Tin Hiệp Thông: C. Mừng / Cầu Nguyện

Title Filter 

Display # 
# Article Title Date Author Hits
41 Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám Mục Phó giáo phận Xuân Lộc 2015-06-06 G Trần Đức Anh OP 736
42 Thánh lễ Truyền chức Linh mục (tại Nhà thờ Đức Bà) 30-5-2015 2015-06-03 Hồng Tuyến 1065
43 Thánh lễ tạ ơn Kim Khánh Lm của Đức Hồng y GB Phạm Minh Mẫn 2015-05-28 Thảo Qua & Linh Hữu 1014
44 Hồng ân Kim Khánh Linh mục Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ 2015-05-12 TT Hạt Hố Nai 6562
45 Mừng 40 năm Giám mục và 60 năm Linh mục của Đức Cha JB Bùi Tuần 2015-05-06 Vp/Gp Long Xuyên 870
46 Sáu Thày phó tế được truyền chức Linh mục (cho Gp Bắc Ninh) 2015-04-29 Tùng Lâm - Đức Tuyển 850
47 Lễ Truyền Chức Linh Mục Và Phó Tế (Dòng Phanxicô) 2015-04-18 VPTD 1384
48 Thánh lễ truyền chức tại Quảng Ngãi 2015-03-18 gpquinhon.org 924
49 Thánh lễ truyền chức Linh mục cho thầy phó tế Phêrô Phùng Ngọc Khẩn 2015-03-11 Jos. Trọng Tấn 1355
50 Thánh lễ Nhậm chức Tân Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế – cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích 2015-01-23 VRNs 1448
51 Tân Giám tỉnh Dòng Sa-lê Giêng Việt Nam 2015-2021. 2015-01-12 Lm Giuse Trần Hoà Hưng, SDB 909
52 Thánh lễ Tạ Ơn, làm phép và khánh thành Nhà Thờ giáo họ Đồng Nhân- giáo xứ Dưỡng Điềm 2014-12-19 CTV xứ Dưỡng Điềm 1085
53 Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục tại GP Phú Cường 28/11/2014 2014-12-04 Ban Truyền Thông 1137
54 Thánh lễ truyền chức linh mục (tại Gp Lạng Sơn- Cao Bằng) 2014-10-09 BTT 1218
55 Thánh lễ Truyền chức linh mục tại Giáo phận Hưng Hóa 2014-10-05 BBT GP Hưng Hoá 1131
56 Thánh lễ phong chức 19 Linh Mục tại GP. Ban Mê Thuột 2014-09-29 Anh Thư 1147
57 Lễ Tạ Ơn kỷ niệm 75 năm Dòng Nữ Tu Thừa Sai thánh Phê-rô Clever đến Toronto (1939-9/9/2014) 2014-09-13 David Trần 1834
58 Kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo xứ CTTĐVN / Arlington, Virginia, USA 2014-09-09 Lm Nguyễn Minh Tuấn OP 1962
59 Tỉnh Dòng Ngôi Lời VN: Thánh Lễ truyền chức linh mục cho 14 thầy Phó Tế 2014-09-03 BBT Học Viện Ngôi Lời 1802
60 Lễ mừng Kim khánh, Ngân khánh và Vĩnh khấn Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang 2014 2014-08-28 Hồng Hương 1378

Page 3 of 11