Tin Hiệp Thông: Phân Ưu / Cầu Nguyện

Title Filter 

Display # 
# Article Title Date Author Hits
101 Lm Trần Văn Định đã ra đi đột ngột vĩnh viễn tại Bệnh Viện Đa Khoa Lâm Đồng 2015-06-02 Toà Gm Đà Lạt 1575
102 Lm Trần Ngọc Bút mới tạ thế tại Bệnh Viện Bạch Mai, Hà Nội 2015-06-02 Lm Giuse Phạm Quốc Điềm 1030
103 Lm Phạm Hữu Nam (Thiện) vừa qua đời tại Sài Gòn 2015-05-27 VP Dòng CCT/VN 1186
104 Lm Hoàng Duy Thanh mới nhắm mắt lìa đời tại Bình Dương 2015-05-26 Lm Micae Lê Văn Khâm 808
105 Lm Nguyễn Hữu Bằng mới xuôi tay nằm xuống giã từ trần gian tại Long An 2015-05-21 Lm Inhaxiô Hồ Văn Xuân 822
106 Lm Lã Quang Hiệu mới qua đời tạI Chí Hoà 2015-05-19 Lm Inhaxiô Hồ Văn Xuân 907
107 Lm Mai Ngọc Dụ mới tạ thế tại Sài Gòn 2015-05-06 Lm Nguyễn Văn Soi 1317
108 Gm Huỳnh Văn Nghi đã ra vĩnh viễn tại Phan Thiết 2015-05-06 Toà Gm Phan Thiết 915
109 Lm Nguyễn Văn Việt đã nhắm mắt lìa đời tại Rạch Giá 2015-04-29 VP Toà Gm Long Xuyên 1306
110 Lm Nguyễn Quốc Hoàng đã ra đi vĩnh viễn tại Sài gòn 2015-04-28 Lm Hồ Văn Xuân 1154
111 Lm Nguyễn Phát mới ra đi mà không hẹn ngày về tại Vĩnh Long 2015-04-21 Văn Phòng Toà Gm Vĩnh Long 1257
112 Đ. Ô. Nguyễn Văn Tài mới nhắm mắt lìa đời tại Vĩnh Long 2015-04-21 Toà GM Vĩnh Long 940
113 Lm Nguyễn Hồng Giáo mới nằm xuống đáp lại tiếng gọi từ trên tại Thủ Đức 2015-04-07 VP Tỉng Dòng Phanxicô 1052
114 Lm Nguyễn Bá Chính mới nắm mắt lìa đời tại Bắc Ninh 2015-04-04 VP/Toà GM Bắc NInh 1001
115 Lm Đinh Quang Điện đã nằm xuống vĩnh biệt trần gian tại Phú Nhuận 2015-03-23 Lm Phạm Bá Lãm 1102
116 Lm Nguyễn Thanh Châu mới kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại Xuân Lộc 2015-02-26 VP Giáo Phận Xuân Lộc 1167
117 Lm Phan Văn Điển mới nằm xuống theo tiếng gọi từ Trời tại Nam Định 2015-02-18 Lm. Giuse Phạm Quốc Điêm 834
118 Lm Đào Văn Thiềng mới đáp lại tiếng Thiên Thần gõ cửa nhà linh hồn tại Thái Bình 2015-02-16 VP Toà GM Thái Bình 913
119 Lm Nguyễn Xuân Hóa đã kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại Nghệ An 2015-02-11 VP Toà GGM Vinh 1428
120 Lm Trương Xuân Thanh mới tạ thế tại Chợ Đũi, Sài Gòn 2015-02-11 VPGP Đà Nẵng 1426

Page 6 of 20