Sách

Thánh lễ truyền chức linh mục (tại Gp Lạng Sơn- Cao Bằng)

14Thánh lễ truyền chức Linh mục. Vào lúc 9g30 ngày 7 tháng 10 năm 2014, tại nhà thờ Chính Tòa giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng, Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân-Giám mục giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng đã truyền chức Linh mục cho thầy Phó tế Vinh-Sơn Vũ Văn Lễ.

Xem thêm: Thánh lễ truyền chức linh mục (tại Gp Lạng Sơn- Cao Bằng)

Write comment (0 Comments)

Thánh lễ Truyền chức linh mục tại Giáo phận Hưng Hóa

img_9636Đức cha Gioan Maria Vũ Tất truyền chức linh mục cho 8 Thầy phó tế tại nhà thờ Chính Tòa Sơn Lộc, tước hiệu thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, thuộc xã Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội, ngày 01.10.2014.

Xem thêm: Thánh lễ Truyền chức linh mục tại Giáo phận Hưng Hóa

Write comment (0 Comments)

Lễ Tạ Ơn kỷ niệm 75 năm Dòng Nữ Tu Thừa Sai thánh Phê-rô Clever đến Toronto (1939-9/9/2014)

Toronto, Ontario, Canada: Thứ Bảy 06/09/2014. Càng ngày hiệu ứng nhà kính và trái đất ấm dần thật đúng với Toronto. Những ngày mùa hè nóng bức lẽ ra đã qua đi và mùa thu se lạnh của tựu trường đã đến.

Xem thêm: Lễ Tạ Ơn kỷ niệm 75 năm Dòng Nữ Tu Thừa Sai thánh Phê-rô Clever đến Toronto (1939-9/9/2014)

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch