Tòa Thánh và Huynh Đoàn thánh Piô 10 xích lại gần nhau

REUTERS252302_ArticoloVATICAN. Thêm một bước tiến xích lại gần nhau giữa Huynh Đoàn thánh Piô 10 và Tòa Thánh: ĐTC Phanxicô cho các vị bản quyền địa phương được cho phép các LM giáo phận chủ sự lễ nghi hôn phối cho các tín hữu theo Huynh đoàn này,

Xem thêm: Tòa Thánh và Huynh Đoàn thánh Piô 10 xích lại gần nhau

Write comment (0 Comments)

Toà Thánh và Mã Lai thiết lập quan hệ ngoại giao

Flag_of_MalaysiaVATICĂNG: Hôm 27-7-2011 Tòa Thánh và Malaysia đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với nhau trên cấp bậc Sức Thần và tòa đại sứ. Malaysia trở thành quốc gia thứ 179 có liên lạc ngoại giao với Tòa Thánh.

Malaysia rộng gần 330.000 cây số vuông, có gần 28,5 triệu dân đa chủng tộc và đa văn hóa, trong đó có 60,4% theo Hồi giáo là quốc giáo, 19,2% theo Phật giáo, 9,1% theo Kitô giáo, 6,3% theo Ấn giáo, 2,6% theo các tôn giáo bình dân trung hoa và 2,4% theo đạo thờ vật linh.

Xem thêm: Toà Thánh và Mã Lai thiết lập quan hệ ngoại giao

Write comment (0 Comments)

Toà Thánh Vatican kêu gọi can thiệp để tránh cuộc khủng hoảng thực phẩm mới trên thế giới

Hunger-1GENÈVE: Đức Tổng Giám Mục Silvano Tomasi, Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Genève bên Thụy Sĩ, đã mạnh mẽ kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp để tránh một cuộc khủng hoảng thực phẩm mới trên thế giới.

Xem thêm: Toà Thánh Vatican kêu gọi can thiệp để tránh cuộc khủng hoảng thực phẩm mới trên thế giới

Write comment (0 Comments)

Tòa Thánh Vatican cổ võ đối phó hữu hiệu với nạn khủng bố quốc tế

1_0_828368NEW YORK. Tòa Thánh kêu gọi LHQ canh tân các qui luật của mình để đối phó hữu hiệu với những hình thức mới của nạn khủng bố quốc tế. Lập trường trên đây được ĐHY Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, trình bày trong bài tham luận hôm 29-9-2014 tại Đại hội đồng thứ 69 của LHQ đang tiến hành tại New York.

Xem thêm: Tòa Thánh Vatican cổ võ đối phó hữu hiệu với nạn khủng bố quốc tế

Write comment (0 Comments)

Toà Thánh Vatican kêu gọi thừa nhận quyền và phẩm giá của nữ giới

United_NationsNEW YORK: Tòa Thánh tái kêu gọi các quốc gia thừa nhận quyền bình đẳng và phẩm giá của nữ giới và củng cố vai trò của chị em phụ nữ đặc biệt trong cuộc sống công cộng, cũng như bảo vệ sức khỏe và giáo dục nhiều hơn cho nữ giới.

Lời kêu gọi trên đây đã được Đức Tổng Giám Mục Celestino Migliore, Tân Sứ Thần Tòa Thánh tại Ba Lan, Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh Liên Hiệp Quốc, đưa ra trong bài phát biểu trước phiên họp của Ủy ban kinh tế xã hội của Liên Hiệp Hiệp Quốc viết tắt là ECOSOC hôm 1-7-2010 tại New York.

Xem thêm: Toà Thánh Vatican kêu gọi thừa nhận quyền và phẩm giá của nữ giới

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch