Tệ nạn trẻ em lao động

imagesEB7PKAW2Ngày 12-6-2014 là Ngày quốc tế chống tệ nạn trẻ em lao động.  Vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư 11-6-2014 Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi cộng đồng quốc tế bảo vệ trẻ em chống lại nạn bóc lột lao động và những hình thức nô lệ khác.

Xem thêm: Tệ nạn trẻ em lao động

Write comment (0 Comments)

Tệ nạn trẻ em lao động trên thế giới

02/07/2017. 12 tháng 6 hàng năm là Ngày quốc tế chống tệ nạn trẻ em lao động. Ngày này nhằm mục đích gây ý thức cho mọi người đối với số phận của  hàng triệu trẻ em nô lệ lao động.

Xem thêm: Tệ nạn trẻ em lao động trên thế giới

Write comment (0 Comments)

Thách đố lớn của tinh thấn trách nhiệm

Gardener_1Phỏng vấn triết gia Howard Gardner về tinh thần trách nhiệm như thách đố lớn đối với con người trong trong xã hội ngày nay. Trong các ngày trung tuần tháng 12 năm 2011 triết gia Howard Gardner đã bắt đầu một loạt các buổi thuyết giảng về đề tài ”Giáo dục sống các nhân đức trong thế kỷ XXI”.

Xem thêm: Thách đố lớn của tinh thấn trách nhiệm

Write comment (0 Comments)

TGM Girelli có nhiều thời giờ hơn cho Giáo Hội tại Việt Nam

GirelliVATICAN. Hôm 16-1-2012, ĐTC đã bổ nhiệm Đức TGM Joseph Marino, Sứ thần Tòa Thánh tại Bangladesh, làm Sứ thần Tòa Thánh tại Malaysia, đồng thời làm Sứ Thần Tòa Thánh tại Đông Timor kiêm Khâm Sứ Tòa Thánh tại Brunei.  Cho đến nay, nhiệm vụ Đại diện Tòa Thánh tại 3 quốc gia vừa nói do Đức TGM Leopoldo Girelli phụ trách. Như vậy, với việc bổ nhiệm này, Đức TGM Girelli chỉ còn giữ nhiệm vụ Sứ Thần Tòa Thánh tại Singapore và Đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam, kiêm Sứ thần Tòa Thánh tại Hiệp hội các nước Đông Nam Á, gọi tắt là Asean.

Xem thêm: TGM Girelli có nhiều thời giờ hơn cho Giáo Hội tại Việt Nam

Write comment (0 Comments)

Thảm cảnh của các người di cư Mêhicô

bp4Phỏng vấn Linh Mục Alejandro Solalinde Guerra. Sáng ngày 29-10-2012 Đức Hồng Y Antonio Maria Veglio, Chủ tịch Hội Đồng Tòa Thánh Mục Vụ cho người di cư và lưu động đã chủ tọa cuộc họp báo giới thiệu sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày thế giới di dân và tỵ nạn lần thứ 99, sẽ được cử hành ngày 13-1-2013. Sứ điệp của Đức Thánh Cha mang tựa đề ”Di dân: cuộc lữ hành của đức tin và hy vọng”.

Xem thêm: Thảm cảnh của các người di cư Mêhicô

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch