Tin Hiệp Thông: Phân Ưu / Cầu Nguyện

Title Filter 

Display # 
# Article Title Date Author Hits
101 Lm Nguyễn Bá Chính mới nắm mắt lìa đời tại Bắc Ninh 2015-04-04 VP/Toà GM Bắc NInh 940
102 Lm Đinh Quang Điện đã nằm xuống vĩnh biệt trần gian tại Phú Nhuận 2015-03-23 Lm Phạm Bá Lãm 1041
103 Lm Nguyễn Thanh Châu mới kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại Xuân Lộc 2015-02-26 VP Giáo Phận Xuân Lộc 1107
104 Lm Phan Văn Điển mới nằm xuống theo tiếng gọi từ Trời tại Nam Định 2015-02-18 Lm. Giuse Phạm Quốc Điêm 790
105 Lm Đào Văn Thiềng mới đáp lại tiếng Thiên Thần gõ cửa nhà linh hồn tại Thái Bình 2015-02-16 VP Toà GM Thái Bình 876
106 Lm Nguyễn Xuân Hóa đã kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại Nghệ An 2015-02-11 VP Toà GGM Vinh 1363
107 Lm Trương Xuân Thanh mới tạ thế tại Chợ Đũi, Sài Gòn 2015-02-11 VPGP Đà Nẵng 1344
108 Lm Đào Trọng Thanh đã đi vào thế giới vô hình tại Trà Vinh 2015-02-10 Đan Viện Phước Vinh 866
109 Lm Mai Đào Hiền mới nằm xuống vĩnh biệt trần gian tại Sydney, Úc Đại Lợi 2015-02-08 Tang Gia 9067
110 Lm Bùi Ngọc Hoàng mới kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại Văn Hải, Ninh Bình 2015-02-03 Toà Gm Phát Diệm 998
111 Lm Nguyễn Trung Hưng đã nhắm mắt lìa đời tại Gia Kiệm, Đồng Nai, VN 2015-01-30 VP Toà GM Xuân Lộc 1518
112 Lm Vũ Ngọc Thân mới ra đi vĩnh biệt trần gia tại Baton Rouge, Louisiana, USA 2015-01-29 Mục Vụ VăN Bút 9221
113 Lm Khuất Duy Linh, S.J. mới nhắm mắt lìa đời tại Việt Nam 2015-01-27 Dòng Tên VN 953
114 Lm Đoàn Kim Hiền mới nằm xuống giã từ trần gian tại Qui Nhơn 2015-01-22 Toà GM Qui Nhơn 1222
115 Lm Nguyễn Công Hoán mới ra đi vĩnh viễn tại Fresno, California 2015-01-21 Mục Vụ Văn Bút 1111
116 Đ.Ô. Lê Xuân Thượng mới ra đi đột ngột tạị Houston, Texas, USA 2015-01-16 Hội Đồng Mục Vụ 1833
117 Lm Trần Tấn Binh đã giã từ cõi thế tại Bình Dương 2015-01-07 Toà Gm PHú Cường 903
118 Lm Lê Ngọc Triêu đã ra đi vĩnh viễn tại An Giang. 2015-01-03 Mục Vụ Văn Bút 1090
119 Lm Đỗ Đức Phổ mới qua đời tại TP. HCM 2015-01-01 Lm Phêrô Nguyễn Đức Thắng 903
120 Lm Vũ Thanh Long mới ra đi đột ngột vĩnh viễn tại Thanh Hoá 2014-12-29 Gp Thanh Hoá 1149

Page 6 of 20