Lm Lê Ngọc Triêu đã ra đi vĩnh viễn tại An Giang.

Le_NgocTrieuNăm phát hành cuốn Kỉ Yếu La Vang 2006 tại Mĩ, thì Linh Mục Lê Ngọc Triêu mới về hưu tại Pittsburgh, Pennsylvannia, rồi sau đó về hưu tại Viêt Nam.

Xem thêm: Lm Lê Ngọc Triêu đã ra đi vĩnh viễn tại An Giang.

Write comment (0 Comments)

Lm Lê Như Hảo đã vĩnh biệt trần thế tại Đà Nẵng

Cha20Le20Nhu20HaoTrong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh,  Toà Giám mục Đà Nẵng kính thông báo:

Cha Phêrô Lê Như Hảo, Linh mục Giáo phận Đà Nẵng, Sau một thời gian ngã bệnh nặng, đã được Chúa gọi về

lúc 22g10 ngày 31 tháng 01 năm 2012  tại Tòa Giám mục Giáo phận Đà Nẵng.

Xem thêm: Lm Lê Như Hảo đã vĩnh biệt trần thế tại Đà Nẵng

Write comment (0 Comments)

Lm Lê Quý Đức mới kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại Đà Nẵng

LQ_DUCĐược tin Linh mục Lê Quý Đức mới kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại Đà Nẵng, Mục Vụ Văn Bút cho đăng lại tin Cáo Phó, mấy dòng tiểu sử và chương trình lễ an táng,

Xem thêm: Lm Lê Quý Đức mới kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại Đà Nẵng

Write comment (0 Comments)

Lm Lê Quang Diễn nhắm mắt lìa đời tại Phan Thiết

cha-dienCáo Phó: "Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi" (Tv 22,1). Kính báo cùng Quí Đức Cha, Quí Cha, Quí Tu Sĩ Nam Nữ và Anh Chị Em Giáo Dân:

Xem thêm: Lm Lê Quang Diễn nhắm mắt lìa đời tại Phan Thiết

Write comment (0 Comments)

Lm Lê Sơn Hà mới từ biệt cõi thế tại California

LeSonHANhận được ai tín Linh mục Phêrô Lê Sơn Hà mới qua đời tại Canoga Park, California,Thứ Tư 26 Tháng 10, 2016, Mục Vụ Văn Bút cho đăng lại Chương trình Cầu Nguyện và Lễ  An táng để độc giả cùng thông hiệp trong tâm tình và lời cầu nguyện cho Linh hồn Cha Phêrô.

Xem thêm: Lm Lê Sơn Hà mới từ biệt cõi thế tại California

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch