Tin Hiệp Thông: Phân Ưu / Cầu Nguyện

Title Filter 

Display # 
# Article Title Date Author Hits
101 Lm Nguyễn Đình Phong mới nhắm mắt lìa đời tại Bắc Thành, Nha Trang 2015-09-16 BTT /Gp Nha Trang 1667
102 Lm Phan Du Vịnh mới kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại Chí Hoà 2015-09-16 Lm Inhaxiô Hồ Văn Xuân 857
103 Lm Trần Nghị Lực mới ra đi vĩnh viễn tại Sterling, Virginia 2015-09-11 Tang Gia 4802
104 Lm Antôn Nguyễn Ngọc Bảo đã ra đi vĩnh viễn tại Oklahoma City, Oklahoma, USA 2015-08-20 Lm Giuse Phạm Bá Lãm 999
105 LM Khổng Năng Bao mới hoàn tất cuộc lữ hành trần thế tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch 2015-07-22 Lm Phạm Bá Lãm 1339
106 Lm Trần Ngọc Bích, CSsR mới ra đi mà không hẹn ngày trở về tại Houston, Texas 2015-07-22 VPPT/Dòng CCT 1264
107 Lm Hồ Văn Quý mới kết thúc cuộc lữ hành trần gian tại Huế 2015-07-20 Toà TGM Huế 851
108 Lm Lê Văn Ninh mới nhắm mắt lìa đời tạiVinh, Nghệ An 2015-07-14 Ban Tồ Chức 979
109 Lm. Ngô Minh Tân mới vĩnh biệt trần gian tại Giáo xứ Bình Lợi 2015-06-26 Inhaxiô Hồ Văn Xuân 991
110 Lm Trần Văn Định đã ra đi đột ngột vĩnh viễn tại Bệnh Viện Đa Khoa Lâm Đồng 2015-06-02 Toà Gm Đà Lạt 1664
111 Lm Trần Ngọc Bút mới tạ thế tại Bệnh Viện Bạch Mai, Hà Nội 2015-06-02 Lm Giuse Phạm Quốc Điềm 1093
112 Lm Phạm Hữu Nam (Thiện) vừa qua đời tại Sài Gòn 2015-05-27 VP Dòng CCT/VN 1268
113 Lm Hoàng Duy Thanh mới nhắm mắt lìa đời tại Bình Dương 2015-05-26 Lm Micae Lê Văn Khâm 854
114 Lm Nguyễn Hữu Bằng mới xuôi tay nằm xuống giã từ trần gian tại Long An 2015-05-21 Lm Inhaxiô Hồ Văn Xuân 878
115 Lm Lã Quang Hiệu mới qua đời tạI Chí Hoà 2015-05-19 Lm Inhaxiô Hồ Văn Xuân 956
116 Lm Mai Ngọc Dụ mới tạ thế tại Sài Gòn 2015-05-06 Lm Nguyễn Văn Soi 1383
117 Gm Huỳnh Văn Nghi đã ra vĩnh viễn tại Phan Thiết 2015-05-06 Toà Gm Phan Thiết 983
118 Lm Nguyễn Văn Việt đã nhắm mắt lìa đời tại Rạch Giá 2015-04-29 VP Toà Gm Long Xuyên 1372
119 Lm Nguyễn Quốc Hoàng đã ra đi vĩnh viễn tại Sài gòn 2015-04-28 Lm Hồ Văn Xuân 1223
120 Lm Nguyễn Phát mới ra đi mà không hẹn ngày về tại Vĩnh Long 2015-04-21 Văn Phòng Toà Gm Vĩnh Long 1310

Page 6 of 21