Lm Đoàn Duy Kiểm đã ra đi vĩnh viễn tại Hải Phòng

D.V._KiemCáo Phó: "Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống”. (Ga 11,25). Trong niềm tin vào Chúa Kitô tử nạn và phục sinh, Tòa Giám mục Hải Phòng trân trọng kính báo: Linh mục: Phê-rô Đoàn Văn Kiểm.

Xem thêm: Lm Đoàn Duy Kiểm đã ra đi vĩnh viễn tại Hải Phòng

Write comment (0 Comments)

Lm Đoàn Đình Bảng đã ra đi vĩnh viễn tại Mêhico

Được tin Linh mục Đoàn Đình Bảng, thánh danh Giuse đã qua đời 14 Tháng 05, 2017 trong chuyến hành hương tại Mehico, Mục Vụ Văn Bút cho thông báo ai tín này để độc giả cùng hiệp thông trong tâm tình phân ưu,

Xem thêm: Lm Đoàn Đình Bảng đã ra đi vĩnh viễn tại Mêhico

Write comment (0 Comments)

Lm Đoàn Phú Xuân đã hoàn tất cuộc lữ hành trần thế

Trong niềm hiệp thông phân ưu và cầu nguyện, Mục Vu Văn Bút cho đăng lại tin Cáo Phó, Chương Trình tang lễ và mấy dòng tiểu sử của Linh mục Đoàn Phú Xuân do Dòng Đồng Công Việt Nam sắp xếp để độc giả cùng thông hiệp.

Xem thêm: Lm Đoàn Phú Xuân đã hoàn tất cuộc lữ hành trần thế

Write comment (0 Comments)

Lm Đoàn Kim Hiền mới nằm xuống giã từ trần gian tại Qui Nhơn

cha-hienCáo Phó: Tòa Giám mục Qui Nhơn vô cùng thương tiếc báo tin Cha Gioa-kim Đoàn Kim Hiền, Thuộc hàng linh mục Giáo phận Qui Nhơn, đã qua đời vào lúc 13 giờ 55 ngày 22 tháng 01 năm 2015  tại Nhà Hưu Dưỡng Giáo Phận Qui Nhơn.

Xem thêm: Lm Đoàn Kim Hiền mới nằm xuống giã từ trần gian tại Qui Nhơn

Write comment (0 Comments)

Lm Đoàn Quang Báu đã ra đi mà không hẹn ngày về tại MIssouri, USA

DQ_BauR.I.P : Kính Báo: Văn phòng Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ xin chân trọng kính báo đến Cha Chủ Tịch Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam, và toàn thể Quý Linh Mục, Phó Tế, Tu Sĩ Nam Nữ và Toàn Thể Cộng Đoàn Dân Chúa tại Hoa Kỳ:

Xem thêm: Lm Đoàn Quang Báu đã ra đi mà không hẹn ngày về tại MIssouri, USA

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch