Sách

Lễ mừng Kim khánh, Ngân khánh và Vĩnh khấn Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang 2014

_MG_0773Sáng ngày 22-8-2014, trong niềm vui tạ ơn Thiên Chúa, Hội dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Giáo phận Nha Trang hân hoan mừng Lễ Vĩnh Khấn của 14 nữ tu lớp Quyên, Kim khánh khấn dòng của 2 nữ tu lớp Ngọc và Ngân khánh khấn dòng 5 nữ tu lớp Khánh.

Xem thêm: Lễ mừng Kim khánh, Ngân khánh và Vĩnh khấn Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang 2014

Write comment (0 Comments)

Giáo Xứ Đức Mẹ Việt Nam Hamilton, Ontario, Canada, mừng Đại Lễ Bổn Mạng

HAMILTON, Ontario, Canada: Sáng Chúa Nhật hôm nay mây trời xanh ngát, sương mờ buổi sớm lan tỏa trên mặt hồ Ontario và thành phố Hamilton vẫn đang êm đềm trong giấc ngủ.

Xem thêm: Giáo Xứ Đức Mẹ Việt Nam Hamilton, Ontario, Canada, mừng Đại Lễ Bổn Mạng

Write comment (0 Comments)

Lễ Tạ Ơn 40 Năm Linh Mục của Lm Giuse Trần Xuân Lãm (03/08/1974- 2&3/8/2014)

40namlmLam-1Toronto, Canada: Người xưa có nói; " Tứ thập như bất hoặc: 40 tuổi thì hiếu chuyện cuộc đời." Cha cố Giuse Trần Xuân Lãm đã phát biểu trong Thánh Lễ và tiệc mừng tạ ơn kỷ niệm 40 năm được thụ phong Linh Mục;

Xem thêm: Lễ Tạ Ơn 40 Năm Linh Mục của Lm Giuse Trần Xuân Lãm (03/08/1974- 2&3/8/2014)

Write comment (0 Comments)

Tân Giám Mục Giáo Phận Mỹ Tho: Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm

Dc_PheroKhamWHĐ (26.07.2014) – Phòng Báo chí Tòa Thánh, trong Công báo ra ngày hôm nay thứ Bảy 26 tháng Bảy 2014, ở mục “Miễn nhiệm và Bổ nhiệm”, đã loan tin:

Xem thêm: Tân Giám Mục Giáo Phận Mỹ Tho: Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch

Bình Luận / Comments

  • Anonymous said More
    quick news 4 weeks ago
  • Anonymous said More
    test 4 weeks ago