Tin Hiệp Thông: Phân Ưu / Cầu Nguyện

Title Filter 

Display # 
# Article Title Date Author Hits
161 Lm Khổng Tiến Giác đã nhắm mắt lìa đời tại Gia Kiệm 2014-02-24 Linh Mục đoàn / Giáo Hạt Gia Kiệm 1274
162 Lm Nguyễn Ngọc Quý đã nằm xuống mà không ai đánh thức nổi tại Gia Kiệm 2014-02-19 Lm Phạm Bá Lãm 1597
163 Lm Nguyễn Kim Điền đã vĩnh biệt trần gian 2014-02-18 Lm Antôn Nguyễn Thanh Danh 1435
164 Lm Trần Minh Cẩm, OP đã xuôi tay nằm xuống tại Bệnh Viện Nguyễn Trãi. 2014-02-18 Ts Giuse Ngô Sĩ Đình, OP 1379
165 Lm Cao Đình Trị đã nhắm mắt lìa đời 2014-02-17 VP/Tỉnh Dòng CCT/VN 1236
166 Lm Vũ Ngọc An mới ra đi vĩnh viễn tại Silver Spring, Maryland 2014-02-05 Gia Đình Giáo Xứ Mẹ Việt Nam 1602
167 Lm Nguyễn Tiến Huân đã nằm xuống giã từ trần gian tại Cincinati, Ohio 2014-02-04 Cộng Đoàn & Gia Đình 3218
168 Lm Đỗ Bích Ngô đã ra đi vĩnh viễn tại Tp HCM 2014-01-21 Lm Sebastiano Đỗ Hữu Phổ 1358
169 Lm Trần Năng Luật đã vĩnh biệt trần gian tại Sài Gòn 2014-01-21 JB Hữu Quang 1173
170 Lm Nguyễn Thượng Uyển đã nhắm mắt lìa đời tại Tp HCM 2014-01-15 Lm Giuse Đỗ Anh Tuấn 1160
171 Lm Đinh An Khang đã từ biệt cõi thế tại Tây Ninh 2014-01-08 Lm Lê Văn Khâm 974
172 Lm Bùi Xuân Huyên đã ra đi bất ngờ tại Thái Bình 2013-12-25 Lm Vinc. Ngô Thái Phong 1301
173 Lm Đinh Đức Hậu mới nhắm mắt lìa đời tại Xuân Lộc 2013-12-04 Lm Đa Minh Ngô Công Sứ 2001
174 Lm Phan Văn Lung đã vĩnh biệt trần gian tại Hà Tiên 2013-12-04 Lm Giuse Đinh Mạnh Hùng 1164
175 Lm Đặng Xuân Thành đã ra đi vĩnh viễn tại Hà Nội 2013-11-28 VP / Toà TGM Hà Nội 1236
176 Lm Trần Quốc Hậu mới ra đi bất ngờ tại Đồng Nai 2013-11-22 Lm Đa Minh Ngô Công Sứ 2604
177 Lm Phạm Minh Tri mới trút hơi thở cuối cùng tại Baltimore. USA 2013-11-18 Lm Luca Phạm Quốc Sử 1281
178 Lm Phạm Thanh Quốc mới vĩnh biệt cõi thế tại Sài Gòn 2013-11-03 VP Tỉnh Dòng CCT VN 1343
179 Lm Lê Ngọc Khánh mới nhắm mắt lìa đời tại Sài Gòn 2013-10-22 Lm Chánh Sở Nhà Thờ Đức Bà Sàigòn 1137
180 Lm Trần Công Tính đã vĩnh biệt trần gian tại Cầu Vỹ 2013-10-15 VP Toà Gm Vĩnh Long 1472

Page 9 of 19