Tin Hiệp Thông: Phân Ưu / Cầu Nguyện

Title Filter 

Display # 
# Article Title Date Author Hits
161 Lm Vũ Văn Hanh tử nạn trong một tai nạn giao thông tại Thái Lan 2014-06-03 Giuse Ngô Sĩ Đình, OP 1181
162 Lm Trần Quang Điềm đã ra đi vĩnh viễn tại California 2014-05-28 Liên Đoàn CGVN/HK 1458
163 Lm. Phạm Minh Công đã nhắm mắt lìa đời tại Bùi Chu 2014-05-25 Lm Inhaxiô Hồ Văn Xuân 1032
164 Lm Nguyễn Văn Chính đã ra đi vĩnh viễn tại Bệnh Viện Long Mỹ 2014-05-22 BBT/WCT 1447
165 Lm Dương Đức Sơn, MF đã nhắm mắt lìa đời tại Thủ Đầu Một 2014-05-22 Lm Micae Hoàng Đô Đốc, MF 1511
166 Đ.Ô. Bùi Văn Cẩm đã nằm xuống giã từ trần thế 2014-05-21 Đ.Ô. Nguyễn Phúc Hạnh 1025
167 Lm Nguyễn Nam Bắc đã nằm xuống giã từ trần gian tại Lạc Lâm 2014-05-11 Toà GM Đà Lạt 1321
168 Lm Nguyễn Văn Nghị mới nhắm mắt lìa đời tại Hà Tiên 2014-05-01 VP Toà GM Long Xuyên 1031
169 Lm Khổng Quốc Hùng, C.S.J.B. đã ra đi vĩnh viễn tại New York 2014-04-30 Tang Quyến 1167
170 Lm Nguyễn Ngọc Đẹp đã ra đi tại Mỹ Tho mà không hẹn ngày trở lại 2014-04-23 Toà Gm Mĩ Tho 1026
171 Lm Nguyễn Văn Phủ mới nằm xuống giã từ trần gian tại Vĩnh Trị 2014-04-20 VP Toà GM/HN 1078
172 Lm Trần Đức Dậu mới giã từ trần gian 2014-04-15 Lm Giuse Trần Đình Phúc, SDB 1185
173 Lm Trần Phương Phi đã ra đi mà không hẹn ngày về tại Phú Nhuận 2014-03-26 Nt Mađalêna Trần Thị Chuộng 1634
174 Lm Nguyễn Hoàng Trí đã nằm xuống giã từ trần gian 2014-03-25 Toà Gm Qui Nhơn 3249
175 Lm Trần Quang Trung đã ra đi bất ngờ tại Cần Thơ 2014-03-15 VP TGM Long Xuyên 1179
176 Lm Nguyễn Đức Thịnh đã ra đi mà không hẹn ngày trở lại 2014-03-11 VP TGM Long Xuyên 1171
177 Lm Nguyễn Văn Bích đã rời cõi thế tại Đức Quốc 2014-03-07 Lm Stêphanô Bùi Thượng Lưu 1363
178 Lm Trịnh Đình Trang đã ra đi vĩnh viễn tại Bùi Chu 2014-03-04 Toà GM Bùi Chu 1108
179 Lm Khổng Tiến Giác đã nhắm mắt lìa đời tại Gia Kiệm 2014-02-24 Linh Mục đoàn / Giáo Hạt Gia Kiệm 1345
180 Lm Nguyễn Ngọc Quý đã nằm xuống mà không ai đánh thức nổi tại Gia Kiệm 2014-02-19 Lm Phạm Bá Lãm 1698

Page 9 of 20