Giới thiệu Sách: Hằng tuần Chúa Nói – Ta Đáp, Năm C tái bản tại Việt Nam.

CNTD-CSách: Hằng tuần Chúa Nói – Ta Đáp, Năm C của Linh mục Trần Bình Trọng mới được tái bản (in lần hai tại Việt Nam) do Nhà Xuất Bản Tôn Giáo với những sửa chữa và thêm bớt nhỏ do chính tác giả thực hiện.

Xem thêm: Giới thiệu Sách: Hằng tuần Chúa Nói – Ta Đáp, Năm C tái bản tại Việt Nam.

Write comment (0 Comments)

Giới thiệu Sách: Hằng tuần Chúa Nói – Ta Đáp, Năm B tái bản tại VN

CNTDBVNSách: Hằng tuần Chúa Nói – Ta Đáp, Năm B

của Linh mục Trần Bình Trọng mới được tái bản (in lần hai tại Việt Nam) với những sửa chữa và thêm bớt nhỏ do chính tác giả thực hiện. Còn một số trang giới thiệu phần đầu sách số La Mã và cuối sách là do nhà xuất bản đề nghị cắt bỏ.

Xem thêm: Giới thiệu Sách: Hằng tuần Chúa Nói – Ta Đáp, Năm B tái bản tại VN

Write comment (0 Comments)

Giới thiệu sách: Hằng tuần Chúa nói với Ta – Ta đáp trả lời Chúa, Năm B

biasachb_240_345Thánh kinh là lời Chúa được viết theo ngôn ngữ của loài người. Lời Chúa không phải là những từ ngữ nằm chết trong dĩ vãng, không ăn nhằm gì tới nếp sống hiện tại. Lời Chúa là: Thần khí và là sự sống (Ga 6:63). Khi Đức Giêsu hỏi các tông đồ xem họ có muốn bỏ Người không? Ông Phêrô đại diện các tông đồ thưa: Bỏ Thầy, chúng con sẽ theo ai? Thầy mới có lời ban sự sống đời đời (Ga 6:68). Lời Chúa không phải là tiếng nói một chiều, nhưng còn bao hàm việc đáp trả và cộng tác của loài người.

Sách: Hằng tuần Chúa nói với Ta – Ta đáp trả lời Chúa, Chu kì Phụng vụ, Năm B, của linh mụcTrần Bình Trọng được xuất bản 2008 với sự hợp tác của nhà xuất bản Tin Vui Media tại California. Sách dày 352 trang, gồm trang bìa và 16 trang số La mã, được đóng lớp keo dày.

Trong sách có 84 bài chiêm niệm và đáp trả lời Chúa (4 bài Mùa Vọng, 5 Giáng Sinh, 9 Mùa Chay, 10 Phục sinh, 36 Mùa Thường Niên, 13 bài lễ trọng, lễ kính và lễ đặc biệt, 7 lễ đặc biệt khác (gồm 5 lễ Tết Nguyên Đán). Mỗi bài có hình minh hoạ cảnh Phúc âm và có lời nguyện cuối bài.

Xem thêm: Giới thiệu sách: Hằng tuần Chúa nói với Ta – Ta đáp trả lời Chúa, Năm B

Write comment (0 Comments)

Giới thiệu sách: Hằng tuần Chúa Nói – Ta đáp, Năm C.

biasachc_404_1120Thượng Hội Đồng Giám mục thế giới kì họp Tháng 10/2008 với Đức Thánh Cha có nhận định: mặc dù sau Công Đồng Vaticano II kết thúc vào năm 1963, Giáo hội khuyến khích giáo dân đọc và hoc hỏi Thánh kinh, người Công giáo vẫn còn thua kém người Tin lành trong việc đọc và hiểu biết lời Chúa. Vì thế Thượng Hội Đồng Giám mục thế giới lại khuyến khích và cổ võ việc đọc, học hỏi, chiêm niệm và sống lời Chúa.

Sách: Hằng tuần Chúa Nói – Ta đáp, Chu kì Phụng vụ, Năm C, của linh mục Trần Bình Trọng được xuất bản 2009 với sự hợp tác của nhà xuất bản Tin Vui Media tại California. USA. Sách dày 362 trang, gồm trang bìa và 16 trang số La mã, được đóng lớp keo dày.

Trong sách có 84 bài chiêm niệm và đáp trả lời Chúa (4 bài Mùa Vọng, 5 Giáng Sinh, 9 Mùa Chay, 10 Phục sinh, 36 Mùa Thường Niên, 13 bài lễ trọng, lễ kính và lễ đặc biệt, 7 lễ đặc biệt khác (gồm 5 lễ Tết Nguyên Đán). Mỗi bài có hình vẽ diễn tả cảnh Phúc âm và có lời nguyện cuối bài.

Xem thêm: Giới thiệu sách: Hằng tuần Chúa Nói – Ta đáp, Năm C.

Write comment (0 Comments)

Giới thiệu sách: Hằng tuần Chúa nói với Ta – Ta đáp trả lời Chúa, Năm A

ChuaNoiTaDapVietNam_BiaTruocSách Thánh Kinh được nhiều người đọc nhất thế giới. Tuy nhiên có những người phàn nàn đọc Thánh kinh mà không hiểu. Có những người khác lại hiểu sai lời Thánh kinh. Có những người đọc Thánh kinh tưởng như những lời thuộc dĩ vãng xa xưa, không ăn nhập gì tới nếp sống hiện tại. Vì thế có nhiều sách vở viết ra để giải thích và quảng bá lời Thánh Kinh. Hiện nay hằng tuần mỗi Chúa nhật có cả hằng triệu người trên khắp thế giới đến thánh đường để nghe lời Chúa và nghe quảng diễn lời Chúa, gọi là nghe linh mục hay mục sư giảng giải.

Sách: Hằng tuần Chúa nói với Ta – Ta đáp trả lời Chúa, Chu kì Phụng vụ, Năm A, của linh mụcTrần Bình Trọng được xuất bản 2007 với sự hợp tác của nhà xuất bản Tin Vui Media tại California, USA. Sách dày 316 trang, gồm trang bìa và 16 trang số La mã, được đóng lớp keo dày.

Trong sách có 84 bài chiêm niệm và đáp trả lời Chúa (4 bài Mùa Vọng, 5 Giáng Sinh, 9 Mùa Chay, 10 Phục sinh, 36 Mùa Thường Niên, 13 bài lễ trọng, lễ kính và lễ đặc biệt, 7 lễ đặc biệt khác (gồm 5 lễ Tết Nguyên Đán). Mỗi bài có hình vẽ diễn tả cảnh Phúc âm và có lời nguyện cuối bài.

Xem thêm: Giới thiệu sách: Hằng tuần Chúa nói với Ta – Ta đáp trả lời Chúa, Năm A

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch

Bình Luận / Comments

  • Anonymous said More
    quick news 4 weeks ago
  • Anonymous said More
    test 4 weeks ago

Login Form