Sách

Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Tại Trung Tâm Mục GP Đà Lạt c Vụ Giáo Phận Đàlạ

Thiên chức Linh mục là một hồng ân vô cùng cao quý mà Thiên Chúa đã trao ban cho con người. Hồng ân này biểu lộ tình yêu thâm sâu của Thiên Chúa, vì đây là Bí tích do chính Chúa Giêsu thiết lập đồng thời với Bí tích Thánh Thể, Bí tích Tình Yêu.  Hồng ân cao quý này được tuôn tràn trên Giáo phận Đàlạt khi Đức Cha Antôn, Giám mục Giáo phận, truyền chức Linh mục cho 20 thầy Phó tế, trong Thánh Lễ đồng tế trọng thể lúc 9 giờ 30 ngày 24.11.2012 tại Trung tâm mục vụ của Giáo phận.

Xem thêm: Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Tại Trung Tâm Mục GP Đà Lạt c Vụ Giáo Phận Đàlạ

Write comment (0 Comments)

Thánh lễ Khấn Dòng tại Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa

IMG_001Ngày 29/10/2012, tại nhà thờ Chính Tòa Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây, Hà Nội, Đức cha Gioan Maria Vũ Tất chủ tế Thánh lễ Khấn Dòng cho các chị Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa. Tham dự Thánh lễ, có quí cha trong ngoài Giáo phận, quí Dì Dòng Mến Thánh Giá, quí nam nữ tu sĩ, thân nhân, ân nhân và đông đảo bà con giáo dân. Đây là một tin vui không chỉ đối với Hội DMTG mà còn cho cả Giáo phận Hưng Hóa. Cánh đồng truyền giáo bao la của Giáo phận lại có thêm người phục vụ.

Xem thêm: Thánh lễ Khấn Dòng tại Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa

Write comment (0 Comments)

Một tu sĩ khiếm thị được phong chức linh mục

Ngày Chúa nhật, 14 tháng Mười vừa qua tại nhà thờ Thánh Hippolyte, quận 13 Paris (Pháp), thầy phó tế Phêrô Phạm Văn Dương, Dòng Anh Em Đức Mẹ Lên Trời, đã được truyền chức linh mục. Không có vấn đề chiếu cố hay thương cảm đối với thầy Dương. Câu hỏi cần phải trả lời là: “Thầy có đủ khả năng để trở thành một linh mục không?”

Xem thêm: Một tu sĩ khiếm thị được phong chức linh mục

Write comment (0 Comments)

Hai chị FMM khấn trọn đời

FMM khantrong 29092012Sáng ngày 29.9.2012, kính các Tổng Lãnh Thiên Thần, Hội Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ tổ chức Lễ Khấn Trọn Đời cho hai Nữ Tu (Têrêxa Nguyễn Giang Thủy, Lucia Lê Thị Kim Anh), tại Nhà nguyện Cộng đoàn Niềm Vui – Suối Dầu - Nha Trang.

Xem thêm: Hai chị FMM khấn trọn đời

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch