Tin Hiệp Thông: Phân Ưu / Cầu Nguyện

Title Filter 

Display # 
# Article Title Date Author Hits
141 Lm Nguyễn Văn Vẻ mới vĩnh biệt trần gian tại Vĩnh Long 2014-11-06 Toà GM Vĩnh Long 899
142 Lm Bùi Xuân Lưỡng mới nghỉ giấc triền miên tại Los Angeles, California, USA 2014-10-24 Mục Vụ Văn Bút 1096
143 Lm Hoàng Văn Thiên mới ra đi giã từ trần gian tại Arlington, Virginia, USA 2014-10-18 Mục Vụ Văn Bút 4134
144 Lm Lê Minh Châu mới qua đời tại Sài Gòn 2014-09-21 Lm Inhaxiô Hồ Văn Xuân 1504
145 Lm Bùi Văn Huyên mới tạ thế tại Hà Tĩnh 2014-09-21 VP Toà GM Vinh 1265
146 Lm Vũ Hùng Tôn mới nằm xuống mà không ai đánh thức nổi tại Portland, Oregon, USA 2014-09-13 Tang Quyến 11508
147 Lm Dương Văn Mỹ mới ra đi mà không hẹn ngày về tại Gò Vấp 2014-09-04 Tang Gia-Quyến Thuộc 1246
148 Lm Nguyễn Văn Bình mới giã từ trần thế tại Hố Nai 2014-08-26 Gm Nguyễn Chu Trinh 1038
149 Gm Nguyễn Thanh Hoan đã ra đi vĩnh viễn tại Phan Thiết 2014-08-18 Lm Giuse Nguyễn Văn Soi 1077
150 Lm Đoàn Quang Báu đã ra đi mà không hẹn ngày về tại MIssouri, USA 2014-08-02 Lm Phillip M. Đỗ Thanh Cao, CMC 1291
151 Lm Đặng Văn Quy đã ra đi vĩnh viễn tại Hố Nai 2014-07-31 Toà GM Hải Phòng 1162
152 Lm Đinh Cao Tùng đã ra đi tại TP HCM mà không hẹn ngày trở lại 2014-07-23 Lm Inhaxiô Hồ Văn Xuân 1494
153 Lm Lê Quang Diễn nhắm mắt lìa đời tại Phan Thiết 2014-07-23 Lm Giuse Nguyễn Văn Soi 1144
154 Lm Trần Hoà đã giã từ trần thế tại Bệnh Viện Long Khánh 2014-07-07 Lm Giuse Lê Vinh Hiển 1271
155 Lm Phạm Quang Hưng đã nằm xuống giã từ trần gian tại Thủ Đầu Một 2014-07-01 Lm Lê Văn Khâm 1099
156 Lm Trần Mình Hiển đã vĩnh biệt trần gian tại Chu Hải 2014-06-20 Hội Lm Xuân Bích 1543
157 Lm Nguyễn Công Phú mới nhắm mắt lìa đời tại Nha Trang 2014-06-18 Toà GM Nha Trang 1679
158 Lm Hoàng Bình Thuận đã ra đi vĩnh viễn 2014-06-18 Ts Ngô Sĩ Đình, OP 1015
159 Lm Trần Phúc Nhân mới ra đi mà không hẹn ngày về 2014-06-14 Toà TGM Sài Gòn 1197
160 Lm Nguyễn Hữu Huân đã nhắm mắt lìa đời 2014-06-04 Lm Lê Văn Khâm 1541

Page 8 of 20