Tin Hiệp Thông: Phân Ưu / Cầu Nguyện

Title Filter 

Display # 
# Article Title Date Author Hits
101 Lm Nguyễn Xuân Hóa đã kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại Nghệ An 2015-02-11 VP Toà GGM Vinh 1335
102 Lm Trương Xuân Thanh mới tạ thế tại Chợ Đũi, Sài Gòn 2015-02-11 VPGP Đà Nẵng 1322
103 Lm Đào Trọng Thanh đã đi vào thế giới vô hình tại Trà Vinh 2015-02-10 Đan Viện Phước Vinh 837
104 Lm Mai Đào Hiền mới nằm xuống vĩnh biệt trần gian tại Sydney, Úc Đại Lợi 2015-02-08 Tang Gia 8995
105 Lm Bùi Ngọc Hoàng mới kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại Văn Hải, Ninh Bình 2015-02-03 Toà Gm Phát Diệm 974
106 Lm Nguyễn Trung Hưng đã nhắm mắt lìa đời tại Gia Kiệm, Đồng Nai, VN 2015-01-30 VP Toà GM Xuân Lộc 1486
107 Lm Vũ Ngọc Thân mới ra đi vĩnh biệt trần gia tại Baton Rouge, Louisiana, USA 2015-01-29 Mục Vụ VăN Bút 9141
108 Lm Khuất Duy Linh, S.J. mới nhắm mắt lìa đời tại Việt Nam 2015-01-27 Dòng Tên VN 929
109 Lm Đoàn Kim Hiền mới nằm xuống giã từ trần gian tại Qui Nhơn 2015-01-22 Toà GM Qui Nhơn 1191
110 Lm Nguyễn Công Hoán mới ra đi vĩnh viễn tại Fresno, California 2015-01-21 Mục Vụ Văn Bút 1086
111 Đ.Ô. Lê Xuân Thượng mới ra đi đột ngột tạị Houston, Texas, USA 2015-01-16 Hội Đồng Mục Vụ 1798
112 Lm Trần Tấn Binh đã giã từ cõi thế tại Bình Dương 2015-01-07 Toà Gm PHú Cường 876
113 Lm Lê Ngọc Triêu đã ra đi vĩnh viễn tại An Giang. 2015-01-03 Mục Vụ Văn Bút 1059
114 Lm Đỗ Đức Phổ mới qua đời tại TP. HCM 2015-01-01 Lm Phêrô Nguyễn Đức Thắng 882
115 Lm Vũ Thanh Long mới ra đi đột ngột vĩnh viễn tại Thanh Hoá 2014-12-29 Gp Thanh Hoá 1117
116 Lm Dư Tác Thiện mới nằm xuống giã từ trần gian tại Chí Hoà 2014-12-26 Lm Inhaxiô Hồ Văn Xuân 3590
117 Lm Nguyễn Quý Hải mới ra đi vĩnh viễn tại Phan Thiết 2014-12-21 Lm Giuse Nguyễn Văn Soi 978
118 Lm Nguyễn Minh Luân đã vĩnh biệt gian gian tại Đà Lạt 2014-12-15 Toà Gm Đà Lạt 1160
119 Lm Nguyễn Ngọc Lưu đã nằm ngủ giấc triền miên tại Louisiana, USA 2014-12-05 Tu Đoàn Nhà Chúa 815
120 Lm Trịnh Quang Cảnh mới tạ thế tại Bà Rịa 2014-12-03 Gđ linh tông & huyết tộc 913

Page 6 of 19