Giới thiệu Kỷ Yếu Trung Lao

Lời Mở Đầu. Với hoài bão muốn ghi lại những nét vàng son: chân, thiện, mỹ của Quê Hương Trung Lao, liên quan đến sự nghiệp và công lao to lớn của các bậc tiền nhân, không bị mai một, lãng quên theo thời gian, mà vẫn còn lưu truyền cho lớp con cháu sau này, luôn tôn vinh, trân trọng, gìn giữ và hân hoan kế thừa truyền thống tốt đẹp đó.

Xem thêm: Giới thiệu Kỷ Yếu Trung Lao

Write comment (0 Comments)

Giới thiệu sách mới về cuộc đời Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

Ngày mùng 9 tháng 11 vừa qua ông Massimo Borghesi đã phổ biến cuốn sách tựa đề “Đức Jorge Mario Bergoglio. Một tiểu sử trí thức. Biện chứng và thần bí” do nhà xuất bản Jaca Book ấn hành.

Xem thêm: Giới thiệu sách mới về cuộc đời Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

Write comment (0 Comments)

Giới thiệu Sách “Mặt Trận Đại Học” Sài Gòn

Căn cứ vào dữ kiện cụ thể, tài liệu chính xác, tác giả đã phản ảnh đúng thời kỳ rối ren mà VNCH phải đương đầu, nhất là đã dựng lại bức tranh tình hình xáo trộn liên tiếp xẩy ra tại các phân khoa Đại Học Sài Gòn trong những năm 60, 70 thế kỷ trước, cụ thể là tại Văn Khoa nơi tôi giảng dạy nhiều năm.

Xem thêm: Giới thiệu Sách “Mặt Trận Đại Học” Sài Gòn

Write comment (0 Comments)

Giới thiệu sách: “Tóm lược Học thuyết Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo”

Lời giới thiệu Sách Tóm Lược Sách Tóm lược Học thuyết Xã hội của Giáo hội Công giáo (Compendium of the Social Doctrine of the Catholic Church) do Hội đồng Toà thánh Công lý và Hoà bình biên soạn và xuất bản năm 2004 tại Vatican.

Xem thêm: Giới thiệu sách: “Tóm lược Học thuyết Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo”

Write comment (0 Comments)

Giới thiệu sách “Sơ Thảo Tính Danh Học Việt Nam”

Thường khi mọi người muốm tìm hiểu phong tục tập quán của người Việt Nam, hay chỉ đào sâu những kho tàng tục ngữ ca dao, truyền thuyết, truyện cổ tích v.v.. quên mất “cái tên của người Việt”, kể cũng là điều thiếu sót lớn.

Xem thêm: Giới thiệu sách “Sơ Thảo Tính Danh Học Việt Nam”

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch