Bài Viết Của Tác Giả Trang Chủ

Title Filter 

Display # 
# Article Title Date Author Hits
21 Tìm hiểu và sửa soạn tâm tư tưởng để bước vào đời sống hôn nhân [1] 2013-09-22 Lm Trần Bình Trọng 4506
22 Nghe và thấy và nhận xét về Đại Hội Ngộ Cursillo Toàn Quốc Mĩ 2013 2013-08-01 Gia Nhân / MVVB 60146
23 Hiểu và áp dụng việc Hội nhập Văn hoá vào Đạo giáo 2013-05-19 Lm Trần Bình Trọng 2880
24 Khi giáo xứ triều / giáo xứ dòng toạ lạc gần bên nhau 2013-02-13 Lm Trần Bình Trọng 6011
25 Chiêm ngắm vẻ đẹp mùa lá thu 2012-10-31 Lm Trần Bình Trọng 4654
26 Khi Hội đoàn / Phong trào trở thành con dao hai lưỡi trong giáo xứ 2012-09-08 Lm Trần Bình Trọng 6400
27 Nhận định về buổi cầu nguyện Thánh Linh xin ơn chữa lành với hiện tượng ‘té ngã’ 2012-04-15 Lm Trần Bình Trọng 13633
28 Giữ Đạo tại tâm / khép kín hay Đạo hình thức / cảm giác? 2011-11-16 Lm Trần Bình Trọng 7158
29 Tâm tình linh mục tuổi gần xế chiều 2011-05-29 Lm Trần Bình Trọng 7388
30 Thư gửi Anh Chị Em mới gia nhập đạo Chúa 2011-04-20 Lm Trần Bình Trọng 3319

Page 3 of 5