Lm Mai Hứa đã qua đời tại Khánh Hoà

cha_huaCáo phó: Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, Tòa Giám Mục Nha Trang xin báo tin: Linh mục Augustinô Mai Hứa, Hạt Trưởng Giáo Hạt Diên Khánh, Quản xứ Cây Vông, qua đời lúc 16g50 ngày 17/2/2013 tại Nhà xứ Cây Vông (xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa),

Giáo phận Nha Trang, hưởng thọ 65 tuổi, 22 năm linh mục.

Xem thêm: Lm Mai Hứa đã qua đời tại Khánh Hoà

Write comment (0 Comments)

Lm Mai Ngọc Dụ mới tạ thế tại Sài Gòn

cha-du_copy

Cáo Phó: "Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi" (Tv 22,1). Toà Giám Mục Phan Thiết Kính báo cùng Quí Đức Cha, Quí Cha, Quí Tu Sĩ Nam Nữ và Anh Chị Em Giáo Dân:

Xem thêm: Lm Mai Ngọc Dụ mới tạ thế tại Sài Gòn

Write comment (0 Comments)

Lm Mai Ngọc Lợi mới nằm xuống bất động tại Kontum

co_loi

Được tin buồn Linh mục Đa Minh Mai Ngọc Lợi, là bào huynh của Đức Cha Mai Thanh Lương, mới qua đời tại Kontum, Ban Biên Tập và Ban Điều Hàng Mục Vụ Văn Bút xin gửi lời phân ưu

Xem thêm: Lm Mai Ngọc Lợi mới nằm xuống bất động tại Kontum

Write comment (0 Comments)

Lm Mai Trần Huynh đã nhắm mắt lìa đời tại Thái Bình

Jos-Mai-Tran-Huynh.jpg.ashx

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Toà Giám Mục Thái Bình kính báo: Cha Giuse Mai Trần Huynh đã được Chúa gọi về hồi 18g25, ngày 19 tháng 10 năm 2015.

Xem thêm: Lm Mai Trần Huynh đã nhắm mắt lìa đời tại Thái Bình

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch