Tin Hiệp Thông: C. Mừng / Cầu Nguyện

Title Filter 

Display # 
# Article Title Date Author Hits
161 Dòng nữ Lasan: Hồng ân thánh hiến 2011-08-15 Đinh Văn Phhương 1725
162 Khóa bồi dưỡng liên hội dòng Mến Thánh Giá Việt Nam, Lào, Campuchia 2011-08-05 Paul Ngọc K1 1848
163 Đan viện Cát Minh Sài Gòn: Hồng ân vĩnh khấn 2011-07-29 Văn Chức 2484
164 Mừng Ngọc khánh Linh mục (1951-2011) Đức cha Alexis Phạm Văn Lộc 2011-07-22 GP Kontum 2098
165 Cuộc đời người nữ tu 107 tuổi 2011-07-15 Nt Nguyễn Thị Hiên, OP 1933
166 Kim Khánh Linh Mục của cha Anrê Đỗ Xuân Quế, OP và Tanila Hoàng Đắc Anh, OP 2011-07-05 Lm Phạm Bá Lãm 2822
167 Lễ Phong chức Linh mục ngày 29.6.2011 tại Tổng Giáo phận TPHCM 2011-07-02 WGPSG 1878
168 Kỉ niệm 40 năm Linh mục của Lm Trần Bình Trọng với tiểu sử và hình ảnh 2011-05-27 Ban Tổ Chức 5454
169 Kỉ niệm 12 năm Giám mục của Đức Cha BV Đọc và phong chức tân linh mục 2011-05-20 Lm Nguyễn Tuấn Hải 1661
170 Mừnh Kim khánh Linh mục Nguyễn Mạnh Đồng 2011-05-19 BBT/WGPCT 3477
171 Thánh lễ truyền chức linh mục cho thầy Giuse Nguyễn Văn Tĩnh 2011-04-18 Trang Tin GP Bắc Ninh 2087
172 Đại lễ mừng kính thánh Giuse - Bổn mạng giáo phận Thanh Hóa và phong chức phó tế 2011-03-21 BBT 2629
173 Đan Viện Cát Minh: 150 năm trên đất Sài Gòn 2011-03-20 WGPSG 11843
174 Xin cầu nguyện cho Cha Vũ Đức 2011-03-16 Lm Nguyễn An Ninh 2452
175 Đại lễ Kim Khánh Giám Mục Đức Cha Antôn Nguyễn Văn Thiện 2011-01-25 Lm Bùi Thượng Lưu 2632
176 Mừng lễ 69 năm Lm và tuổi trưòng thọ Lm Phạm Văn Quy 2011-01-10 Lm Phạm Bá Lãm 1928
177 Thánh Lễ vĩnh khấn của các nữ tu Dòng Thánh Phaolô thành Chartres 2011-01-02 Lm Giuse Nguyễn Tuấn Hải / GP Mỹ Tho 3195
178 Chúc Mừng Đại Thọ & Ngọc Khánh Lm Antôn Trần Văn Kiệm 2010-12-27 Msgr Phạm Văn Phương 2449
179 Kỷ niệm 40 năm Thụ Phong Linh Mục của Ðức Cha Bùi Văn Đọc 2010-12-22 Lm Nguyễn Tuấn Hải 2993
180 Trao ban và lãnh nhận chức Phó tế và Linh mục 2010-12-12 Vptd / Dòng Phanxicô 1939

Page 9 of 11