Tin Hiệp Thông: C. Mừng / Cầu Nguyện

Title Filter 

Display # 
# Article Title Date Author Hits
41 Ký sự: Thánh lễ truyền chức linh mục và mừng ngân khánh 25 năm linh mục Đức Cha giáo phận 2015-06-14 Đức Toàn 763
42 Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám Mục Phó giáo phận Xuân Lộc 2015-06-06 G Trần Đức Anh OP 796
43 Thánh lễ Truyền chức Linh mục (tại Nhà thờ Đức Bà) 30-5-2015 2015-06-03 Hồng Tuyến 1147
44 Thánh lễ tạ ơn Kim Khánh Lm của Đức Hồng y GB Phạm Minh Mẫn 2015-05-28 Thảo Qua & Linh Hữu 1123
45 Hồng ân Kim Khánh Linh mục Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ 2015-05-12 TT Hạt Hố Nai 6762
46 Mừng 40 năm Giám mục và 60 năm Linh mục của Đức Cha JB Bùi Tuần 2015-05-06 Vp/Gp Long Xuyên 952
47 Sáu Thày phó tế được truyền chức Linh mục (cho Gp Bắc Ninh) 2015-04-29 Tùng Lâm - Đức Tuyển 926
48 Lễ Truyền Chức Linh Mục Và Phó Tế (Dòng Phanxicô) 2015-04-18 VPTD 1511
49 Thánh lễ truyền chức tại Quảng Ngãi 2015-03-18 gpquinhon.org 999
50 Thánh lễ truyền chức Linh mục cho thầy phó tế Phêrô Phùng Ngọc Khẩn 2015-03-11 Jos. Trọng Tấn 1473
51 Thánh lễ Nhậm chức Tân Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế – cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích 2015-01-23 VRNs 1546
52 Tân Giám tỉnh Dòng Sa-lê Giêng Việt Nam 2015-2021. 2015-01-12 Lm Giuse Trần Hoà Hưng, SDB 982
53 Thánh lễ Tạ Ơn, làm phép và khánh thành Nhà Thờ giáo họ Đồng Nhân- giáo xứ Dưỡng Điềm 2014-12-19 CTV xứ Dưỡng Điềm 1191
54 Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục tại GP Phú Cường 28/11/2014 2014-12-04 Ban Truyền Thông 1213
55 Thánh lễ truyền chức linh mục (tại Gp Lạng Sơn- Cao Bằng) 2014-10-09 BTT 1308
56 Thánh lễ Truyền chức linh mục tại Giáo phận Hưng Hóa 2014-10-05 BBT GP Hưng Hoá 1207
57 Thánh lễ phong chức 19 Linh Mục tại GP. Ban Mê Thuột 2014-09-29 Anh Thư 1222
58 Lễ Tạ Ơn kỷ niệm 75 năm Dòng Nữ Tu Thừa Sai thánh Phê-rô Clever đến Toronto (1939-9/9/2014) 2014-09-13 David Trần 1985
59 Kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo xứ CTTĐVN / Arlington, Virginia, USA 2014-09-09 Lm Nguyễn Minh Tuấn OP 2059
60 Tỉnh Dòng Ngôi Lời VN: Thánh Lễ truyền chức linh mục cho 14 thầy Phó Tế 2014-09-03 BBT Học Viện Ngôi Lời 1940

Page 3 of 11