Tin Hiệp Thông: C. Mừng / Cầu Nguyện

Title Filter 

Display # 
# Article Title Date Author Hits
161 Khóa bồi dưỡng liên hội dòng Mến Thánh Giá Việt Nam, Lào, Campuchia 2011-08-05 Paul Ngọc K1 1906
162 Đan viện Cát Minh Sài Gòn: Hồng ân vĩnh khấn 2011-07-29 Văn Chức 2545
163 Mừng Ngọc khánh Linh mục (1951-2011) Đức cha Alexis Phạm Văn Lộc 2011-07-22 GP Kontum 2137
164 Cuộc đời người nữ tu 107 tuổi 2011-07-15 Nt Nguyễn Thị Hiên, OP 2028
165 Kim Khánh Linh Mục của cha Anrê Đỗ Xuân Quế, OP và Tanila Hoàng Đắc Anh, OP 2011-07-05 Lm Phạm Bá Lãm 2892
166 Lễ Phong chức Linh mục ngày 29.6.2011 tại Tổng Giáo phận TPHCM 2011-07-02 WGPSG 1923
167 Kỉ niệm 40 năm Linh mục của Lm Trần Bình Trọng với tiểu sử và hình ảnh 2011-05-27 Ban Tổ Chức 5539
168 Kỉ niệm 12 năm Giám mục của Đức Cha BV Đọc và phong chức tân linh mục 2011-05-20 Lm Nguyễn Tuấn Hải 1712
169 Mừnh Kim khánh Linh mục Nguyễn Mạnh Đồng 2011-05-19 BBT/WGPCT 3572
170 Thánh lễ truyền chức linh mục cho thầy Giuse Nguyễn Văn Tĩnh 2011-04-18 Trang Tin GP Bắc Ninh 2125
171 Đại lễ mừng kính thánh Giuse - Bổn mạng giáo phận Thanh Hóa và phong chức phó tế 2011-03-21 BBT 2709
172 Đan Viện Cát Minh: 150 năm trên đất Sài Gòn 2011-03-20 WGPSG 12001
173 Xin cầu nguyện cho Cha Vũ Đức 2011-03-16 Lm Nguyễn An Ninh 2503
174 Đại lễ Kim Khánh Giám Mục Đức Cha Antôn Nguyễn Văn Thiện 2011-01-25 Lm Bùi Thượng Lưu 2673
175 Mừng lễ 69 năm Lm và tuổi trưòng thọ Lm Phạm Văn Quy 2011-01-10 Lm Phạm Bá Lãm 1975
176 Thánh Lễ vĩnh khấn của các nữ tu Dòng Thánh Phaolô thành Chartres 2011-01-02 Lm Giuse Nguyễn Tuấn Hải / GP Mỹ Tho 3269
177 Chúc Mừng Đại Thọ & Ngọc Khánh Lm Antôn Trần Văn Kiệm 2010-12-27 Msgr Phạm Văn Phương 2514
178 Kỷ niệm 40 năm Thụ Phong Linh Mục của Ðức Cha Bùi Văn Đọc 2010-12-22 Lm Nguyễn Tuấn Hải 3078
179 Trao ban và lãnh nhận chức Phó tế và Linh mục 2010-12-12 Vptd / Dòng Phanxicô 1991
180 Giáo phận Qui Nhơn: Lễ phong chức linh mục 2010-12-12 Ban TTVN GP Qui Nhơn 2421

Page 9 of 11