Sách

Lớp Tân Linh Mục vừa được phong chức tại Huế

19062010phongchucHuế ngày 19-06-2010: Phóng sự ảnh đặc biệt về 13 Tân Linh Mục

( 9 linh mục triều và 4 linh mục dòng)

vừa được phong chức tại Nhà Thờ Chính Toà Phú Cam.

Sau đây là hình ảnh một số tân linh mục trong ngày thụ phong:

Xem thêm: Lớp Tân Linh Mục vừa được phong chức tại Huế

Write comment (0 Comments)

Lễ Khấn Tạm và Khấn Trọn Đời tại Dòng Mến Thánh Giá Huế

v-mtg-94Phóng sự hình ảnh: Lễ Các Nữ Tu Khấn Tạm và Khấn Trọn Đời

tại Dòng Mến Thánh Giá Huế Ngày 18-06-2010

 1. Chuẩn bị đón Đức Tổng Giám Mục Huế

 2. Đoàn Rước tiến vào Nhà Thờ

Xem thêm: Lễ Khấn Tạm và Khấn Trọn Đời tại Dòng Mến Thánh Giá Huế

Write comment (0 Comments)

Lễ mừng kim khánh 50 năm linh mục của Lm Trần Quí Thiện

cha_thien_copyLễ mừng kim khánh 50 năm linh mục của Lm Trần Quí Thiện sẽ được tổ chúc

tại Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Richmond, Virginia.

Sau đây là vài dòng tiểu sử về Lm Gioakim Trần Quí Thiện:

-         20/10/1928: sinh tại Nam Định

-         19 60         : Thụ phong linh mục tại Sài gòn

-         1960-1965: Giáo xứ Thăng Long

-         1965-1975: Tuyên Úy Bộ Tổng Tham Mưu

-         1975-1988: Tù cải tạo.

Xem thêm: Lễ mừng kim khánh 50 năm linh mục của Lm Trần Quí Thiện

Write comment (0 Comments)

Lễ mừng Ngân khánh Đức Ông Phạm Xuân Thắng

DO_Thang_copyLễ mừng ngân khánh Đức Ông Giuse Phạm Xuân Thắng, Chánh xứ Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam thuộc Giáo Phận Richmond, và là cựu Chủ tịch Liên Đoàn Công Giáo VN tại Mỹ, được tổ chức vào Chúa Nhật, ngày 30 Tháng 05, 2010 tại Giáo xứ, 12500 Patterson Ave, Richmond, Virginia 23238. Sau Thánh lễ tạ ơn là tiệc mừng tại Hội Trường Giáo Xứ.

Xem thêm: Lễ mừng Ngân khánh Đức Ông Phạm Xuân Thắng

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch

Bình Luận / Comments

  • Anonymous said More
    quick news 4 weeks ago
  • Anonymous said More
    test 4 weeks ago