Tin Hiệp Thông: Phân Ưu / Cầu Nguyện

Title Filter 

Display # 
# Article Title Date Author Hits
141 Lm Trần Phúc Nhân mới ra đi mà không hẹn ngày về 2014-06-14 Toà TGM Sài Gòn 1136
142 Lm Nguyễn Hữu Huân đã nhắm mắt lìa đời 2014-06-04 Lm Lê Văn Khâm 1441
143 Lm Vũ Văn Hanh tử nạn trong một tai nạn giao thông tại Thái Lan 2014-06-03 Giuse Ngô Sĩ Đình, OP 1112
144 Lm Trần Quang Điềm đã ra đi vĩnh viễn tại California 2014-05-28 Liên Đoàn CGVN/HK 1348
145 Lm. Phạm Minh Công đã nhắm mắt lìa đời tại Bùi Chu 2014-05-25 Lm Inhaxiô Hồ Văn Xuân 957
146 Lm Nguyễn Văn Chính đã ra đi vĩnh viễn tại Bệnh Viện Long Mỹ 2014-05-22 BBT/WCT 1343
147 Lm Dương Đức Sơn, MF đã nhắm mắt lìa đời tại Thủ Đầu Một 2014-05-22 Lm Micae Hoàng Đô Đốc, MF 1439
148 Đ.Ô. Bùi Văn Cẩm đã nằm xuống giã từ trần thế 2014-05-21 Đ.Ô. Nguyễn Phúc Hạnh 969
149 Lm Nguyễn Nam Bắc đã nằm xuống giã từ trần gian tại Lạc Lâm 2014-05-11 Toà GM Đà Lạt 1220
150 Lm Nguyễn Văn Nghị mới nhắm mắt lìa đời tại Hà Tiên 2014-05-01 VP Toà GM Long Xuyên 961
151 Lm Khổng Quốc Hùng, C.S.J.B. đã ra đi vĩnh viễn tại New York 2014-04-30 Tang Quyến 1098
152 Lm Nguyễn Ngọc Đẹp đã ra đi tại Mỹ Tho mà không hẹn ngày trở lại 2014-04-23 Toà Gm Mĩ Tho 952
153 Lm Nguyễn Văn Phủ mới nằm xuống giã từ trần gian tại Vĩnh Trị 2014-04-20 VP Toà GM/HN 1003
154 Lm Trần Đức Dậu mới giã từ trần gian 2014-04-15 Lm Giuse Trần Đình Phúc, SDB 1100
155 Lm Trần Phương Phi đã ra đi mà không hẹn ngày về tại Phú Nhuận 2014-03-26 Nt Mađalêna Trần Thị Chuộng 1542
156 Lm Nguyễn Hoàng Trí đã nằm xuống giã từ trần gian 2014-03-25 Toà Gm Qui Nhơn 3052
157 Lm Trần Quang Trung đã ra đi bất ngờ tại Cần Thơ 2014-03-15 VP TGM Long Xuyên 1108
158 Lm Nguyễn Đức Thịnh đã ra đi mà không hẹn ngày trở lại 2014-03-11 VP TGM Long Xuyên 1094
159 Lm Nguyễn Văn Bích đã rời cõi thế tại Đức Quốc 2014-03-07 Lm Stêphanô Bùi Thượng Lưu 1300
160 Lm Trịnh Đình Trang đã ra đi vĩnh viễn tại Bùi Chu 2014-03-04 Toà GM Bùi Chu 1050

Page 8 of 19