-11-09 Lm Trần Bình Trọng 2064
32 Lễ Các Linh Hồn, A: Xin cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời 2011-10-30 Lm Trần Bình Trọng 2339
33 CN 31 TN, A: Tư tưởng, lời nói, hàng động cần ăn khớp 2011-10-26 Lm Trần Bình Trọng 1943
34 CN 29 TN, A: Trả cho Xêda và trả cho Thiên Chúa 2011-10-12 Lm Trần Bình Trọng 2183
35 CN 27 TN, A: Được gọi làm vườn nho của Chúa 2011-09-27 Lm Trần Bình Trọng 2283
36 CN 25 TN, A: Bằng lòng với của Chúa ban 2011-09-14 Lm Trần Bình Trọng 2300
37 CN 23 TN, A: Sửa lỗi theo lời Chúa dạy 2011-08-31 Lm Trần Bình Trọng 2088
38 CN 21 TN, A: Thầy sẽ xây Hội Thánh trên tảng đá này 2011-08-16 Lm Trần Bình Trọng 2209
39 Lễ Mẹ Lên Trời, A: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa 2011-08-11 Lm Trần Bình Trọng 2407
40 CN 19 TN, A: Chúa ở đó khi ta cầu cứu 2011-08-03 Lm Trần Bình Trọng 1923

Page 2 of 4