Năm A

Title Filter 

Display # 
# Article Title Date Author Hits
41 CN 17 TN, A: Ước muốn và lựa chọn giá trị Nước Trời 2011-07-20 Lm Trần Bình Trọng 2066
42 CN 15, A: Xin cho Lời Chúa sinh hoa kết quả trong đời sống 2011-07-07 Lm Trần Bình Trọng 2387
43 Lễ MM Thánh Chúa, A: Ai ăn Bánh này sẽ được sống muôn đời 2011-06-22 Lm Trần Bình Trọng 2197
44 Lễ Chúa Hiện Xuống, A: Việc Làm cản trở ơn Chúa Thánh Thần 2011-06-08 Lm Trần Bình Trọng 1965
45 CN 6 PS, A: Tin vào lời hứa ban Chúa Thánh Thần 2011-05-26 Lm Trần Bình Trọng 2116
46 CN 4 PS, A: Xin cho được ở lại trong Giáo Hội như chiên trong chuồng 2011-05-12 Lm Trần Bình Trọng 1861
47 CN 2 PS, A: Tin là dựa vào thế giá của người đáng tin 2011-04-28 Lm Trần Bình Trọng 1899
48 CN PS, A: Xin cho con được hưởng sự sống lại trong ơn nghĩa với Chúa Phục Sinh 2011-04-21 Lm Trần Bình Trọng 1819
49 T Năm T Thánh, A: Thánh Thể nối kết Linh mục và Phục vụ 2011-04-18 Lm Trần Bình Trọng 2300
50 CN 5 MC, A: Xin cho được hưởng sự sống lại 2011-04-06 Lm Trần Bình Trọng 2049
51 CN 3 MC, A: Xin cho được uống nước hằng sống 2011-03-23 Lm Trần Bình Trọng 2313
52 CN 1 MC, A: Xin cho khỏi sa chước cám dỗ 2011-03-09 Lm Trần Bình Trọng 1966
53 CN 8 TN, A: Phó thác vào chương trình quan phòng của Chúa 2011-02-23 Lm Trần Bình Trọng 2222
54 CN 6 TN, A: Sống tinh thần luật 2011-02-09 Lm Trần Bình Trọng 2314
55 Lễ Giao Thừa A: Nguyện xin Chúa chúc lành trong năm mới 2011-02-01 Lm Trần Bình Trọng 2306
56 CN 4 TN, A: Sống Tám Mối Phúc Thật 2011-01-26 Lm Trần Bình Trọng 2762
57 CN 2 TN, A: Nhận ra căn tính của người Kitô giáo 2011-01-11 Lm Trần Bình Trọng 2938
58 Lễ Hiển Linh: Năm A: Tìm Đấng đáng tôn thờ chúc tụng 2010-12-29 Lm Trần Bình Trọng 1989
59 Lễ Vọng GS: A: Đường lối nhỏ bé của Chúa giáng trần 2010-12-22 Lm Trần Bình Trọng 1956
60 Lễ Mẹ Vô nhiễm, A: Được tái sinh khỏi tội nguyên tổ 2010-12-07 Lm Trần Bình Trọng 1851

Page 3 of 4