Cuộc ly khai của Giáo Hội Anh Giáo

Cuộc ly khai của Giáo Hội Tin Lành hay Giáo Hội Cải Cách do Martin Luther khởi xướng kéo dài chưa được bao lâu, thì năm 1534 lại xảy ra một vụ ly khai mới: đó là vụ ly khai của Anh Giáo, do vua Enricô VIII khởi xướng.

Xem thêm: Cuộc ly khai của Giáo Hội Anh Giáo

Write comment (0 Comments)

Cuộc ly khai của Giáo Hội Tin Lành hay Giáo Hội Cải Cách

Trong lịch sử Kitô giáo, ngoài các vụ chia rẽ có ngày từ hồi thế kỷ thứ IV cuộc ly khai lớn nhất đầu tiên xảy ra ngày 16 tháng 7 năm 1054, khi Giáo Hội Tây Phuơng và Giáo Hội Đông Phương ra vạ tuyệt thông cho nhau Tây và biến thành Giáo Hội Công  Giáo và Giáo Hội Chính Thống.

Xem thêm: Cuộc ly khai của Giáo Hội Tin Lành hay Giáo Hội Cải Cách

Write comment (0 Comments)

Dấn thân của Toà Thánh trong việc thăng tiến và bảo vệ các quyền con người

Dấn thân của Toà Thánh trong việc thăng tiến các quyền con người. Phần đầu bài thuyết trình của Đức Ông Paolo Rudelli quan sát viên thường trực của Toà Thánh cạnh Hội Đồng Âu châu Strasbourg (Rei 28-7-2017).

Xem thêm: Dấn thân của Toà Thánh trong việc thăng tiến và bảo vệ các quyền con người

Write comment (0 Comments)

Dân số Công Giáo hiện nay tại châu Á

asia-mapWHĐ (19.07.2010) – Nếu tính theo tỷ lệ, người Kitô hữu chiếm 33,1% và Công giáo chiếm 17,2% dân số trên toàn thế giới. Nhưng tại châu Á, tỷ lệ dân số Công giáo chỉ là 110 triệu trên tổng số 3,5 tỷ dân, nghĩa là khoảng 2,9%.

Cách cụ thể, dân số Công giáo tại những Giáo hội là thành viên của Liên Hội đồng Giám mục Á châu, chiếm tỷ lệ như sau:

1.     Bangladesh (0,27% trên 145,8 triệu dân);

Xem thêm: Dân số Công Giáo hiện nay tại châu Á

Write comment (0 Comments)

Di chuyển quan tài Đức Gioan Phaolô 2

VATICAN. Sáng 29-4-2011, quan tài Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2 đã được di chuyển và đặt trước mộ Thánh Phêrô dưới hầm Đền thờ, để chuẩn bị đưa lên tầng trên cho các tín hữu kính viếng sau lễ phong chân phước chúa nhật 1-5-2011.

Xem thêm: Di chuyển quan tài Đức Gioan Phaolô 2

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch