Đức Thánh Cha cổ võ bênh vực quyền sống

1_0_790040VATICAN. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 11-4-2014, dành cho 470 đại biểu của Phong trào Italia bênh vực sự sống, ĐTC tái bênh vực quyền sống và tố giác sự tách biệt giữa kinh tế và luân lý.

Xem thêm: Đức Thánh Cha cổ võ bênh vực quyền sống

Write comment (0 Comments)

Đức Thánh Cha cổ võ nghiên cứu tế bào gốc từ mô trưởng thành

montage_TE_BAO_GOCVATICAN. ĐTC Biển Đức 16 cổ võ việc nghiên cứu tế bào gốc từ mô trưởng thành và ngài phê việc hủy hoại phôi thai người để rút lấy tế bào gốc dùng vào việc nghiên cứu. ĐTC bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm 12-11-2011, dành cho 250 tham dự viên Hội nghị quốc tế tại Vatican về đề tài: ”Các tế bào gốc từ mô trưởng thành: khoa học và tương lai của con người và văn hóa”.

Xem thêm: Đức Thánh Cha cổ võ nghiên cứu tế bào gốc từ mô trưởng thành

Write comment (0 Comments)

Đức Thánh Cha công bố Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 47

truyen_thong_2Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI vừa gửi đi Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 47 vào thứ Năm 24-01-2013, lễ Thánh Phanxicô Salêsiô, bổn mạng của các nhà báo. Sứ điệp năm nay tập trung vào các phương tiện truyền thông hiện đại, với chủ đề: “Mạng xã hội: cửa vào sự thật và đức Tin; những không gian mới cho việc loan báo Tin Mừng”.

Xem thêm: Đức Thánh Cha công bố Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 47

Write comment (0 Comments)

Đức Thánh Cha cổ võ tông đồ giáo dân tại thành thị

1_0_846056VATICAN. ĐTC cổ võ việc huấn giáo dân để họ có thể dấn thân làm tông đồ trong môi trường thành thị.Đây là nội dung bài huấn dụ của ngài trong buổi tiếp kiến thứ bẩy 7-2-2015,

Xem thêm: Đức Thánh Cha cổ võ tông đồ giáo dân tại thành thị

Write comment (0 Comments)

Đức Thánh Cha công bố Tông Thư Tự Sắc Đức Tin

Vatican_logoVATICAN. Hôm 17-10-2011, ĐTC Biển Đức 16 đã cho công bố tông thư tự sắc ấn định và cử hành Năm Đức Tin bắt đầu từ ngày 11-10 năm tới 2012 đến ngày 24-11 năm 2013.

Tông thư tên là ”Porta Fidei” (Cánh Cửa Đức Tin), gồm có 15 đoạn và mang chữ ký của ĐTC ngày 11-10 vừa qua, trong đó ngài trình bày lý do, mục đích và đường hướng cử hành Năm Đức Tin.

Xem thêm: Đức Thánh Cha công bố Tông Thư Tự Sắc Đức Tin

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch