Sách

Ký sự: Thánh lễ truyền chức linh mục và mừng ngân khánh 25 năm linh mục Đức Cha giáo phận

40Sự kiện nổi bật nhất diễn ra vào ngày 09/ 06/ 2015 tại nhà thờ chính tòa Phát Diệm là Thánh lễ mừng ngân khánh 25 năm linh mục Đức cha Giuse Nguyễn Năng, Giám mục giáo phận.

Xem thêm: Ký sự: Thánh lễ truyền chức linh mục và mừng ngân khánh 25 năm linh mục Đức Cha giáo phận

Write comment (0 Comments)

Thánh lễ Truyền chức Linh mục (tại Nhà thờ Đức Bà) 30-5-2015

WGPSG -- “Mọi lời nói, việc làm của linh mục phải là lời loan báo Tin Mừng”. Vào lúc 8g30 thứ Bảy, ngày 30/05/2015, Đức Tổng Giám mục (TGM) Phaolô Bùi Văn Đọc đã phong chức linh mục cho 22 thầy Phó tế,

Xem thêm: Thánh lễ Truyền chức Linh mục (tại Nhà thờ Đức Bà) 30-5-2015

Write comment (0 Comments)

Thánh lễ tạ ơn Kim Khánh Lm của Đức Hồng y GB Phạm Minh Mẫn

“Biến mọi sự thành tình yêu nhờ tác động của Chúa Thánh Thần”, Đức Giám  mục (ĐGM) Phêrô Nguyễn Văn Khảm đã nói về xác tín của Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn (ĐHY) như thế,

Xem thêm: Thánh lễ tạ ơn Kim Khánh Lm của Đức Hồng y GB Phạm Minh Mẫn

Write comment (0 Comments)

Hồng ân Kim Khánh Linh mục Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ

032HỐ NAI - Lúc 10 giờ sáng ngày 10/05/2015, Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ, Nguyên Giám mục Giáo phận Phú Cường đã chủ tế Thánh lễ Tạ Ơn “50 năm Hồng ân Kim khánh Linh mục” của Ngài tại Giáo xứ Hà Nội, Hạt Hố Nai, Giáo phận Xuân Lộc

Xem thêm: Hồng ân Kim Khánh Linh mục Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch

Bình Luận / Comments

  • Anonymous said More
    quick news 4 weeks ago
  • Anonymous said More
    test 4 weeks ago