Đức Thánh Cha đề cao phụng vụ như trường dạy cầu nguyện

1_0_624653VATICAN. Trong buổi tiếp kiến chung 20 ngàn tín hữu hành hương sáng thứ tư, 26-9-2012, ĐTC Biển Đức 16 đề cao phụng vụ như trường dạy cầu nguyện và gặp gỡ Thiên Chúa. Đây là buổi tiếp kiến đầu tiên tại Quảng trường thánh Phêrô từ đầu mùa hè đến nay.

Xem thêm: Đức Thánh Cha đề cao phụng vụ như trường dạy cầu nguyện

Write comment (0 Comments)

Đức Thánh Cha đề cao sứ mạng các Trung Tâm Hành Hương

Logo_hanh_huongVATICAN. ĐTC Biển Đức 16 kêu gọi toàn thể Giáo Hội tận dụng các Đền Thánh và các cuộc hành hương để rao giảng Tin Mừng. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp gửi các tham dự viên Hội nghị thế giới kỳ 2 về mục vụ hành hương và các đền thánh do Hội đồng Tòa Thánh mục vụ di dân và người lưu động tổ chức tại Đền thánh Santiago de Compostela bên Tây Ban Nha từ 27-9 đến 30-9-2010, với sự tham dự của hơn 250 đại biểu trong đó có nhiều GM đến từ 75 quốc gia trên thế giới.

Ngoài ra có các vị giám đốc toàn quốc và các vị Quản đốc các Đền thánh, cùng với thành viên của nhiều hiệp hội và cơ quan chuyên về hành hương.

Mục đích hội nghị là gia tăng ý thức theo đó việc hành hương có vai trò như một nguồn mạch lớn về đức tin và văn hóa, vì thế nên liên tục cải tiến các cơ cấu tiếp đón và cung cấp những phương tiện thích hợp cho việc mục vụ các tín hữu đến hành hương.

Xem thêm: Đức Thánh Cha đề cao sứ mạng các Trung Tâm Hành Hương

Write comment (0 Comments)

Đức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng của lòng đạo đức bình dân

VATICAN. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 8-4-2011, dành cho Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ châu la tinh, ĐTC Biển Đức 16 đề cao lòng đạo đức bình dân như một yếu tố quan trọng trong công cuộc tái truyền giảng Tin Mừng tại đại lục này.

Xem thêm: Đức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng của lòng đạo đức bình dân

Write comment (0 Comments)

Đức Thánh Cha đề cao tấm gương Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng

imagesCAJAGO2TVATICAN. Trong buổi tiếp kiến chung 20 ngàn tín hữu hành hương sáng thứ tư, 6-4-2011, tại Quảng trường Thánh Phêrô, ĐTC Biển Đức 16 đã đề cao tấm gương của thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu như mẫu gương của mọi tín hữu, đặc biệt là cho các nhà thần học.

Buổi tiếp kiến chung mở đầu với phần tôn vinh Lời Chúa, qua bài đọc ngắn trích từ thánh vịnh 144: “Chúa là Đấng từ bi và nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình thương”.

Trong bài huấn dụ tiếp đó, ĐTC đã tiếp tục trình bày về các vị thánh đã ảnh hưởng đến nền thần học và tu đức của Giáo hội. Lần trước ngài đã nói về thánh Alphongsô Liguori, thánh tổ dòng Chúa Cứu Thế, và hôm qua, ngài nói về thánh nữ Têrêsa Hài đồng Giêsu.

Tóm lược

Với các tín hữu nói tiếng Pháp, ĐTC nói:

Xem thêm: Đức Thánh Cha đề cao tấm gương Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng

Write comment (0 Comments)

Đức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng của việc hành hương

VATICAN. ĐTC Phanxicô đề cao tầm quan trọng của việc hành hương và kêu gọi tăng cường sự tiếp đón các tín hữu đến hành hương tại các Đền thánh.

Xem thêm: Đức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng của việc hành hương

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch