Năm A

Title Filter 

Display # 
# Article Title Date Author Hits
21 CN 3 TN, A: Xin cho được lòng sám hối tội lỗi gồm tội chia rẽ 2014-01-22 Lm Trần Bình Trọng 1389
22 Lễ Chúa nhận Phép Rửa, A: Phép Rửa đánh dấu sứ mệnh Người tôi tớ đau khổ 2014-01-08 Lm Trần Bình Trọng 1387
23 Lễ Mẹ TC: Mẹ cũng là mẹ người tính hữu 2013-12-30 Lm Trần Bình Trọng 1795
24 Lễ Thánh Gia, A: Noi gương Gia đình thánh 2013-12-28 Lm Trần Bình Trọng 1322
25 CN 3 MV, A: Còn phải đợi ai? 2013-12-11 Lm Trần Bình Trọng 1845
26 CN 33 TN, A: Đầu tư vào của cải, tài năng, ân huệ Chúa ban 2011-11-09 Lm Trần Bình Trọng 1942
27 Lễ Các Linh Hồn, A: Xin cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời 2011-10-30 Lm Trần Bình Trọng 2166
28 CN 31 TN, A: Tư tưởng, lời nói, hàng động cần ăn khớp 2011-10-26 Lm Trần Bình Trọng 1798
29 CN 29 TN, A: Trả cho Xêda và trả cho Thiên Chúa 2011-10-12 Lm Trần Bình Trọng 2043
30 CN 27 TN, A: Được gọi làm vườn nho của Chúa 2011-09-27 Lm Trần Bình Trọng 2113
31 CN 25 TN, A: Bằng lòng với của Chúa ban 2011-09-14 Lm Trần Bình Trọng 2127
32 CN 23 TN, A: Sửa lỗi theo lời Chúa dạy 2011-08-31 Lm Trần Bình Trọng 1918
33 CN 21 TN, A: Thầy sẽ xây Hội Thánh trên tảng đá này 2011-08-16 Lm Trần Bình Trọng 2047
34 Lễ Mẹ Lên Trời, A: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa 2011-08-11 Lm Trần Bình Trọng 2275
35 CN 19 TN, A: Chúa ở đó khi ta cầu cứu 2011-08-03 Lm Trần Bình Trọng 1753
36 CN 17 TN, A: Ước muốn và lựa chọn giá trị Nước Trời 2011-07-20 Lm Trần Bình Trọng 1850
37 CN 15, A: Xin cho Lời Chúa sinh hoa kết quả trong đời sống 2011-07-07 Lm Trần Bình Trọng 2155
38 Lễ MM Thánh Chúa, A: Ai ăn Bánh này sẽ được sống muôn đời 2011-06-22 Lm Trần Bình Trọng 1909
39 Lễ Chúa Hiện Xuống, A: Việc Làm cản trở ơn Chúa Thánh Thần 2011-06-08 Lm Trần Bình Trọng 1835
40 CN 6 PS, A: Tin vào lời hứa ban Chúa Thánh Thần 2011-05-26 Lm Trần Bình Trọng 1958

Page 2 of 3