Khi những điều bình thường trở thành lạ lẫm

Trong xã hội của chúng ta hôm nay, những điều xem ra rất bình dị thông thường, lại được đánh giá là "lạ". Những cử chỉ lễ phép là nội dung giáo dục truyền thống dành cho trẻ em từ thuở chập chững, nay được coi là "hiếm".

Xem thêm: Khi những điều bình thường trở thành lạ lẫm

Write comment (0 Comments)

Giáo lý của Đức Phanxicô về Thánh Lễ

Giáo lý của Đức Phanxicô về Thánh Lễ. Bài 1: Dẫn Nhập vào Thánh Lễ. Bài 2: Thánh Lễ là Kinh Nguyện. Bài 3: Thánh Lễ là cuộc tưởng niệm Mầu Nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô.

Xem thêm: Giáo lý của Đức Phanxicô về Thánh Lễ

Write comment (0 Comments)

Tháng 11 – Một suy tư về cuộc đời và sự chết

Tháng 11 là tháng các linh hồn, cũng là tháng để ta suy niệm về sự chết, một sự kiện “chán chường” chắc chắn sẽ xẩy ra cho tôi và cho mọi người. Giáo Hội cũng lưu tâm đến những người còn đang sống thường xuyên nghĩ đến thân phận mình, một ngày nào đó rồi cũng sẽ phải ra đi như những người thân yêu của mình đã lần lượt lìa bỏ thế gian.

Xem thêm: Tháng 11 – Một suy tư về cuộc đời và sự chết

Write comment (0 Comments)

Bảy đức tình bạn nên khuyến khích con cái thực hành

 Giáo dục con cái là công việc hàng ngày mà chúng ta mong trao truyền cho con cái điều tốt nhất. Đây là bảy đức tính quan trọng khuyến khích các con trau dồi để sau này lớn lên, chúng là người lớn có trách nhiệm và có lòng từ tâm.

Xem thêm: Bảy đức tình bạn nên khuyến khích con cái thực hành

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch