Tin Hiệp Thông: Phân Ưu / Cầu Nguyện

Title Filter 

Display # 
# Article Title Date Author Hits
161 Lm Trần Đức Dậu mới giã từ trần gian 2014-04-15 Lm Giuse Trần Đình Phúc, SDB 1129
162 Lm Trần Phương Phi đã ra đi mà không hẹn ngày về tại Phú Nhuận 2014-03-26 Nt Mađalêna Trần Thị Chuộng 1571
163 Lm Nguyễn Hoàng Trí đã nằm xuống giã từ trần gian 2014-03-25 Toà Gm Qui Nhơn 3112
164 Lm Trần Quang Trung đã ra đi bất ngờ tại Cần Thơ 2014-03-15 VP TGM Long Xuyên 1130
165 Lm Nguyễn Đức Thịnh đã ra đi mà không hẹn ngày trở lại 2014-03-11 VP TGM Long Xuyên 1119
166 Lm Nguyễn Văn Bích đã rời cõi thế tại Đức Quốc 2014-03-07 Lm Stêphanô Bùi Thượng Lưu 1320
167 Lm Trịnh Đình Trang đã ra đi vĩnh viễn tại Bùi Chu 2014-03-04 Toà GM Bùi Chu 1066
168 Lm Khổng Tiến Giác đã nhắm mắt lìa đời tại Gia Kiệm 2014-02-24 Linh Mục đoàn / Giáo Hạt Gia Kiệm 1300
169 Lm Nguyễn Ngọc Quý đã nằm xuống mà không ai đánh thức nổi tại Gia Kiệm 2014-02-19 Lm Phạm Bá Lãm 1631
170 Lm Nguyễn Kim Điền đã vĩnh biệt trần gian 2014-02-18 Lm Antôn Nguyễn Thanh Danh 1463
171 Lm Trần Minh Cẩm, OP đã xuôi tay nằm xuống tại Bệnh Viện Nguyễn Trãi. 2014-02-18 Ts Giuse Ngô Sĩ Đình, OP 1409
172 Lm Cao Đình Trị đã nhắm mắt lìa đời 2014-02-17 VP/Tỉnh Dòng CCT/VN 1261
173 Lm Vũ Ngọc An mới ra đi vĩnh viễn tại Silver Spring, Maryland 2014-02-05 Gia Đình Giáo Xứ Mẹ Việt Nam 1630
174 Lm Nguyễn Tiến Huân đã nằm xuống giã từ trần gian tại Cincinati, Ohio 2014-02-04 Cộng Đoàn & Gia Đình 3272
175 Lm Đỗ Bích Ngô đã ra đi vĩnh viễn tại Tp HCM 2014-01-21 Lm Sebastiano Đỗ Hữu Phổ 1387
176 Lm Trần Năng Luật đã vĩnh biệt trần gian tại Sài Gòn 2014-01-21 JB Hữu Quang 1211
177 Lm Nguyễn Thượng Uyển đã nhắm mắt lìa đời tại Tp HCM 2014-01-15 Lm Giuse Đỗ Anh Tuấn 1189
178 Lm Đinh An Khang đã từ biệt cõi thế tại Tây Ninh 2014-01-08 Lm Lê Văn Khâm 993
179 Lm Bùi Xuân Huyên đã ra đi bất ngờ tại Thái Bình 2013-12-25 Lm Vinc. Ngô Thái Phong 1334
180 Lm Đinh Đức Hậu mới nhắm mắt lìa đời tại Xuân Lộc 2013-12-04 Lm Đa Minh Ngô Công Sứ 2022

Page 9 of 20