Tin Hiệp Thông: Phân Ưu / Cầu Nguyện

Title Filter 

Display # 
# Article Title Date Author Hits
101 Lm Hoàng Duy Thanh mới nhắm mắt lìa đời tại Bình Dương 2015-05-26 Lm Micae Lê Văn Khâm 792
102 Lm Nguyễn Hữu Bằng mới xuôi tay nằm xuống giã từ trần gian tại Long An 2015-05-21 Lm Inhaxiô Hồ Văn Xuân 801
103 Lm Lã Quang Hiệu mới qua đời tạI Chí Hoà 2015-05-19 Lm Inhaxiô Hồ Văn Xuân 883
104 Lm Mai Ngọc Dụ mới tạ thế tại Sài Gòn 2015-05-06 Lm Nguyễn Văn Soi 1281
105 Gm Huỳnh Văn Nghi đã ra vĩnh viễn tại Phan Thiết 2015-05-06 Toà Gm Phan Thiết 883
106 Lm Nguyễn Văn Việt đã nhắm mắt lìa đời tại Rạch Giá 2015-04-29 VP Toà Gm Long Xuyên 1264
107 Lm Nguyễn Quốc Hoàng đã ra đi vĩnh viễn tại Sài gòn 2015-04-28 Lm Hồ Văn Xuân 1121
108 Lm Nguyễn Phát mới ra đi mà không hẹn ngày về tại Vĩnh Long 2015-04-21 Văn Phòng Toà Gm Vĩnh Long 1226
109 Đ. Ô. Nguyễn Văn Tài mới nhắm mắt lìa đời tại Vĩnh Long 2015-04-21 Toà GM Vĩnh Long 915
110 Lm Nguyễn Hồng Giáo mới nằm xuống đáp lại tiếng gọi từ trên tại Thủ Đức 2015-04-07 VP Tỉng Dòng Phanxicô 1020
111 Lm Nguyễn Bá Chính mới nắm mắt lìa đời tại Bắc Ninh 2015-04-04 VP/Toà GM Bắc NInh 967
112 Lm Đinh Quang Điện đã nằm xuống vĩnh biệt trần gian tại Phú Nhuận 2015-03-23 Lm Phạm Bá Lãm 1068
113 Lm Nguyễn Thanh Châu mới kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại Xuân Lộc 2015-02-26 VP Giáo Phận Xuân Lộc 1131
114 Lm Phan Văn Điển mới nằm xuống theo tiếng gọi từ Trời tại Nam Định 2015-02-18 Lm. Giuse Phạm Quốc Điêm 808
115 Lm Đào Văn Thiềng mới đáp lại tiếng Thiên Thần gõ cửa nhà linh hồn tại Thái Bình 2015-02-16 VP Toà GM Thái Bình 892
116 Lm Nguyễn Xuân Hóa đã kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại Nghệ An 2015-02-11 VP Toà GGM Vinh 1392
117 Lm Trương Xuân Thanh mới tạ thế tại Chợ Đũi, Sài Gòn 2015-02-11 VPGP Đà Nẵng 1380
118 Lm Đào Trọng Thanh đã đi vào thế giới vô hình tại Trà Vinh 2015-02-10 Đan Viện Phước Vinh 889
119 Lm Mai Đào Hiền mới nằm xuống vĩnh biệt trần gian tại Sydney, Úc Đại Lợi 2015-02-08 Tang Gia 9131
120 Lm Bùi Ngọc Hoàng mới kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại Văn Hải, Ninh Bình 2015-02-03 Toà Gm Phát Diệm 1024

Page 6 of 20