Năm A

Title Filter 

Display # 
# Article Title Date Author Hits
41 CN 6 PS, A: Tin vào lời hứa ban Chúa Thánh Thần 2011-05-26 Lm Trần Bình Trọng 1984
42 CN 4 PS, A: Xin cho được ở lại trong Giáo Hội như chiên trong chuồng 2011-05-12 Lm Trần Bình Trọng 1761
43 CN 2 PS, A: Tin là dựa vào thế giá của người đáng tin 2011-04-28 Lm Trần Bình Trọng 1731
44 CN PS, A: Xin cho con được hưởng sự sống lại trong ơn nghĩa với Chúa Phục Sinh 2011-04-21 Lm Trần Bình Trọng 1721
45 T Năm T Thánh, A: Thánh Thể nối kết Linh mục và Phục vụ 2011-04-18 Lm Trần Bình Trọng 2207
46 CN 5 MC, A: Xin cho được hưởng sự sống lại 2011-04-06 Lm Trần Bình Trọng 1868
47 CN 3 MC, A: Xin cho được uống nước hằng sống 2011-03-23 Lm Trần Bình Trọng 2175
48 CN 1 MC, A: Xin cho khỏi sa chước cám dỗ 2011-03-09 Lm Trần Bình Trọng 1862
49 CN 8 TN, A: Phó thác vào chương trình quan phòng của Chúa 2011-02-23 Lm Trần Bình Trọng 2116
50 CN 6 TN, A: Sống tinh thần luật 2011-02-09 Lm Trần Bình Trọng 2204
51 Lễ Giao Thừa A: Nguyện xin Chúa chúc lành trong năm mới 2011-02-01 Lm Trần Bình Trọng 2212
52 CN 4 TN, A: Sống Tám Mối Phúc Thật 2011-01-26 Lm Trần Bình Trọng 2668
53 CN 2 TN, A: Nhận ra căn tính của người Kitô giáo 2011-01-11 Lm Trần Bình Trọng 2831
54 Lễ Hiển Linh: Năm A: Tìm Đấng đáng tôn thờ chúc tụng 2010-12-29 Lm Trần Bình Trọng 1898
55 Lễ Vọng GS: A: Đường lối nhỏ bé của Chúa giáng trần 2010-12-22 Lm Trần Bình Trọng 1858
56 Lễ Mẹ Vô nhiễm, A: Được tái sinh khỏi tội nguyên tổ 2010-12-07 Lm Trần Bình Trọng 1760
57 CN 2 MV, A: Đáp trả lời kêu gọi sám hối của Phúc Âm 2010-12-01 Lm Trần Bình Trọng 2490
58 CN 1 MV, A: Hãy chỗi dậy 2010-11-24 Lm Trần Bình Trọng 2025

Page 3 of 3