Sách Của Tác Giả Trang Chủ

Title Filter 

Display # 
# Article Title Date Author Hits
1 Giới thiệu Sách: Hằng tuần Chúa Nói – Ta Đáp, Năm C tái bản tại Việt Nam. 2012-07-28 Lm Trần Bình Trọng 11466
2 Giới thiệu Sách: Hằng tuần Chúa Nói – Ta Đáp, Năm B tái bản tại VN 2011-11-21 Lm Trần Bình Trọng 3369
3 Giới thiệu sách: Hằng tuần Chúa Nói – Ta đáp, Năm C. 2011-04-09 Lm Trần Bình Trọng 11464
4 Giới thiệu sách: Hằng tuần Chúa nói với Ta – Ta đáp trả lời Chúa, Năm B 2011-04-08 Lm Trần Bình Trọng 12156
5 Giới thiệu sách: Hằng tuần Chúa nói với Ta – Ta đáp trả lời Chúa, Năm A 2011-04-07 Lm Trần Bình Trọng 11884
6 CNTD, A: Kính dâng, Tưởng nhớ và đề tặng 2010-11-24 Lm Trần Bình Trọng 2590
7 CNTĐ, A: Vào đề 2010-11-24 Administrator 2463
8 CNTĐ, A: Về Tác Giả 2010-11-24 Administrator 2755
9 Sách Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A mới tái bản tại Việt Nam 2010-07-11 Lm Trần Bình Trọng 3769
10 CNTĐ, B: NỘI DUNG 2009-10-10 Lm Trần Bình Trọng 2763
11 CNTĐ, B: Thính Giả / Độc Giả Viết 2009-10-10 Administrator 6993
12 CNTĐ, B: Copyright © 2008: Trần Bình Trọng 2009-10-10 Administrator 4011
13 CNTĐ, B: GHI NHẬN 2009-10-10 Lm Trần Bình Trọng 2583
14 CNTĐ, A: Nội Dung 2009-10-10 Lm Trần Bình Trọng 2922
15 CNTĐ, A: Copyright © 2007: Trần Bình Trọng 2009-10-10 Administrator 2806
16 CNTĐ, A: Ghi Nhận 2009-10-10 Lm Trần Bình Trọng 2870
17 CNTĐ, A: Thính Giả / Độc Giả Viết 2009-10-10 Administrator 2635
18 CNTĐ, C: Nội Dung 2009-10-08 Lm Trần Bình Trọng 2693
19 CNTĐ, C: Kính Dâng, Tưởng Nhớ và Đề Tặng 2009-10-08 Lm Trần Bình Trọng 2532
20 CNTĐ, C: Ghi Nhận & Thư Mục 2009-10-08 Lm Trần Bình Trọng 2944

Page 1 of 2

  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  Next 
  •  End 
  • »