Lm Đoàn Kim Hiền mới nằm xuống giã từ trần gian tại Qui Nhơn

cha-hienCáo Phó: Tòa Giám mục Qui Nhơn vô cùng thương tiếc báo tin Cha Gioa-kim Đoàn Kim Hiền, Thuộc hàng linh mục Giáo phận Qui Nhơn, đã qua đời vào lúc 13 giờ 55 ngày 22 tháng 01 năm 2015  tại Nhà Hưu Dưỡng Giáo Phận Qui Nhơn.

Xem thêm: Lm Đoàn Kim Hiền mới nằm xuống giã từ trần gian tại Qui Nhơn

Write comment (0 Comments)

Lm Đoàn Phú Xuân đã hoàn tất cuộc lữ hành trần thế

Trong niềm hiệp thông phân ưu và cầu nguyện, Mục Vu Văn Bút cho đăng lại tin Cáo Phó, Chương Trình tang lễ và mấy dòng tiểu sử của Linh mục Đoàn Phú Xuân do Dòng Đồng Công Việt Nam sắp xếp để độc giả cùng thông hiệp.

Xem thêm: Lm Đoàn Phú Xuân đã hoàn tất cuộc lữ hành trần thế

Write comment (0 Comments)

Lm Đoàn Thanh Dũng, DCCT mới từ trần tại Pháp

Cha_DUNGThánh lễ an táng cha Barnabê Đoàn Thanh Dũng

VRNs (21.07.2011) – Paris 20/07/2011 – Sáng nay, vào lúc 8 giờ 45, ngày 20.07.2011, tại bệnh viện Cochin, cùng với sự hiện diện của Cha Giám Tỉnh Lyon-Paris, anh em DCCT Việt Nam tại Pháp và những người thân của cha Barnabê, cha Giuse Nguyễn Tiến Lãng đã chủ sự nghi thức tẩm liệm cho cha Barnabe.

Trước khi nắp quan tài được đóng lại, mọi người hiện diện đều có cảm nhận cha Barnabe như đang chìm sâu trong giấc ngủ, vì sắc diện không mấy thay đổi.

Sau đó, linh cữu được đưa về nhà nguyện của tu viện Các Sơ Dòng Thăm Viếng (số 68, đại lộ Denfert Rochereau, quận 14).

Xem thêm: Lm Đoàn Thanh Dũng, DCCT mới từ trần tại Pháp

Write comment (0 Comments)

Lm Đoàn Quang Báu đã ra đi mà không hẹn ngày về tại MIssouri, USA

DQ_BauR.I.P : Kính Báo: Văn phòng Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ xin chân trọng kính báo đến Cha Chủ Tịch Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam, và toàn thể Quý Linh Mục, Phó Tế, Tu Sĩ Nam Nữ và Toàn Thể Cộng Đoàn Dân Chúa tại Hoa Kỳ:

Xem thêm: Lm Đoàn Quang Báu đã ra đi mà không hẹn ngày về tại MIssouri, USA

Write comment (0 Comments)

Lm Đoàn Văn Lữ mới ra đi vĩnh viễn tại Khánh Hoà

damiano_doanvanluAI TÍN. Văn phòng Tỉnh Dòng Thánh Phanxicô Atxidi xin kính báo: Cha MARIA ĐAMIEN ĐOÀN VĂN LỮ

Sinh ngày 22.01.1934, tại Mỹ Dụ - Nghệ An, Thuộc Tu viện Phanxicô Thanh Hải, Nha Trang

Được Chúa gọi về: lúc 9g00 sáng, ngày 07.08.2011 Tại Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Khánh Hoà

Nghi thức tẩm liệm: vào lúc 19g00 ngày 07.08.2011

Thánh lễ an táng được cử hành:

Vào lúc 8g00 sáng, Thứ Ba, ngày 09.08.2011

Tại Nhà thờ Giáo xứ Vĩnh Phước, Nha Trang do Đức Giám Mục Giuse Võ Đức Minh chủ tế.

Nghi thức Tiễn biệt và An táng do cha Giám Tỉnh chủ sự.

Xem thêm: Lm Đoàn Văn Lữ mới ra đi vĩnh viễn tại Khánh Hoà

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch