Năm A

Title Filter 

Display # 
# Article Title Date Author Hits
41 33 Sun. / Ord. A; Những Nén Bạc Biết Nói 2014-11-12 Lm Jos. Phạm Ngọc Ngôn, Csjb 1247
42 Lễ Cung Hiến Đền Thờ Latêranô, A: Thanh tẩy 2014-11-06 Lm Trần Ngà 1345
43 Lễ Các Linh Hồn, A: Lời của người đi 2014-10-29 Lm JN Nguyễn Minh Hùng 1487
44 CN 30 TN, A: Cốt lõi của luật là lòng mến 2014-10-22 Jos. Vinnc. Ngọc Biển 1251
45 CN 29 TN, A: Của Xêda trả về Xê-da; của Thiên Chúa trả cho Thiên Chúa 2014-10-16 Lm Phaolô Đoàn Thanh Phong 1402
46 CN 28 TN, A: Y phục xứng kỳ đức 2014-10-09 Lm Giuse Nguyễn Hữu An 1314
47 CN 27 TN, A: Hãy nộp hoa lợi 2014-10-02 Lm Trần Thanh Sơn 1248
48 CN 26 TN, A: Nói và làm 2014-09-25 Lm Antôn Nguyễn Văn Tiếng 1223
49 CN 25 TN, A: Tình Yêu, tiêu chuẩn của Thiên Chúa 2014-09-18 Lm Phêrô Nguyễn Hương 1240
50 Lễ Thánh Giá, A: Từ thập giá đến Thánh Giá 2014-09-11 Lm Vũ Xuân Hạnh 1378
51 CN 23 TN, A: Nghệ thuật sửa lỗi 2014-09-03 Lm Giuse Nguyễn Hữu An 1405
52 CN 22 TN, A: Mất trước được sau 2014-08-28 TGm Jos Ngô Quang Kiệt 1191
53 CN 21 TN, A: Mầu nhiệm Giáo Hội 2014-08-21 Lm Trần Thanh Sơn 1239
54 CN 20 TN, A: Tin mừng không biên giới 2014-08-14 Lm Trần Thanh Sơn 1122
55 CN 19 TN, A: Khi hành trình đức tin có sóng gió 2014-08-08 Lm Phêrô Bùi Quang Tuấn 1304
56 CN 18 TN, A: Ai nấy đều được ăn no nê 2014-07-31 Lm Antôn Nguyễn Văn Độ 1117
57 CN 17 TN, A: Kho tàng trong lòng đất 2014-07-24 Lm Bùi Quang Tuấn, CSsR 1234
58 CN 16 TN, A: Nhẫn nại đợi chờ! 2014-07-16 Lm Giuse Nguyễn Hữu An 1189
59 CN 15 TN, A: Thái độ của người đón nhận hay là tấm lòng của người gieo? 2014-07-09 Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa 1177
60 CN 14 TN, A: Hiền lành và khiêm nhường 2014-07-03 Lm Phêrô Nguyễn Hương 1262

Page 3 of 8