Tin Hiệp Thông: Phân Ưu / Cầu Nguyện

Title Filter 

Display # 
# Article Title Date Author Hits
141 Lm Nguyễn Ngọc Lưu đã nằm ngủ giấc triền miên tại Louisiana, USA 2014-12-05 Tu Đoàn Nhà Chúa 902
142 Lm Trịnh Quang Cảnh mới tạ thế tại Bà Rịa 2014-12-03 Gđ linh tông & huyết tộc 1015
143 Lm Nguyễn Công Minh mới nhắm mắt lìa đời tại Techny, Illinois, USA 2014-11-19 Lm Võ Tá Đề 1076
144 Lm Trần Thế Huy mới ra đi bất ngờ vĩnh viễn tại biển Vũng Tàu 2014-11-09 Toà GM Bà Rịa 1629
145 Lm Nguyễn Văn Vẻ mới vĩnh biệt trần gian tại Vĩnh Long 2014-11-06 Toà GM Vĩnh Long 925
146 Lm Bùi Xuân Lưỡng mới nghỉ giấc triền miên tại Los Angeles, California, USA 2014-10-24 Mục Vụ Văn Bút 1132
147 Lm Hoàng Văn Thiên mới ra đi giã từ trần gian tại Arlington, Virginia, USA 2014-10-18 Mục Vụ Văn Bút 4248
148 Lm Lê Minh Châu mới qua đời tại Sài Gòn 2014-09-21 Lm Inhaxiô Hồ Văn Xuân 1537
149 Lm Bùi Văn Huyên mới tạ thế tại Hà Tĩnh 2014-09-21 VP Toà GM Vinh 1301
150 Lm Vũ Hùng Tôn mới nằm xuống mà không ai đánh thức nổi tại Portland, Oregon, USA 2014-09-13 Tang Quyến 11662
151 Lm Dương Văn Mỹ mới ra đi mà không hẹn ngày về tại Gò Vấp 2014-09-04 Tang Gia-Quyến Thuộc 1274
152 Lm Nguyễn Văn Bình mới giã từ trần thế tại Hố Nai 2014-08-26 Gm Nguyễn Chu Trinh 1060
153 Gm Nguyễn Thanh Hoan đã ra đi vĩnh viễn tại Phan Thiết 2014-08-18 Lm Giuse Nguyễn Văn Soi 1098
154 Lm Đoàn Quang Báu đã ra đi mà không hẹn ngày về tại MIssouri, USA 2014-08-02 Lm Phillip M. Đỗ Thanh Cao, CMC 1320
155 Lm Đặng Văn Quy đã ra đi vĩnh viễn tại Hố Nai 2014-07-31 Toà GM Hải Phòng 1195
156 Lm Đinh Cao Tùng đã ra đi tại TP HCM mà không hẹn ngày trở lại 2014-07-23 Lm Inhaxiô Hồ Văn Xuân 1528
157 Lm Lê Quang Diễn nhắm mắt lìa đời tại Phan Thiết 2014-07-23 Lm Giuse Nguyễn Văn Soi 1169
158 Lm Trần Hoà đã giã từ trần thế tại Bệnh Viện Long Khánh 2014-07-07 Lm Giuse Lê Vinh Hiển 1295
159 Lm Phạm Quang Hưng đã nằm xuống giã từ trần gian tại Thủ Đầu Một 2014-07-01 Lm Lê Văn Khâm 1125
160 Lm Trần Mình Hiển đã vĩnh biệt trần gian tại Chu Hải 2014-06-20 Hội Lm Xuân Bích 1581

Page 8 of 20