Tháng 11 – Một suy tư về cuộc đời và sự chết

Tháng 11 là tháng các linh hồn, cũng là tháng để ta suy niệm về sự chết, một sự kiện “chán chường” chắc chắn sẽ xẩy ra cho tôi và cho mọi người. Giáo Hội cũng lưu tâm đến những người còn đang sống thường xuyên nghĩ đến thân phận mình, một ngày nào đó rồi cũng sẽ phải ra đi như những người thân yêu của mình đã lần lượt lìa bỏ thế gian.

Xem thêm: Tháng 11 – Một suy tư về cuộc đời và sự chết

Write comment (0 Comments)

Bảy đức tình bạn nên khuyến khích con cái thực hành

 Giáo dục con cái là công việc hàng ngày mà chúng ta mong trao truyền cho con cái điều tốt nhất. Đây là bảy đức tính quan trọng khuyến khích các con trau dồi để sau này lớn lên, chúng là người lớn có trách nhiệm và có lòng từ tâm.

Xem thêm: Bảy đức tình bạn nên khuyến khích con cái thực hành

Write comment (0 Comments)

Maria, Mẹ Giáo Hội - Maria Mẹ Hội Thánh

Đức Maria xét về phương diện loài người, là một người trong nhân loại, nên Mẹ đã được tạo dựng, sinh ra trong dòng máu nguyên tổ, do đó Mẹ đáng lý cũng phải chịu vướng mắc tội tổ tông, nhưng vì yêu Mẹ đặc biệt và chiếu theo công nghiệp Chúa Cứu Thế, Thiên Chúa đã giữ Mẹ khỏi tội tổ tông từ thuở đầu thai do đó Mẹ Vô Nhiễm.

Xem thêm: Maria, Mẹ Giáo Hội - Maria Mẹ Hội Thánh

Write comment (0 Comments)

Tháng Các Linh Hồn: “cảm nghĩ về lòng khoan dung và sự cho đi”

Tại nước Ý, trên các phương tiện truyền thông vào những ngày cuối năm 2002 có một bản tin tìm người với nội dung như sau:  “Ngày 17/5/1992, ở bãi đậu xe đường số 5, khu thương nghiệp thành phố Avenue,

Xem thêm: Tháng Các Linh Hồn: “cảm nghĩ về lòng khoan dung và sự cho đi”

Write comment (0 Comments)

Não trạng “Cha là Chúa”

Cứ mỗi lần đám bạn cũ chúng tôi gặp nhau là mọi thứ chuyện trên trời dưới đất được mang ra bàn thảo, dĩ nhiên, có cả những chuyện liên quan đến ông cha này, thày chùa kia, bà dòng nọ… được báo chí, truyền thông nhắc tới do những bùng xùng mà họ gây ra.

Xem thêm: Não trạng “Cha là Chúa”

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch