Lm Lê Anh Vững đã ra đi vĩnh viễn tại California

securedownloadCÁO PHÓ

Chúng con/tôi thành kính báo tin cùng quí Đức Cha, quí Đức Ông, quí Cha, quí Tu sĩ Nam Nữ, quí Ông Bà, cùng toàn thể Dân Chúa, quí hội đoàn, cùng quí thân bằng quyến thuộc và quí bạn hữu xa gần là con, cháu, anh cûa chúng tôi

Linh mục Phao-lô Maria LÊ ANH VỮNG, SVD

Sinh ngày 10 tháng 5 năm 1950

Tại Đồng Lâm, Vïnh Linh, Việt Nam

Được Chúa gọi về ngày 7 tháng 6 Năm 2010  lúc 1 giờ 40 sáng

Tại Dòng Ngôi Lời, Riverside, California, USA.

Xem thêm: Lm Lê Anh Vững đã ra đi vĩnh viễn tại California

Write comment (0 Comments)

Lm Lê Dương Tân mới tạ thế tại Cần Thơ

Cha20Tan

Cáo phó: Tòa Giám Mục Cần Thơ Kính báo: Cha  Augustinô Lê Dương Tân 

Sinh năm 1939 – Thụ phong Linh Mục năm 1969

Đã được  Chúa gọi về lúc 9g30 ngày Thứ Năm 07/04/2011

Hưởng thọ 72 tuổi với 42 năm Linh Mục

Thánh lễ an táng sẽ được cử hành vào 9g sáng ngày Thứ Bảy 09/04/2011

Tại Nhà Hưu Linh Mục Cần Thơ, 22/5 Tầm Vu, Xuân Khánh, Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Xin quý cha trong giáo phận dâng 3 lễ cho cha Augustinô

và thông báo cho giáo dân cầu lễ trong 3 Chúa Nhật liên liếp.

Xem thêm: Lm Lê Dương Tân mới tạ thế tại Cần Thơ

Write comment (0 Comments)

Lm Lê Hướng, SDB đã nhắm mắt lìa đời tại Đà Lạt

0404ChaIsidoreLeHuongSDBTrong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, Cộng Thể Hậu Tập Viện Don Rua Đà Lạt xin kính báo: Linh Mục ISIĐÔRÔ LÊ HƯỚNG, SDB. Sinh ngày 1 tháng 2 năm 1926 tại Kim Sơn – Ninh Bình.

Xem thêm: Lm Lê Hướng, SDB đã nhắm mắt lìa đời tại Đà Lạt

Write comment (0 Comments)

Lm Lê Đình Khôi đã nhắm mắt lìa đời tại Chí Hoà

Lm_Le_Dinh_Khoi-1Ai Tín: “Thầy là Sự Sống Lại và là Sự Sống” (Ga 11, 2). Tòa Tổng Giám Mục Huế trân trọng báo tin: Cố Linh mục Phêrô Lê Đình Khôi. Sinh ngày 17 tháng 10 năm 1937 tại Đại Lộc, Quảng Trị. Đã qua đời lúc 3 giờ 45 ngày 25 tháng 7 năm 2013, tại Giáo xứ Chí Hoà, Sài Gòn. Hưởng thọ 76 tuổi, 43 năm linh mục.

Xem thêm: Lm Lê Đình Khôi đã nhắm mắt lìa đời tại Chí Hoà

Write comment (0 Comments)

Lm Lê Minh Châu mới qua đời tại Sài Gòn

Mattheu_Le_Minh_ChauCáo phó: Oremus Pro Defunctis. Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Toà Tổng Giám Mục Thành phố Hồ Chí Minh kính báo: Linh mục Matthêu LÊ MINH CHÂU, sinh ngày 13 tháng 09 năm 1932 tại Bình Dương.

Xem thêm: Lm Lê Minh Châu mới qua đời tại Sài Gòn

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch