Ngày quốc tế bài mìn chống người

Mùng 4 tháng 4 vừa qua là Ngày quốc tế bài trừ mìn chống người. Với 168 chiến cuộc tàn phá thế giới trong thế kỷ XX, trong đó có hai thế chiến, các quốc gia lâm chiến đã chế tạo đủ mọi thứ mìn,

Xem thêm: Ngày quốc tế bài mìn chống người

Write comment (0 Comments)

Giải mã vì sao người Trung Quốc trở nên xấu xí? (Phần 2)

“Ghét người Trung Quốc” đã trở thành một hiện tượng xã hội thời nay. Nếu hỏi “vì sao ghét” thì đa phần đều cho rằng “xấu lắm, thâm lắm, hiểm lắm”. Thành ngữ có câu “Nguồn đục thì nước không trong. Gốc cong thì cây không thẳng”.

Xem thêm: Giải mã vì sao người Trung Quốc trở nên xấu xí? (Phần 2)

Write comment (0 Comments)

Trung Quốc từng ra chỉ thị đánh cắp công nghệ Mỹ và phương Tây

2018-04-02. Đảng Cộng sản Trung Quốc từng có một chỉ thị mật về việc tăng cường đánh cắp các bí mật công nghê của Hoa Kỳ và Phương Tây. Tờ báo Mỹ Washington Free Beacon vào ngày 2 tháng tư cho đăng tải chỉ thị vừa nêu, mà họ nói rằng được tung ra từ một người có quan hệ mật thiết với giới tình báo và an ninh Trung Quốc.

Xem thêm: Trung Quốc từng ra chỉ thị đánh cắp công nghệ Mỹ và phương Tây

Write comment (0 Comments)

Giải mã toàn tập: Vì sao người Trung Quốc trở nên xấu xí? (Phần 1)

“Ghét người Trung Quốc” đã trở thành một hiện tượng xã hội thời nay. Nếu hỏi “vì sao ghét” thì đa phần đều cho rằng “xấu lắm, thâm lắm, hiểm lắm”. Thành ngữ có câu “Nguồn đục thì nước không trong. Gốc cong thì cây không thẳng”.

Xem thêm: Giải mã toàn tập: Vì sao người Trung Quốc trở nên xấu xí? (Phần 1)

Write comment (0 Comments)

Người Việt sống tại Nhật gia tăng

Số người nước ngoài sống ở Nhật Bản tính đến cuối năm 2017 tăng 7,5% so với năm trước, và đạt mức kỷ lục gần 2.561.848 người; trong số này người Việt Nam tăng nhiều nhất. Bộ Tư pháp Nhật cho biết thông tin này hôm 27 tháng 3 (2018).

Xem thêm: Người Việt sống tại Nhật gia tăng

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch