Năm A

Title Filter 

Display # 
# Article Title Date Author Hits
21 CN 5 TN, A: “Hãy trở nên “vị mặn tình yêu Giêsu” 2017-02-01 Jos. Vinc. Ngọc Biển 301
22 CN 4 TN, A: 8 mối phúc thật 2017-01-25 TGM. Ngô Quang Kiệt. 390
23 CN 3 TN, A: Ơn gọi đâu dành để riêng ai! 2017-01-18 Lm Giuse Lê Quan Trung 382
24 CN 2 TN, A: Đức Giêsu là Đấng cứu độ nhân loại 2017-01-11 Lm. Duy Khang 444
25 Lễ Hiển Linh A: Khát vọng tìm Chúa 2017-01-04 LM Nguyễn Chánh 441
26 Lễ Mẹ TC, A: Mẹ mẫu gương 2016-12-28 Lm Micae Vũ An Lộc 502
27 Lễ GS, A: Verbum Dei - Lời Thiên Chúa ở giữa chúng ta 2016-12-21 Lm Gioan Nguyễn Văn Ty, SDB 639
28 CN 4 MV, A: Emmanuel Thiên Chúa ở cùng chúng ta 2016-12-14 Lm. Ignatiô Trần Ngà 705
29 CN 3 MV, A: Anh em hãy vui lên 2016-12-08 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ 677
30 CN 2 MV, A: Hãy thống hối vì Nước Trời đã đến gần 2016-12-01 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ 635
31 CN 1 MV, A: Sống tỉnh thức và sẵn sàng 2016-11-23 Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa 659
32 CN Lễ Chúa Kitô Vua, A: Tình yêu là thước đo duy nhất… 2014-11-20 Lm Jos Phạm Ngọc Ngôn, Csjb 1119
33 33 Sun. / Ord. A; Những Nén Bạc Biết Nói 2014-11-12 Lm Jos. Phạm Ngọc Ngôn, Csjb 1176
34 Lễ Cung Hiến Đền Thờ Latêranô, A: Thanh tẩy 2014-11-06 Lm Trần Ngà 1293
35 Lễ Các Linh Hồn, A: Lời của người đi 2014-10-29 Lm JN Nguyễn Minh Hùng 1428
36 CN 30 TN, A: Cốt lõi của luật là lòng mến 2014-10-22 Jos. Vinnc. Ngọc Biển 1196
37 CN 29 TN, A: Của Xêda trả về Xê-da; của Thiên Chúa trả cho Thiên Chúa 2014-10-16 Lm Phaolô Đoàn Thanh Phong 1336
38 CN 28 TN, A: Y phục xứng kỳ đức 2014-10-09 Lm Giuse Nguyễn Hữu An 1265
39 CN 27 TN, A: Hãy nộp hoa lợi 2014-10-02 Lm Trần Thanh Sơn 1194
40 CN 26 TN, A: Nói và làm 2014-09-25 Lm Antôn Nguyễn Văn Tiếng 1176

Page 2 of 7