Tin Hiệp Thông: C. Mừng / Cầu Nguyện

Title Filter 

Display # 
# Article Title Date Author Hits
161 Đan viện Cát Minh Sài Gòn: Hồng ân vĩnh khấn 2011-07-29 Văn Chức 2450
162 Mừng Ngọc khánh Linh mục (1951-2011) Đức cha Alexis Phạm Văn Lộc 2011-07-22 GP Kontum 2077
163 Cuộc đời người nữ tu 107 tuổi 2011-07-15 Nt Nguyễn Thị Hiên, OP 1882
164 Kim Khánh Linh Mục của cha Anrê Đỗ Xuân Quế, OP và Tanila Hoàng Đắc Anh, OP 2011-07-05 Lm Phạm Bá Lãm 2775
165 Lễ Phong chức Linh mục ngày 29.6.2011 tại Tổng Giáo phận TPHCM 2011-07-02 WGPSG 1851
166 Kỉ niệm 40 năm Linh mục của Lm Trần Bình Trọng với tiểu sử và hình ảnh 2011-05-27 Ban Tổ Chức 5401
167 Kỉ niệm 12 năm Giám mục của Đức Cha BV Đọc và phong chức tân linh mục 2011-05-20 Lm Nguyễn Tuấn Hải 1636
168 Mừnh Kim khánh Linh mục Nguyễn Mạnh Đồng 2011-05-19 BBT/WGPCT 3407
169 Thánh lễ truyền chức linh mục cho thầy Giuse Nguyễn Văn Tĩnh 2011-04-18 Trang Tin GP Bắc Ninh 2060
170 Đại lễ mừng kính thánh Giuse - Bổn mạng giáo phận Thanh Hóa và phong chức phó tế 2011-03-21 BBT 2595
171 Đan Viện Cát Minh: 150 năm trên đất Sài Gòn 2011-03-20 WGPSG 11760
172 Xin cầu nguyện cho Cha Vũ Đức 2011-03-16 Lm Nguyễn An Ninh 2431
173 Đại lễ Kim Khánh Giám Mục Đức Cha Antôn Nguyễn Văn Thiện 2011-01-25 Lm Bùi Thượng Lưu 2609
174 Mừng lễ 69 năm Lm và tuổi trưòng thọ Lm Phạm Văn Quy 2011-01-10 Lm Phạm Bá Lãm 1903
175 Thánh Lễ vĩnh khấn của các nữ tu Dòng Thánh Phaolô thành Chartres 2011-01-02 Lm Giuse Nguyễn Tuấn Hải / GP Mỹ Tho 3167
176 Chúc Mừng Đại Thọ & Ngọc Khánh Lm Antôn Trần Văn Kiệm 2010-12-27 Msgr Phạm Văn Phương 2418
177 Kỷ niệm 40 năm Thụ Phong Linh Mục của Ðức Cha Bùi Văn Đọc 2010-12-22 Lm Nguyễn Tuấn Hải 2954
178 Trao ban và lãnh nhận chức Phó tế và Linh mục 2010-12-12 Vptd / Dòng Phanxicô 1915
179 Giáo phận Qui Nhơn: Lễ phong chức linh mục 2010-12-12 Ban TTVN GP Qui Nhơn 2326
180 Lễ kỉ niệm 75 năm thành lập CV Thừa sai và phong chức 10 tân Linh mục tại GP Kontum 2010-12-08 Anphong Nguyễn Hữu Long 2231

Page 9 of 11