Sách

Đại lễ Truyền chức Linh mục khóa XI: "Sứ vụ linh mục tại vùng đất nghèo" (tại Gp Vinh)

1479181028.nv38 phó tế thuộc khóa XI Đại Chủng viện Vinh Thanh và một thầy dòng Đức Mẹ Lên Trời (AA) đã được Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp – Giám mục Giáo phận Vinh truyền chức linh mục vào ngày 14/11/2016 tại quảng trường Tòa Giám mục Xã Đoài.

Xem thêm: Đại lễ Truyền chức Linh mục khóa XI: "Sứ vụ linh mục tại vùng đất nghèo" (tại Gp Vinh)

Write comment (0 Comments)

Tổng Giáo phận Hà Nội có thêm 8 linh mục

10787__dat_tayWTGPHN – Hà nội ngày 19 tháng 10 năm 2016, vào lúc 9h sáng Đức Hồng Y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn đã truyền chức linh mục cho 8 thầy phó tế tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội.

Xem thêm: Tổng Giáo phận Hà Nội có thêm 8 linh mục

Write comment (0 Comments)

Hồng ân vĩnh khấn nữ Đan sĩ Đan Viện Cát Minh Huế

20161001_075750Đúng 06g00 sáng ngày 01.10.2016, trong ngày lễ kính thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su, tại Nhà Nguyện Đan Viện Carmel Huế, Cha Antôn Dương Quỳnh, Tổng Đại diện Tổng Giáo phận Huế,

Xem thêm: Hồng ân vĩnh khấn nữ Đan sĩ Đan Viện Cát Minh Huế

Write comment (0 Comments)

Thánh lễ truyền chức linh mục (Phát Diệm), 22-9-2016

Truuuyen_chuc_LmPD“ Linh Mục- hiện thân của Chúa Giêsu mục tử giàu lòng thương xót”. Lúc 8g30, ngày 22-09-2016, tại nhà thờ Chính tòa Phát Diệm, Đức Cha Giuse Nguyễn Năng, Giám mục giáo phận đã chủ tế Thánh Lễ phong chức linh cho sáu thày Phó tế:

Xem thêm: Thánh lễ truyền chức linh mục (Phát Diệm), 22-9-2016

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch