Tin Hiệp Thông: Phân Ưu / Cầu Nguyện

Title Filter 

Display # 
# Article Title Date Author Hits
141 Lm Đinh Cao Tùng đã ra đi tại TP HCM mà không hẹn ngày trở lại 2014-07-23 Lm Inhaxiô Hồ Văn Xuân 1433
142 Lm Lê Quang Diễn nhắm mắt lìa đời tại Phan Thiết 2014-07-23 Lm Giuse Nguyễn Văn Soi 1104
143 Lm Trần Hoà đã giã từ trần thế tại Bệnh Viện Long Khánh 2014-07-07 Lm Giuse Lê Vinh Hiển 1221
144 Lm Phạm Quang Hưng đã nằm xuống giã từ trần gian tại Thủ Đầu Một 2014-07-01 Lm Lê Văn Khâm 1060
145 Lm Trần Mình Hiển đã vĩnh biệt trần gian tại Chu Hải 2014-06-20 Hội Lm Xuân Bích 1469
146 Lm Nguyễn Công Phú mới nhắm mắt lìa đời tại Nha Trang 2014-06-18 Toà GM Nha Trang 1614
147 Lm Hoàng Bình Thuận đã ra đi vĩnh viễn 2014-06-18 Ts Ngô Sĩ Đình, OP 972
148 Lm Trần Phúc Nhân mới ra đi mà không hẹn ngày về 2014-06-14 Toà TGM Sài Gòn 1156
149 Lm Nguyễn Hữu Huân đã nhắm mắt lìa đời 2014-06-04 Lm Lê Văn Khâm 1474
150 Lm Vũ Văn Hanh tử nạn trong một tai nạn giao thông tại Thái Lan 2014-06-03 Giuse Ngô Sĩ Đình, OP 1140
151 Lm Trần Quang Điềm đã ra đi vĩnh viễn tại California 2014-05-28 Liên Đoàn CGVN/HK 1385
152 Lm. Phạm Minh Công đã nhắm mắt lìa đời tại Bùi Chu 2014-05-25 Lm Inhaxiô Hồ Văn Xuân 985
153 Lm Nguyễn Văn Chính đã ra đi vĩnh viễn tại Bệnh Viện Long Mỹ 2014-05-22 BBT/WCT 1375
154 Lm Dương Đức Sơn, MF đã nhắm mắt lìa đời tại Thủ Đầu Một 2014-05-22 Lm Micae Hoàng Đô Đốc, MF 1464
155 Đ.Ô. Bùi Văn Cẩm đã nằm xuống giã từ trần thế 2014-05-21 Đ.Ô. Nguyễn Phúc Hạnh 987
156 Lm Nguyễn Nam Bắc đã nằm xuống giã từ trần gian tại Lạc Lâm 2014-05-11 Toà GM Đà Lạt 1250
157 Lm Nguyễn Văn Nghị mới nhắm mắt lìa đời tại Hà Tiên 2014-05-01 VP Toà GM Long Xuyên 987
158 Lm Khổng Quốc Hùng, C.S.J.B. đã ra đi vĩnh viễn tại New York 2014-04-30 Tang Quyến 1120
159 Lm Nguyễn Ngọc Đẹp đã ra đi tại Mỹ Tho mà không hẹn ngày trở lại 2014-04-23 Toà Gm Mĩ Tho 978
160 Lm Nguyễn Văn Phủ mới nằm xuống giã từ trần gian tại Vĩnh Trị 2014-04-20 VP Toà GM/HN 1026

Page 8 of 20