Bài Viết Của Tác Giả Trang Chủ

Title Filter 

Display # 
# Article Title Date Author Hits
31 Tìm gặp Chúa trong sự thanh vắng của tâm hồn 2010-12-13 Lm Trần Bình Trọng 4243
32 Đầu tư vào con cháu 2010-11-17 Lm Trần Bình Trọng 3621
33 Bình luận về những thay đổi và bất khả đổi thay sau Công Đồng Vaticanô II 2010-07-06 Lm Trần Bình Trọng 4150
34 Thẩm định việc nói/cầu nguyện bằng 'Tiếng lạ' trong Phong Trào Canh Tân Thánh Linh 2009-12-29 Lm Trần Bình Trọng 7891
35 Qua Mẹ đến với Chúa, chứ không phải như: 'Nhà con theo đạo Mẹ'. 2009-12-03 Lm Trần Bình Trọng 2930
36 Gia phả Mẫu A tóm gọn của một dòng họ: Họ Nội người này hoặc họ Ngoại người kia 2009-11-14 Lm Trần Bình Trọng 20032
37 Gia phả Mẫu B tóm gọn của một dòng họ: Họ Ngoại người này hoặc họ Nội người kia 2009-11-04 Lm Trần Bình Trọng 10345
38 Một Cách Làm Gia Phả Họ Nội hoặc Họ Ngoại 2009-10-26 Lm Trần Bình Trọng 33050
39 Lý Do Lập Gia Phả 2009-10-12 Lm Trần Bình Trọng 7713
40 Sống Đạo Trung Tình - Nghĩa Vợ Chồng 2009-10-05 Lm Trần Bình Trọng 5308

Page 4 of 5