Năm A

Title Filter 

Display # 
# Article Title Date Author Hits
21 Lễ Cung Hiến Đền Thờ Latêranô, A: Thanh tẩy 2014-11-06 Lm Trần Ngà 1188
22 Lễ Các Linh Hồn, A: Lời của người đi 2014-10-29 Lm JN Nguyễn Minh Hùng 1317
23 CN 30 TN, A: Cốt lõi của luật là lòng mến 2014-10-22 Jos. Vinnc. Ngọc Biển 1064
24 CN 29 TN, A: Của Xêda trả về Xê-da; của Thiên Chúa trả cho Thiên Chúa 2014-10-16 Lm Phaolô Đoàn Thanh Phong 1206
25 CN 28 TN, A: Y phục xứng kỳ đức 2014-10-09 Lm Giuse Nguyễn Hữu An 1159
26 CN 27 TN, A: Hãy nộp hoa lợi 2014-10-02 Lm Trần Thanh Sơn 1075
27 CN 26 TN, A: Nói và làm 2014-09-25 Lm Antôn Nguyễn Văn Tiếng 1087
28 CN 25 TN, A: Tình Yêu, tiêu chuẩn của Thiên Chúa 2014-09-18 Lm Phêrô Nguyễn Hương 1087
29 Lễ Thánh Giá, A: Từ thập giá đến Thánh Giá 2014-09-11 Lm Vũ Xuân Hạnh 1227
30 CN 23 TN, A: Nghệ thuật sửa lỗi 2014-09-03 Lm Giuse Nguyễn Hữu An 1244
31 CN 22 TN, A: Mất trước được sau 2014-08-28 TGm Jos Ngô Quang Kiệt 1049
32 CN 21 TN, A: Mầu nhiệm Giáo Hội 2014-08-21 Lm Trần Thanh Sơn 1091
33 CN 20 TN, A: Tin mừng không biên giới 2014-08-14 Lm Trần Thanh Sơn 990
34 CN 19 TN, A: Khi hành trình đức tin có sóng gió 2014-08-08 Lm Phêrô Bùi Quang Tuấn 1144
35 CN 18 TN, A: Ai nấy đều được ăn no nê 2014-07-31 Lm Antôn Nguyễn Văn Độ 1005
36 CN 17 TN, A: Kho tàng trong lòng đất 2014-07-24 Lm Bùi Quang Tuấn, CSsR 1102
37 CN 16 TN, A: Nhẫn nại đợi chờ! 2014-07-16 Lm Giuse Nguyễn Hữu An 1064
38 CN 15 TN, A: Thái độ của người đón nhận hay là tấm lòng của người gieo? 2014-07-09 Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa 1058
39 CN 14 TN, A: Hiền lành và khiêm nhường 2014-07-03 Lm Phêrô Nguyễn Hương 1122
40 Lễ T Phêrô và Phaolô, A: Hai chứng nhân lịch sử tử đạo: Phêrô và Phaolô 2014-06-26 Lm Antôn Nguyễn Văn Độ 1057

Page 2 of 7