CN 13 TN, A: Làm việc vì vinh danh Chúa

Chúa Nhật 13 Thường Niên, Năm A

2V 4:8-11,14-16a; Rm 6:3-4,8-11; Mt 10:37-42

Thường khi bị gièm pha hay làm cản trở cho lời nói hay công việc gì, người ta gọi đó là cản mũi kỳ đà. Còn khi có ai hay vật gì làm cản trở cho việc theo Chúa và việc làm vì danh Chúa,

Xem thêm: CN 13 TN, A: Làm việc vì vinh danh Chúa

Write comment (0 Comments)

Lễ Chúa Ba Ngôi, A: Vì yêu, mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi được bầy tỏ

Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi, Năm A

Xh 34:4b-6,8-9; 2Cr 13:11-13; Ga 3:16-18

Thánh kinh Cựu ước không nói gì rõ rệt về Chúa Ba Ngôi cho nên dân Do thái không biết Thiên Chúa có Ba Ngôi. Người Do Thái trong Cựu ước là dân tôn thờ độc thần.

Xem thêm: Lễ Chúa Ba Ngôi, A: Vì yêu, mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi được bầy tỏ

Write comment (0 Comments)

CN 5 PS, A: Theo Chúa là đường, là sự thật và là sự sống

Chúa nhật 5 Phục Sinh, Năm A

Cv 6:1-7; 1Pr 2:4-9; Ga 14:1-12

Lời giã từ của Chúa Giêsu, để lại cho các tông đồ cảm giác lo lắng và sợ hãi. Vì thế trong Phúc Âm hôm nay Chúa dùng những lời lẽ khích lệ để an ủi và trấn an các ông:

Xem thêm: CN 5 PS, A: Theo Chúa là đường, là sự thật và là sự sống

Write comment (0 Comments)

CN 7 PS, A: Nguyện Xin cho danh Chúa được vinh hiển

Chúa Nhật 7 Phục Sinh, Năm A

Cv 1:12-14; 1Pr 4:13-16; Ga 17:1-11a

Ðọc Phúc âm, ta thấy Chúa Giêsu hằng cầu nguyện để được hiệp nhất với Thiên Chúa Cha. Ðặc biệt Phúc âm hôm nay cũng thuật lại những lời cầu nguyện hiến tế cao đẹp  của Chúa Giêsu.

Xem thêm: CN 7 PS, A: Nguyện Xin cho danh Chúa được vinh hiển

Write comment (0 Comments)

Lễ Giáng Sinh A: Việc Chúa Giáng Sinh có ảnh hưởng gì đến đời sống bạn?

LE_DEM_GIANG_SINH_ABCLễ Ðêm Giáng Sinh, Năm A, B, C

Is 9: 1-6; Tit 2: 11-14; Lc 2: 1-14

Trong thời Cựu ước, Thiên Chúa tỏ mình ra cho nhân loại bằng nhiều cách thế khác nhau: trong đám mây, ngoài sa mạc, trên đỉnh đồi.. Và Chúa nói với loài người cách gián tiếp: qua các ngôn sứ, các tổ phụ.

Xem thêm: Lễ Giáng Sinh A: Việc Chúa Giáng Sinh có ảnh hưởng gì đến đời sống bạn?

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch

Bình Luận / Comments

  • Anonymous said More
    quick news 4 weeks ago
  • Anonymous said More
    test 4 weeks ago

Login Form