Sách Của Tác Giả Trang Chủ

Title Filter 

Display # 
# Article Title Date Author Hits
1 Giới thiệu Sách: Hằng tuần Chúa Nói – Ta Đáp, Năm C tái bản tại Việt Nam. 2012-07-28 Lm Trần Bình Trọng 11661
2 Giới thiệu Sách: Hằng tuần Chúa Nói – Ta Đáp, Năm B tái bản tại VN 2011-11-21 Lm Trần Bình Trọng 3544
3 Giới thiệu sách: Hằng tuần Chúa Nói – Ta đáp, Năm C. 2011-04-09 Lm Trần Bình Trọng 11880
4 Giới thiệu sách: Hằng tuần Chúa nói với Ta – Ta đáp trả lời Chúa, Năm B 2011-04-08 Lm Trần Bình Trọng 12472
5 Giới thiệu sách: Hằng tuần Chúa nói với Ta – Ta đáp trả lời Chúa, Năm A 2011-04-07 Lm Trần Bình Trọng 12141
6 CNTD, A: Kính dâng, Tưởng nhớ và đề tặng 2010-11-24 Lm Trần Bình Trọng 2744
7 CNTĐ, A: Vào đề 2010-11-24 Administrator 2667
8 CNTĐ, A: Về Tác Giả 2010-11-24 Administrator 3156
9 Sách Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A mới tái bản tại Việt Nam 2010-07-11 Lm Trần Bình Trọng 3923
10 CNTĐ, B: NỘI DUNG 2009-10-10 Lm Trần Bình Trọng 2955
11 CNTĐ, B: Thính Giả / Độc Giả Viết 2009-10-10 Administrator 7292
12 CNTĐ, B: Copyright © 2008: Trần Bình Trọng 2009-10-10 Administrator 4203
13 CNTĐ, B: GHI NHẬN 2009-10-10 Lm Trần Bình Trọng 2735
14 CNTĐ, A: Nội Dung 2009-10-10 Lm Trần Bình Trọng 3095
15 CNTĐ, A: Copyright © 2007: Trần Bình Trọng 2009-10-10 Administrator 2961
16 CNTĐ, A: Ghi Nhận 2009-10-10 Lm Trần Bình Trọng 3016
17 CNTĐ, A: Thính Giả / Độc Giả Viết 2009-10-10 Administrator 2776
18 CNTĐ, C: Nội Dung 2009-10-08 Lm Trần Bình Trọng 2828
19 CNTĐ, C: Kính Dâng, Tưởng Nhớ và Đề Tặng 2009-10-08 Lm Trần Bình Trọng 2697
20 CNTĐ, C: Ghi Nhận & Thư Mục 2009-10-08 Lm Trần Bình Trọng 3083

Page 1 of 2

  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  Next 
  •  End 
  • »