Mục vụ giải hoà hối nhân / bệnh nhân với Đấng họ tôn thờ

Phải chăng thời gian dạy giáo lí nói chung không kéo dài đủ với số năm học để có thể lãnh hội kiến thức căn bản về đạo và việc dạy giáo lí về Bí Tích Giải Tội nói riêng có thể sơ sài và thiếu phần thích đáng,

Xem thêm: Mục vụ giải hoà hối nhân / bệnh nhân với Đấng họ tôn thờ

Write comment (0 Comments)

Living one’s vocation each day of each person

Vocation-3Speaking of vocations, people tend to think that only priests, men and women religious are called by God to live consecrated life and do apostolic work by praying, doing works of charity and service and preaching the Gospel of salvation.

Xem thêm: Living one’s vocation each day of each person

Write comment (0 Comments)

Phóng sự ngày hành hương Đền Núi Đức Mẹ Lộ Đức, Emmittsburg, MD, 2016.

Từ năm 1980, Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam (CĐCGVN) Miền Trung Đông Hoa Kì (MTĐHK) gồm Thủ Đô Washington, các bang Marland, Virginia, West Virginia, Pennsylvania, Delaware đã tổ chức được ngày hành hương cố định hàng năm

Xem thêm: Phóng sự ngày hành hương Đền Núi Đức Mẹ Lộ Đức, Emmittsburg, MD, 2016.

Write comment (0 Comments)

Bối cảnh địa chính trị trong GP Arlington, Virginia và lễ nhậm chức Giám mục thứ 4

BurbidgeNgày 04 Tháng 10, 2016, Đức Cha Michael Burbidge được Toà Thánh Vatican đặt làm Giám mục thứ 4 của Giáo phận Arlington, Virginia và lễ nhậm chức được ấn định vào ngày 06  tháng 12, 2016.

Xem thêm: Bối cảnh địa chính trị trong GP Arlington, Virginia và lễ nhậm chức Giám mục thứ 4

Write comment (0 Comments)

Phóng sự Đại Hội hành hương kính Mẹ La Vang tại Thủ Đô Mĩ 2016

Từ năm 1980, Cộng đồng Công Giáo Việt Nam Miền Trung Đông Hoa Kì (CĐCGVN/MTĐ/HK) gồm Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn, các Bang Virginia, Maryland, West Virginia, Delaware và Pennsylvannia

Xem thêm: Phóng sự Đại Hội hành hương kính Mẹ La Vang tại Thủ Đô Mĩ 2016

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch

Bình Luận / Comments

  • Anonymous said More
    quick news 4 weeks ago
  • Anonymous said More
    test 4 weeks ago