Nguồn gốc và ý nghĩa của đời tu

Tư tưởng phân lằn ranh giữa đời tu và đời thế tục đã có nguồn gốc thời xa xưa, khi xã hội con người bắt đầu có xu hướng phân chia lao động. Một nhóm người có học thức được chọn để cai quản; một nhóm khác là bộ phận lo lao động để cung cấp thức ăn cho mọi người;

Xem thêm: Nguồn gốc và ý nghĩa của đời tu

Write comment (0 Comments)

Thơ mừng Năm mới Mậu Tuất 2018

Đón Xuân, Chúc Xuân, Nguyện Xuân.  Đón Xuân, Chúc Xuân, Nguyện Xuân. Đón Xuân, Chúc Xuân, Nguyện Xuân.  Đón Xuân, Chúc Xuân, Nguyện Xuân. Đón Xuân, Chúc Xuân, Nguyện Xuan.

Xem thêm: Thơ mừng Năm mới Mậu Tuất 2018

Write comment (0 Comments)

Bài Giáo Lý Thứ 8 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ: Phụng Vụ Lời Chúa

“Phụng vụ Lời Chúa là một cuộc đối thoại giữa Thiên Chúa và dân Ngài”.  Dưới đây là bản dịch bài giáo lý thứ tám của ĐTC Phanxicô về Thánh Lễ, được ban hành ngày 31 tháng 1, 2018 tại Quảng Trường Thánh Phêrô.

Xem thêm: Bài Giáo Lý Thứ 8 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ: Phụng Vụ Lời Chúa

Write comment (0 Comments)

Người giáo dân thi hành ba chức năng tư tế, ngôn sứ và vương đế trong Giáo Hội

Trong Giáo Hội, giáo dân thi hành các chức năng tư tế, ngôn sứ và vương đế cách nào để nên nhân chứng cho Chúa Kitô trước mặt người đời? Hỏi:  Xin cha giải tich  cho biết rõ cách thức người giáo dân thi hành ba chức năng tư tế, ngôn sứ và vương đế trong Giáo Hội.

Xem thêm: Người giáo dân thi hành ba chức năng tư tế, ngôn sứ và vương đế trong Giáo Hội

Write comment (0 Comments)

Phân định về ơn gọi hôn nhân

Bài viết này như là một chia sẻ về việc phân định ơn gọi đời sống hôn nhân trong tương quan với ơn gọi đời sống độc thân vì Nước Trời. Thông thường, khi nói về ơn gọi, đa số chúng ta nghĩ ngay đến ơn gọi tu trì làm linh mục, tu sĩ hơn là ơn gọi đời sống hôn nhân gia đình.

Xem thêm: Phân định về ơn gọi hôn nhân

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch